Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

WILLIAMS & Co/s Great Winter sole Starts FRIDAY NEXT, FOR 15 DAYS ONLY. January 12th, and ends January 27th. PLENTV OE BARGAINS IN CO ATS,COSTUMES. DRESSES, MILLINERY, BLOUSES, UNDER- WEAK, &c, OVERCOATS, N COATS. St) ITS, &c. SHOP DSLWEmiH, ,-NYCROES, -?,HOP v ._<>< t A TELEGRACS: C?'?TMO?, !?THE?- DA. TELEPHONE No. 6. |h| ? W.J.PAR'RY.  | W.J.PARKY. LTD-| jj YARD BETHE33AA L S.0 H ?RD U "f ALE S. 0 ? a IIØ ,)! œ m :II II fJI 81 !II' mill .we I\\g, 0 WALES AGE.NTS FOR: KYNOCK-ARKLOW, LTD.'s HIGH M EXPLOSIVES, CURTIS AND HARVEY, LTD,' GUN POWDERS, H AY AND CO. 's CELEBRATED RUGBY CEMENT, MELLOTTES' CREAM 0 ŒPARATDR CO. ■ ■ • H  WHOLESALE AND RETAIL IRONMONGNERS AND BUILDERS. M MERCHANTS, GENERAL HOUSE FURNISHERS. PERMITTED LIST ) EXPLOSIVES, FUSES, AND DETONATORS. U ? THE BEST BUILDING MATERIALS; SLATES, SLABS, A I THE 1, i' S. S ALL AND COAL OF BEST QUALITIES AT LOW PRICES. ALL M MANNER OF QUARRY AND )nKIG TOOLS. RANGES,, t GRATES, STOVES, Etc. ALWAYS PREPARED TO TENDER V FOR SUPPLY AND DELIVERY. « • (!f d a, Beidina, Lii,oleum, 0 — Large S;>wroom? 0? BedsU-ads, Bedding, Linoleum, 1^1 Oil imata of All Kinda.- Large V. arelionse at Coetmor Yard POWDER MAGAZINE AT BETHESDA 8 H I All promptly attended to and 0 mad* on the Shorts Notice. U U A ?3C<??S<>=E<>S?>??<=??<>SE<???? ?? —??C?X:<>?<C?C<?? J  c lomo% o I'W GAEL MEWN POTELI !is. YR V N J N Y NIFER FWYAF 0 FFERYLL WTR YN NGHYMRU A LLOEGR. OS HTHIH fWEL PAFNT CHICAGO Y> V MODI) YMA, AKFOINIm Is. 5c. MEWN STAMPS I CHEMIST 27, High StreeC CAERNARFON High strt' 0AUrt Alfr'?I F O N PAHAM f RHAID NKR COD VN uURwa El DIMttJtfiii, AC YN aSYM UNOL IDDYNTJjjU HUNAIS S't7 CYFE ILLIoN, OHERWYDD DIODDEiF ODD! WRTH GYRN PAN Y GELLIR EU SYM UD VMAITH YN HOLLOL AC AM BVZif TRWY OPFERYUOLIAETH PAENT CHICAGO, YR HWN SYDD YN FW, II WERTH NAT BWYSAU MEWN AUR ITi mODDEFYDD HYDDED I'R CYHOEDD FOD AR EU OWYLIADWRIAETH WRTH YMOF IN AM DANO, RHAG IDDYNT DDERB* EFELYCHIAD GWAEL A DIWERTH YN LLE Y GWIRIONEDDOL PAlNT CHICAGO. PA BAWL UN SYDD WEDJ GAEL E! "0:A?F A OES TRWY GYMEHY! I 11 BERSWADM I DDEFNYDDIO MO?n?ON POENUS A PHERYGLUS E? 8YMUD C?RN YMAITHt OND YN Awn PAN Y MAE PAENT CHICAGO TS GYRHABDDADWY I BAWB, NID 0 KB EISIEU MABWYSIADU MOD DION ni'T GYREIA'.UDDADWY I B-KWB, NIID 0 E F., El? DYMUNA Y PERCHKNOG WNBYD YN HYSBYS FOD i PAENT CHICAGO YN LLAW MOR EFFEITHIOL AT SY VlTjD DKFATI) (WARTS) AG YDYW SYMUP OYRN (CORNS AND BUNIONS.) rjwmnl Y 6wiriol I-Cyfij y Guardian # 8EFYDLWYD 1881. T J Prif Swy?d? .-?. LOMMM STREET, LLCNDM!! j ? ———  ?———— i CYFALAF WEDI EI DALU ,Y;Y ?000,000 f I CYFANSWM YR EIDDO D?? 6,918,000 { { !MCWMBLYKYSOOL8RO?. 1,387,000 t m » <[ J Math o Yswiria^nt mae'l Cwmni yn ddelio ag ef.