Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

BWRDD GWARCHEIDWAID I CAERNARFON.…

- - -CYLCHWYL RHOSTRYFANI…

-BRYNSIENCYN1

I i .The Cream of the Meat.…

PORTDINORWIG

WAENFAWR.

BETHESDA

PRESTATYN .

I PWLLHELI

LLANYSTUMDWY I

CAERNARFON

LLANBERIS.

CRICCIETH-

SARON )

TALYSARNI

.CHWILOG

NODION 0 OOYFFRYN CLWYD.

MEDDYGINIAETH --NATUR.- I

Advertising

PENRHYNDEUDRAETH

News
Cite
Share

PENRHYNDEUDRAETH -LLW YDLHIAiNT.—Llongyfa.rchwn Mr Ion Llayd (Llwyd Eryri) ar ei waith yn enill ar yr englyn i'r V.C., yn eisteddfod Tabernacl, Porthmadog, PRIODA,S.-Dyinunwn bob llwyddiant a hapusrwydd i Mr Ellis Edwards, mab Mr a Mrs Robert Edwards, Medical Hall, ar ei briodas a Miss Margaret Augusta Davieg, 42 Selbourne Street, LerpwI. CYNGHERDD Y BAB A NOD.—Y r oedd y Neuadd Gyhoeddus yn orliawn nos Iau, pryd y cynhaliwyd cyngherdd rhagorol, o dan lyvV- n, r h ,,i,c,ror W o -dan l y w- yddiaeth Lady Osmond Williams, tuagat GronLa y Sefydiiad ynglyn a Magwiiaeth Babanod. Yr oedd Dewi Mai o Feirion j'ng. hyda'r Telynor Dall yn Canu gyda'r tannau. Mr Thomas Griffith, Abermaw yn datgianu csaneuon digrifol; Miss Esmie 'Silver, Min- ffordd, Crwth; unwyd gan. Mr J. El?is, Tremadoc. Caed detlioliadau gan y Ffutoi-y Band, o dan arweiniad y foreman William Jones, a. chwmni o blant Ysgol y Cynghor sef y Penrbyn Volunteers, yn drilJLo a ohanu o dan ofal Mr Llywelyn WiUiams, y Prifathnaw. Cyfc-ili-,ND-d ga-n Miss M. K. Jones. Y GW lRFODDOLW\ R.—Boreu dyddl Nadolig daeth nifer dda o'r Gwirfoddolwyr ileol ynghyd. i'r Parade ger y Neuadd Gy- hoeddus, pryd yr arolygwyd hwy gan Ar- glwydd Raglaw y Sir. MILWROL—Yr wythnos ddiweddaf cvr- liaeddodd y Milwr Ellis Davies, mab Maw. Mary Davies, 13eptbeneroii. adref o'r Ysb(ytv, wedi cael ei, glwyfo yn Ffrainc. CYNGHERDD.—Not> Nadolig yn Ysgoddy Nazareth cynhaliwyd cyngherdd- o dan a.r- wtedniad Mr. J. E. Williams, Goleufron. Gwasanaethwyd gan y Rhingyll Buckingham Porthmadbc Mr. E. Williams, Machynlleth Miss Gittens, Llanfaireaereinion, a Miss Ellis o Abeflystwyth. Cafwyd adrod-diadau dydd- wol gan y L'lywydd-. Cyfeiliwyd gan Meir- lonwen Deudraetb. YR OD\DDION.—Ddydd Sadwrn cynhal- iwyd cyfarfod chwarterol UrcPd Odyddion dosbarth y Cambrian o Undeb Manceinion o dan iy wyd di aeth Mr. John Th.oma.s<s DyflFryn. Llywydd Mr. W. Jonee, Porthmadog; Is- lywydd i'w benu etc gan Gyfiinfa Criccieth. Piysorydd, Mr. T. Lloyd Pritchard; ysgrif- enydd, Mr. Wm. Roberts, Llanfrothen. Y LL11'HYRDY.—Oherwydd y cyfnew- idiadau yn amser y trens bydtd yn ofynol pos- tio y llythyrau am haner awr wedi pedwar yn lie chweoh o'r gloeh fel arfer.

-TANYGRISIAU

! HARLECH

BETTWSYCOEDi

BLAENAU FFESTINIOG

Family Notices

Family Notices

[No title]