Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Advertising

II j CWMYGLO I

LLWYNDYRUS I

QUEENSFERHY I

Advertising

: CONWY. )

! ABERGELE ;

TREGARTH I

LLANAELHAIARN

.I PONTRHYTHALLT !

[No title]

! PENMAENMAWR I

! -ROEWEN i

News
Cite
Share

-ROEWEN i GWAELEDD TRWM.Diolchwn am y cyfle i gyd-lawenhau a theulu caredig y Gors- I wen. Bu Mrs. Davies yn ddifrifol wael am wythnosau. Yr oedd dim neu dri o anhwyl- j derau wedi ymosod ami. nes creu anobaith bron yn y rhai mwy,af ffyddiog oedd yn ei gwylio—a siara,d barn yr ardal, ni thybiwyd y buasai yn dyfod i'w hiechyd yn ol. Ond. "Dirgelwch yw Ei Iwybrau Ef," a mawr ddiolehwn ei bod wedi troi ar wella, a hyder- wn v cawn ei chwmni caredig fel gwra-ig, mam, a chymydoges am amser hir eto. I WEDI EI GLWY'FO.—Daetli gair fod Mr. Robert Parry Jones, Groesffordd, wedi ei glwyfo yn Ffra.inc. a. drwg genym hysbysu Hdo 0 gael yr anwydwst ar ei ddy?diad i ys- ) b\?ty?Yn Manchester. Hyderwn y bydd ?n I fuan yn abl i gael seibiant gyda'i wraig a i blaut vn Roewen. Ni bu adref o gwbl. I

ISUITS GIVEX AWAY. I

BETHELI

DOLWYDDELEN I

Advertising

i ABERSOCH <

GLAN CONWY '',I

LLANRUG I

CAERNARFON I

Advertising

IDYFFRYN I

I PENRHYNDEUDRAETH

! ABERMAW

Advertising