- ( TAN, TORI 1 DY GAN LADRON, CERBYD*U MOTOR t> BYWYD. SICRWTDD, GWYDR «»o 25 # BAMWAIN, IAWN I WHITHWYR, j J| ? GORUCHWYLIWR YM MHOB RN 0 OLEnD CYMRU. J # YSGRTFENWCH AM R A GLEN AC ENW Y GORUCHWTLIWR AGOBAF. j! ? Swydddfa?erpw!: 53 DALE STREET. ? Yegnferydd ir?ianolKENNETH T. GRAHAM. # NID YW t AL sk I s i MORRIS EVANS, i 1 FFESTINIOG t > YN PRYDERU AM t WELLA'R DARFODEDK3AETH i WELLA'R DARFODEDIGAETH t f WY NA RHYW AFIECHYD A RAUL -«.. ? NI~ T) OES EISIEU I CHWIFYNBD ODDICARTREF NA PSBYDXBL fT, AM FOD AMRYW FEDDYGGN WEDI METHU, ER CYMERYD 2i 4 ? i ? POTELAIL GAN UN MEDDYG DARLLENWCH A GANLYN, A GADEWCH IDDO SIARAD DROSTO EI HUN, CEWCH CHWI Y CYFAR- ? WYDDIAD YNA BYDDWCH FEL HWY THAU, YN BAROD I DDIOL= f f A Vedw View, Mount PiMMnt, ||I ? 'LJanrwn. «- ? MR! MORRIS BYA?S A'l GWMNI. & Anwyl 4 Tua thair blynedd yn 01 yr oedd aBechyd fy machgen deg oed yn t cren llawer o bryder i ni. Bu yn cael moddion gan amryw F eddygon, a chymerodd gan an bedair potel. ar hugain (24 bottles) ond yn lie #: Iwella. yr oedd n myned yn }V,.t,b a gwanach bob dydd. Yr oedd wedi myned mor ?:'? fel nasgalhu .efyU &; ei draed, a t. thystiai y meddyg ei fod mewn gradd peU o'r Dartf?ded?gaeth, ae nad oedd ond gobaith gwan am ei adferiad. Y pryd hyny cefais fy mherswadio i roddi cynnyg ar eich cyffur- I lan chwi, eef ei iro drosto bob nois a bore Ag Olew Tealaaidd Morr.i # Evans, 'a chymeryd y Capau!ea." Dilvnais y cyfarwyddiadan, a hawdd gweled lod y bachjjec i if yn gwe fla bob dydd ac ym mhen tri miir ar 01 decbr?a gvda'ch cy j> T[ Beinan chwi yr coda wedi gwelia yn holliach, ac mae wedi bod yn K ? ber?ut? iMh y tair blynedd ydd wedi paslO ? Credaf yn gadarn y buuwn wedi colli fy machgen onibai am -? Mch meddyginiaeth chwi, ac oddiar ^nny y mae yn bleeer mawr ?. -? genyf gymeradwyo cyffeirian Morris ¡ham i bawb weia yn dioddef ?. ■H yn gyffelyb. i Teimlaf mai fy nyledswyId yw dwyn y dystiolaeth hou i'ch i meddyginiaeth, a gallwch wnend onrhyw ddefnydd o't a c b ? &1 y gwelwch yn orec 2 m j gwelwch yn oren.Ydwyf, gyda Uawer o ddiolch, '??' ? The Royal London iMafance. H WILLIAMS, ? yiMbary Lane, London. District Superintendent. ? ——————————-————————————— ? fSGRIFENES AT MORRIS EVANS A'l GWMNI AM GYFARWYDD- ??' ? f ADAU, BVDD ODDEUTU GWERTH 109. Y MIS YN DDICO? f J I UNRHYW UN rw DDEFNYDMO | '? *1 I *vrrrisEyms&mjmmmH.WALEs I *$* =.=::=:= 4?* ?* < *? < ?* ?fRR:S EVAMS&C?, FFEST?i?S M.wALEg ? | PROFI Y GOLWC. DYMUNA X I R. G. OWEN, F.S.M.C. | J* WNEYD Y? HYSBYS EI FOD AR GAIS LLUAW8 0 DRIGOLIQN-4 C* ICARNARVON A'R CYLCHOEDD? WEDI SICRHAU LL E CYFADDAS AT <♦ BROFI'K GOL\vRG .> J ,J' ,.4 v — YN Y — ❖ BEE HIVE (TURF SQUIRE), CARNARVON| AC YN BWRIADU YMWELED AR £ ? Sad man Cyntaf a'r Trydyd? vu y Mis *> »:♦ ?*??*????*:??*???:? ♦♦♦ ♦> <♦ ♦♦♦ ♦> ♦> j MAE'R GADAF WEDI DOD. jl! Ac mae mwy o aiogt-n j! 1 GAETREF CfjYD A CHISDECS 1 |]| Y GAUAF HWN NAG ERIOED. j[ j! I gyfarfod a hyn yr ydym yn rhoddi j! i; BARGTEINION GWIKIONEDDOL i| jj mewn J[ j; Couches. Wicker Chairs j| Sofas. Draught Screens it !