Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

-- -- -77- -?-' I MARC HNADOEDD

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

7 7- ?-' I MARC HNADOEDD i ANIFEILIAID, J BHUUJNGilIAM, ddiydd Mawj-tii.—Cyfiei!- vvadau gweddol o foch. Prisiau :-fiacvn 20s hychod 20s; Biff 1011-c i 11c y pwy.o myton 9J.c i Is Ie, "LANCASTER, ddydd Mawrth.—Cyfesn- wackau da o waxtheg godio, ac yn gwei*thu i fyny ? 16p yr un; biff l(?c i 'la le y pwy, my ton 10!c i Is Ie; wyn Is Ic i 1? ?c y pwys.  -Ni awi-tll. -Bu(?,lio d 8?c SALFORD. ddyddMa.wrth.—tJuchod 8?c i Is ?c v pwys wyn ?ls 3c i Is 6c did'aid Is O?c i Is 3,. Üwartheg godtu ?lp i 4? p yr un. CTG. LLU'NDAIN, ddydd iMawi th.—Cyfl>-n\vad- au eymmcdiol, ond gofyn gweddoi. Prisiau hill: English 7s lOd i 8s 4d Irish, 7; I Od to 8>2d cluiMed hindquarters 6s to 6s hd, fore- I quarters 58 2d to 5s 6d; Mutt-o;; English, I wethers 7s 8 to 8a 4d. ewes 6j 8d i.-) 7s 4d r Irish, 7s 4d to 8s. 'Lamb: English t..o; to 10s ? li-ish 7s to 7s 4d. Veal: English, 5s to 8s 8d. I Pork: English, 7s to 8s 4d yr 8 pwc-s. LLUXDAIN. ddydd LIun.—Cylfenwadun da, ond g?iyn g%veddol. tj,ff: Scot- tish 8s 4d to 9s 2d; extreme 9s -M HagH?h 7s Md tu 8s 4d rnsh 7s 10d t? 8dd ckU?d. hindou')j'?rs'6.s 4d to 6s 8d. forequarters 5s 2dl to 5s 8d..Mutton: Scottish \<.?th''? 7s Sd to 9s ew?s 6s 8d to 7s 4d .English wetherst- 7s 8d to Hs 4d, ewes 6s 8d to 7s 4d..gll.tp: Irish 7. 4d to 8s; Lamb: English 8s to 10s Scot- I tish 8s 4d to 9s; Irish 7s to 7s 4d. Veal: Eng- { lish 5s to 8s Sd. Pork: English 7s 4d I" 9s yr 8 p S. .:> YMENYN. | CORK, ddyddi Mawx*th.—Firsts enyn fTres 195s. GWAIR A GWELVl. I ( t i. k,  I?L U.\ D AT\. <L ?d d? M:?w! t!).- .(;? -H ?)) ?.; d an gweddoi, a gofyn da. Pn.?M?:-G?:).i,r o 120s i loOs, clofer goreu 125s i 150.s, fod ,ii,;elit 45s y Ihvyth. OC, IT. GYDA'R PELLEBR. BIRMINGHA M. ddydd lau :—Biewn 20B; I 81; hychodi Be.

[No title]

AMSER. Y -TREINS. I

-'_.-=I Y BELGIAID YM GAETH-I…

j PW'NC Yh lEL'HYD j I

CANMOL FFERMWYR IMON. I

IRHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y…

SUT I LADD TYRCHOD II SCT…

Advertising

[No title]