Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

BWRDD GWARCHEIDWAID I CAERNARFON.…

- - -CYLCHWYL RHOSTRYFANI…

-BRYNSIENCYN1

I i .The Cream of the Meat.…

PORTDINORWIG

WAENFAWR.

BETHESDA

PRESTATYN .

I PWLLHELI

LLANYSTUMDWY I

CAERNARFON

LLANBERIS.

CRICCIETH-

SARON )

TALYSARNI

.CHWILOG

NODION 0 OOYFFRYN CLWYD.

News
Cite
Share

NODION 0 OOYFFRYN CLWYD. HAELIONJ Y MAER.—Yn unol a'i haed- ioni arlerol uu i'n teilwng faer (Mr. Owen, U.H.) roddi gw y-dd ragorol i bob un o swydki- ogion y gorpiioraeth, yr heddgeidwaid, cyn- rychioiwyr y wasg, ac ereilil; hefyd aaifonodd rodtd o Is tic i bub person oedd yn derbyn eju&en o'r plwyf, a dia.u i hyny beri siriol- deb mawr i'r cylryw, pan m&e costau byW; rnor uchel. Dylaswn ddweyd, er mwyn gwneud ehwareu teg a'r gwai'cheidw^aid, eu I:> 1 bod hwythau liefyd wedi ye-hii-,anegu y swim tywysogaidd o 6wllt at y gyfran arferol idrl- ynt ar gyfer y gwyliau. LLONGYFAtiCIl Y PRIF WEINIDOG. —Am haa!€T aAr wedi dau piydnawn Sad- .wrn, dan lywyddiaeth y Maer, yn y Neuadd Drefol, cynhaliwyd cyfarfod' cyhoeddus i Icngyfarch yr Ani?hyd?eddus D. Lloyd Geoige ar ei ddyrchafiad i fod yn Brif Weinidog Prydain Fawr, pryd y siaradwyd gan Col. M'esham, Mr. D. S. Davies, Plas CastelT; Canon Redfern, a'r Parch Jamest Charles. Yr oedd nifer dda yn bresesio],, eiarad da, ar destyn da, a chariwyd y peaiderfyniad yn nghanoi cryn frv\dfrydedd. Wel, byd died iddo gael doethinab a nerth i gai-io allan ei farn i fuddugoliaeth. MARCHNAD Y -NAI)OLIG.-Cynhad- iwyd hon ddydd Merc her, y 20fed cyf. Yr oedd y iarchnad newydd wedi ei hagor ar gyfer gwei-thu y da pluog, ac yr bedd nifer fawr o'r cyfryw gre-aduaaid yn cael eu cyn- nyg ar worth, iiiegis twrciod, gwyddau, etc. Dipyn yn aiomedig oedd y gwerthwyr gan fod y prisiau wedi gostwng. Yr oedd gan y cigyddion hefyd ystoc i-agorol o gigoedd ar wefrtdi. Ni chynlialiodd y masmachwyr ei^ harchlangosfa. flynyddol eleni ahea-wydd na cihanaateid iddynt oleuo eu masnachdaL DYDD NADOLIG.—Cynhaliwyd cyfarfod llenyddol a chord dor ol yn nghapel M.C. Waen, Nantglyn. Heblaw y dondau ILeol cymerwyd riian ynddo gan Miss' Bessie Tre- goning, D,rmbyc5i; Min. T. Bryniog Jones, Dewi Mai, a'r Telynor Dall o Feaaion. De- alhvn idldo diroi allan yn gyfarfod llwydd- ianus. CYNGTIERDl).—Nos Nadolig, yn Ca.piel lvwr. Dinbych, dan lywyddiaeth y Maer, cafwyd v cyngherdd blynyddol. Gwasan- aethwyd elerti gaai y cantorion a ganlyn Miss Lilly Fairney. Miss Backa&n Wood, a Mr. David Harry. Yr oi-ganvdd ydoedd Mr. W. J. Watkins. Cafwyd canu uwchraddol— gormod felly Siwyiach i'r nifer luosocaf o'r gynulleidfa. Yr oedd yr ehv yn cael ei ranu rhwng y District Nursing Fund a. Chronfa y Milwyr1 Cvmwig. MARW MISS GEE.—Ddydd Nadolig, ar ol gwaelaedd byr, bu farw "Misw Gee, merch bynaf y diweddar Thomas Gee, perchenog y I "Faner." Aeth IT ymadawedig, yr hon oedd yn 73ain oed. i Lundain, ychydig ddydd- ian'n oj, i gyfarfiid perftbynol i'r Oyngrair Oenedlaethoi Cymreig. a chafodd anwyd. Cymerodd yr ymadawedig ran amlwg ym mvwyd cyhoeddus Cymru mewn rnaterion pol- iticaidd. addy>gol. dirwes'tol, a chrefyddol. Yr oedd yn aelod o wahanol gyiiT cyhoedd- us:, yn cynwys Pwyllgor Addvsg Sir Ddin- bveh, a enynhVTIV o Gorff IJyvvodraethol y Sir; hefvd. bu yn un o reolwyr Ysgolion Elfenol Dinbych, ;.1(" SM" Ddinbydh. Yr oedd yn 1m o scfydlwvr Cymdeithas Ddii'- we.sto!, Merched Gogledd- CVmru, ac yn un o aelodau mWTaf blaenllaw Cymanfa Ddir- wesitol G wynedd. a Chpndeithas Ddirweatol Sit, Ddinbych. Cymerodd yr angladd le pryd-nawn lau.

MEDDYGINIAETH --NATUR.- I

Advertising

PENRHYNDEUDRAETH

-TANYGRISIAU

! HARLECH

BETTWSYCOEDi

BLAENAU FFESTINIOG

Family Notices

Family Notices

[No title]