| Easy Chairs. Hearthrags. !| j; Chesterfields Coal Boxes. j; j! Matresi: Gwellt, Flocks. ;[ !» Rhawn a Spring. !> jj Gwelyau: Haiarn, Coed, a Phres i I GRIFFITH JONES AND Co., CAERNARFON j! j[ BANGOR, A PWLLHELI. ![ ANRHEGION. ANRHEGION. SHOP HIRWAEN, PWLLHEIJ. Cannoedd o Fodrwyau, Bracelets, Necklets, a Pendants, IMg-onedd o doeu iso Wristlet Wateliesi feibion a merclied (Special Army Watch lu ni nous dial). Spectols o bob I' math argyfer pawb. I COFIWCH ALW YN Fl AN AM FARGEN. D. CRIFl'iTH- D.?RlF?iT CAMBRIAN RAILWAYS. EGG-& "OULTRV [ NnUSTRV. Help yourself, and help the Country by rearing Poultry, IN NORMAL YEARS NINE AND A HALF MILLIONS STERLING GO OUT OF THE COUNTRY TO PURCHASE EGGS FROM FOREIGNERS. To farther the development of the Egg and Poultry Industry the Company have eecured the oo-operation of the Agricultural Organisation Society, who are prepared to arrange for Sjwakei-s to address Meetings in various districts free of charge. Persons interested in the movement and desirous of having such a Meeting held in their district should applv to any of the Station Masters or to Mr. I HERBERT WILLIAMS, Superintendent S. WILLIAMSON, GePcal M:mager. i Gf.~al M&na?er. »* Rastoo Proctor Oil ENGINE' THE BEST VALUE ON THE MARKET. 41 B-H-P L39 0 A 7 B.H.P £ 4« j • i 10 B. H. P. ESSa P!L,e 5 per cent. advance. w. 35. pahziir v Electricity Works, N 4 I 313 It 1 0 G It I GWREGYSAU PATENT GRIFFITH OWEN. Iv :1:" p;. > ¡ ). ',1 I' 'rJZ8J "¡1Ý' V QWNEUTHURWYR QWREQYSAU MWYAF YN NGHYMRU. I .4i CI'IFFITII 01,1 25 a 21, V 1 1 ) \YMUNA GHJFFITH OWEN, 2a a 27, [ *1 J? High Street, Carn?tvo?, hysbysu y I V cyhoedd ei fod yn NeiJIduol yn (Specialist) yn 1\ ngwneuthuriad GWREGYSAU o bob math. Jj addaiS i bob aIJi, ac i bob oed. O'r bahan i'T henafg ^r. Y mae Mr. Owen wedi | f treulio rhan hc-??th o'i oe". yn cael ei gynor- • thwyo gan gyu?horion a chvfarwyddiadau *♦* amryw o feddyn p-rofia4o er cae! allan y ♦% cvnllun goreu o Wregys i siwtio pob achos 'j 1.. dorriad, ac mae ef yn a.bl i sicrhau fod ei Wrt^vsau ef yn crvnhoi 3" anhebgorion hvn. J? I'R CREFFTWYR A'R LABRWYR oeir eu bod nid yn unig yn gryfion, ond hefyd yn esmwyth, ac yn m ed-du yetwvthrlei. j ga-niatou rhwyddineb i bdb ystum corphoro! yn unrhyw sefyllfa. Mae byn yn ddiamhoa yn fantais bwysig iawn. Y mae y Spring sydd ynddynt wed: ei dymheru yn ofalu? iawn, ac ohervvyddhyny y maent bob airrsfer yn cadjiv yr un gradd o .tbwysau ar y toriad, dyna fantais arall o'u rhagoroldeb. LNAC OEDWCH, OHERWYDD Y MAE CANNiOEDÐ WEDI COLLI EU BYWYD AU WRTH OEDI A GWTSGO GWREOYS AU PAN MAER SPRINGS WEDI V DARFOD. FE ELLIR FFITIQ Y G?REGYSAU HYN HEB DLOD (mDI- ,V♦ CARTREF, DRWY YSGRIFENU AT MR. *♦* OWEN. ANFONIR Y MODD I CHWI fE EICH HUNAN ?A THROAT *1* GYLA THROAD I | SEND STAMPED ENVELOPE. t h Cofiwch v cyfciriad.— GRIFFITH OWEN, FFERYLLYDD, 25 a 27, HIGH STREET, CAERNARFON. «?- f K* :H: :4. +.+.