Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Advertising

II j CWMYGLO I

LLWYNDYRUS I

QUEENSFERHY I

Advertising

: CONWY. )

! ABERGELE ;

TREGARTH I

News
Cite
Share

TREGARTH I AXIUIEGU Y MILWYR.—Bu y chwior- yidd eleiii eto oddiarngylch yr ardal yn casgtu tuagat, gael anrhtgion Nadolig i'r milwyr, a llwyddasant i gael casgliad teilwng. Caiwyd swni sylweddol hdyd gan fechgyn o'r ardal ."yù¡Ù yn gweithio yn .Birmingham. Teg d'weyd Did oeddynt yn casglu ond gyda rliai (H-dit yn mynycliu eglwys y Gelli, Capel Siloh •<VV Jorphwysfa (W.), Chwarel Goch (A.), a. Pen;gJ.IM.C.). Danghosodd yr ardal- wyr fod eu cu.i nau yn gynes tuagat y milwyr. Y mae cant a ] Uymtheg o'r ardal hon gyda r. fyddin. Gan iod yr ardalwyr, er y caledi, wedi cyfrai a mor hael llwyddasom i anfon I rrlieg dei.wng i 115 o'r ardal hon, a llythyr iryu )n0:J anrheg. wedi ei arwyddo gan y Parch. J ughes Jones, Curad; Parch. Mon I 'Huche-s. W.. a'r Parch. H. Jones Davies, M.(- ac E. W. Hughes, ysgrifenydd. Y mae y pwvllgor o bob enwad yn ddiwaiidn- iaeth wedi gweithio fel un bob blwyddyn er ( dechreu v rhyfel. Mae'r y«grifnydd wedi drbyn nu mawr o lythyrau oddiwrth y bech- gvn a'u teuluoedd, yn dymuno arno adiolch i'r ardal drostynt. Derbvnied yr ardalwvr ddiolchiadau cynhesaf eu milwyr am iddynt eu cofio. gan obeithio y bydd i ni gartref bar- j hau i'w ccilo yn eiu gweddiau. gan gofio o t hyd Y caledi y maent yn ei wynebu ar ein. ) rhmi. Dio1eh i bnwh am v rhodJ leiàJ. Wele gopi o'r llvthyr anfonwyd i bob milwy :— I "Treg.:rth. Bangor. Rh;¡gfyr 1, 1916. Anwyl I Frawd.—Wele y Xradolig a blwyddyn newydd i eto wrth y drws. ac anfon yr ydym y rhodd fechan hon i'cli lloni, gan ddymuno iddi ddwyn ar gof i chwi ein bod ni yn yr ardal hon yn meddwl am danoch, yn cofio atoch, ac yn dymuno amddiffyn y Nef dj'osoch, ac yn parhau i'ch cofio yn ein gweddiau. ac edrych- wn ymlaen yn aiddgar at yr adeg y cawn efdi (Twe?d yn o? yn fyw ac yn iwb. Eiddvtnwn f chwi )T hen. f, ddyrnuniadau, g' da'r go- baith newydd, dlig dedwydd a Blwyddyn Xewvdd dda. '(,NvN?liweb a gweddiweh.' Drosvr ardai. PaTch? Hughes Jones, Parch. H. Jones Davies Parch. R. Mon Hughes, ac E. W. Hughes, ysgrifenydd."

LLANAELHAIARN

.I PONTRHYTHALLT !

[No title]

! PENMAENMAWR I

! -ROEWEN i

ISUITS GIVEX AWAY. I

BETHELI

DOLWYDDELEN I

Advertising

i ABERSOCH <

GLAN CONWY '',I

LLANRUG I

CAERNARFON I

Advertising

IDYFFRYN I

I PENRHYNDEUDRAETH

! ABERMAW

Advertising