Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Advertising

II j CWMYGLO I

LLWYNDYRUS I

QUEENSFERHY I

Advertising

: CONWY. )

! ABERGELE ;

TREGARTH I

LLANAELHAIARN

.I PONTRHYTHALLT !

News
Cite
Share

I PONTRHYTHALLT EISTEDDFOD .\ADOUC-A gYIÙlal.1 iw\ d ar y ?a'r?oR.?'yr.t916. ?? Lun. 0 dan lywyddiaeth Air. J. 0. Hugli?. Caeholden, LlanruH. ATwemiwyd y eyfufod ?an v Parch H. D. Hushes. Ca?ybi. Beirn- iad cerddorol. Mr. John H. Jone, G. & L.. Rhvthallt Terrace, LLanrug. Llenyddol, y ¡ Parch. H. D. Hughes, Caeigybi, a Mr. David I Roberts, Llanberis. Gwniadwaith, Mrs. I Owen, Phoenix House. Di-awliig, yr Athro I J. E Jones. Safonau, Air. R. W. Elhs, ¡ Llanrug. Cvfeihdde Miss Annie J. Owen, I Ceu.an, Pontrhythallt Buddugwyr,—Traeth- .twd. rhvdd i'rbvd. Y Rhyfel," Miss Madge Parrv, Tai Newvddiun, Llanrug. Unawd, Y g^velais hi ddiweddaf/ Jaue E. Hughes, Hafod Owen 1 M. E. Roberts. Sarna Craw- la, Llanrug, 2. Maes llafur. dan 21 oed Ag- nes Annie Thomas. Safonau, dan 15 oed: Maggie L. Roberts. Greuor Terrace. 1, a me 1- al hardd, rhoddedig gan Mr. Hughes, Prud- ential House Olwen Roberts 2, a Ataxy E. Jones 3. Dan 10 oed Lizzie C. Jones 1; Menai Hughes 2; Emlyn Davits 3. Unawd. kXoah yn yr Arch Sallie Jones 1; Richie T. Jones 2. Adroddiad 'Y Rhyfel Mawr' Acnes Annie Thomas. Uti:iwd, "Y Plentyn a'r Gu-lith,' M. E. Roberts. Carna, Crawia. Prif adfoddiad. 'Heno'r Hwyrol Gloch ni Chan.' W. F. Roberts, Llanberis. Deuawd, | 'Y Llui'-el'n,' Johnnie Roberts a'i ohwaer, Sarna. Crawin Canu gy" da'r Tannau. iRich- j I ard Alorris. Waenfawr. Night dress, d-m 25 oed Miss Janie Pan-y. Waenfawr. Unrhyw I unawd, pob oed: Miss Katie Jones. Pisgwyl- fa. Corau Plant Llanrug, 1 Cefny W<n. •2 Xos Fawrth. v 26am. Llywydd. Air. 'Huphe.s, Prudential House, Llanrug. Ad- roddiad, i rai dan 7 oed. A dasg gyntaf: Cy fartal 1. Owen Eifion Robeits a Gwladys .Tones: cvfartad 2. Gwyneth Jones ac Ivor I Jones; cvfartal 3. John lb J^vies ac Ellen J. I Jones. Eithiu Duon. Llythvr Cymraeg. i rai j 21 oed: 1;1,,¡1ge Parry, la: Xewyddion, 1 Maggie Lizzie Roberts. 2 Unawd i rai 7 o<?d. ?Yr ??u'n faban bach. Gv?net)? Jones I 1 Griffith tfmlvn Pritchard 2; Lil:Y. Lloyd I ??ns 3. Drawing, i !?i dad 21 oe-I Hugh Roberts. Bethel 1 John E. i?berts 2. 1 rai dan 15 Q? Sanm?! Robinson. Tm y Coed 1 Bobbie Jones, Rhvt?Ht Terrace 2. A ):?dd- I lad, 'Yn y dydd bliii, i rai dan H oP? Menat H?hc? 1; Morfudd Jones 2, Sai-? Dily? .).?,t? 3, Unawd. 'Pwy f<? Efe Moi'fyd^ Jo;,e; 1 Alair Uloyd Jones 2; Eirianwen Hughes. Annie Jones. Minffordd. cyfartal 3; Jennie Pritchard a Broriwen Williams, cyfar- till 4. Denawd i rai dan 13 oed. '0 am ras i garu'i* Ie.su.' Millv Griffiths ac Annie Lloyd 1. Adrodd. 'Bod yn ufudd A ivnie T'. 1 ffiths 1; Megan Lloyd 2; Annie Lined 3. Gwniadwaith: Jennie Maud Ellis 1; Megan Lloyd 2; 'Annie C<?"' Hnphcs 3. D;m I i':f!on canvas: Milly 'GrI?t?? 1 j -Bessie j [ Williams 2; Sarah Dilys Jones 3. Se?.m and feH knitting: Blodwen ITmdies. a Mair Lbyd .Tones, cvfartal 1 Mngaie Jones 2. Ton yni- a-iav.ol. ———

[No title]

! PENMAENMAWR I

! -ROEWEN i

ISUITS GIVEX AWAY. I

BETHELI

DOLWYDDELEN I

Advertising

i ABERSOCH <

GLAN CONWY '',I

LLANRUG I

CAERNARFON I

Advertising

IDYFFRYN I

I PENRHYNDEUDRAETH

! ABERMAW

Advertising