Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

BWRDD GWARCHEIDWAID I CAERNARFON.…

- - -CYLCHWYL RHOSTRYFANI…

-BRYNSIENCYN1

I i .The Cream of the Meat.…

PORTDINORWIG

WAENFAWR.

BETHESDA

PRESTATYN .

I PWLLHELI

LLANYSTUMDWY I

CAERNARFON

LLANBERIS.

CRICCIETH-

SARON )

TALYSARNI

.CHWILOG

NODION 0 OOYFFRYN CLWYD.

MEDDYGINIAETH --NATUR.- I

Advertising

PENRHYNDEUDRAETH

-TANYGRISIAU

! HARLECH

BETTWSYCOEDi

BLAENAU FFESTINIOG

News
Cite
Share

BLAENAU FFESTINIOG MARW HEN FRODOR.—Drwg gt'l.tj'œ ddeall am farwolaeth Mr. David Jones, Hen Dy, Talgwaenydd, yr hwn oedd mewn wd- ran mawr. Nid oedd yn dda ers cryn i1.m- sesr belJach, a diameu i farwolaetih e amvvl- fa,b yjj Fn ainc brysuro ei ddyddiau. Caffed ei wedaw nertb. i ddal yn yr amgylchladau tywyll hyn, ac mae cydymdeimlad mawr a'r teulu trallodus. CYFNEW7IDIADAU Y TBXN&-Dvw- edir y bydd cryn lawsr o gytnewidiadau yn amseroedd y rheilfTyrdd, gan ddtchreu dydd LJun, Jon awr laf. Bydd llai o drenau. a chodir mwy am drafaelio yn y dyfodol. Pri- odol i'ydd i rai bwreasu y "Time TabW nswydd ar unwaith yn ^Shop y Glorian. pr.s dwy geiniog. I PROFEDIGAETH.— Divsg genym am brofodiigaeth Mr. G. J. Williams, Arolyg- I J'dd y Al w!lgloddiau, trwy iddo golii ei an- wyl briod. a hyny yn 61 oed. Yr oedd vn adnabyduus iawn yn yr ar'dal gan iddynt fod yn by-w yma lawer o flynyddoedd yn ui. can oidd Mt-. Williams yn brif athraw vn yrYe- gol Uwchraddol. Cydymdeimlir vn fawr a'r teulu oil. i CYFARFOD DIRWESTOL.—Bu Band of Hope Belhesda yn eynhal cyfarfod dirwest j-n Jerit.salem, nos Sadwrn diweddaf, ac awd trwy Ý ihaglen c-anlynol, tan lywyddiaeth Ir W. James1 Jones: Ton gyffrectenol; adrodd- iad o Lric, yr ail bennod, gan ddoslbarth Mi's J. Jones, Gwynedd. a gweddiwyd gan John Jones, Isfryn; ton, gan y Band of HCflx". dan arweiniad Mr. John Jones, Gwynedd; anerchiad gan y Llywydd; adroddiad. gan Owen Jones, ac Humphrey Thomas; sf-,Io gan Ann Jane Williams; adroddiad gan Lizzie Davies a: Richy David Jones solo gan MJ<* Jane Wilson Jones; ad'1 n* eh\t'i:;h o fec-hgyn, set John L,el- .I'-nes, Idris W. Jones, Evan Roberts, Robert Bar- ker, a Glyn Jones; canu gvda'r (rlyn Wi'iiams, Ann J. Wiltiinis, Dowtby Thomas. Frances A. Jones; adroddiad gan Nell Davies a Myfanwy Jones can. gui Parti Jo'hn H. Evans; adroddiad pa" Hugh Roberts; ton gan y Band of Hope; eana (fvda'r tannati. gan Glyn Williams; adrodd- iad gan Katie Jones; carol gan J. W. Ovien a'i barti; ton gyffredinol. Diixedklwyd gan y t-IN-Wydd. CWYiMP GWIR IEUIANC.—Ymlaenai oil yr wythnos hon, cyflwynwn i'r Athro R E- vi- wvthiig-w hon, c- Jones. Bron Eirian, Tanygcisiau, a'r oil ein cydynwleimla'd dyfnaf ar gwymp ei nai, yn Ffrainc, sef Mr. Arthur Jones, ac efe ond 26 lul'wydd oed. Bu yntau farw dros wlad

Family Notices

Family Notices

[No title]