Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

BWRDD GWARCHEIDWAID I CAERNARFON.…

- - -CYLCHWYL RHOSTRYFANI…

-BRYNSIENCYN1

I i .The Cream of the Meat.…

PORTDINORWIG

WAENFAWR.

BETHESDA

PRESTATYN .

I PWLLHELI

LLANYSTUMDWY I

CAERNARFON

LLANBERIS.

News
Cite
Share

LLANBERIS. ADREF DROS Y CVTYLIAU. Mae pobiogaeth o::n nardal ni yma, fel ac y mae yr ardaloed'd yn gyfiredinevf. wedi, cael eu gwaagar, i bob man bron droll wyneb yr holl ddaear; j-hai i India, Affrica, Asia, yr Aifft, Salonica, Belgium, Ffraine, » clianoed-d er- aill aa* hyd a lied en gwlad ni eiai hunain i wneud pob math o oruchwyl'ion—rhai i ddys- gu l'hyfela, ac eraill i wneajd cyfarpar ar eu eyfer. Yr oedd dymuniadau goreu yr ardal i'r rhai "ydd wedi eu gyru dros gefntoroedd, i bellderoedd byd, ariddynt gael1 gwyliau Nadolig hapu*. a'i- trhai sydd yn y ffosyddl yn Ffrainc a Belgium yr un modd. Buasai, yn dda genym eu gweied oil adref, ond, Tdd, oedd bosibl v tro yma. Ond, cafodd iflia; ugein- iau-llawer or fyrddin-ond y mwyafrif o'r- gweithfeydd munition, a manau eraill, ddy- fod adref dros v gwyliau, ac yr oeddym yn falch wirioneddol o'u gweled, a chael ysgwyd Haw ac ymgom a hwynt. Tystiai yr oil eu bod wedi gwneud cam doeth, ac yr oedd' yr olwg amynt yn profi eu bod yn cael arian, ac vmborth. ddigonedd, ac y mae eu dyfodJ iad adref, wedi Cf'pa anesmwythyd mewn llawer oedd, a dyna sy'dd i'w, glywod y dyddiau h\Ti: son am v ilai yn rhoddi eu gwaith i fyny, a wn rhai yn hwylio i gych- wvn, fel na byddai yn syndod i ni weled rhai ugeiniau eto yn cychwvn ddechreii'r flwvddvn. ])A.MWAIN.—Digwyddodd damwain dost i Pte. William Thos- Jones, Mancliesitelf House, mab Mr. Thomas Jones, Glaii Llyn, j Llanmg, pan adref odd?vi?h y fyddin dros v gwy]¡an. Ddydd L.hm aeth i dori coed, a phan vn hcIlM b'ocyn coed, aeth y fwyall trwodd gyda sydynrwydd gan dori bawd ei dimed ymait'h. Eiddunwn iddo adferiad bu- an. MARW.—Nos Lun, yn hynod sydyn, bu farw Tom Williams*, 6 oed, mab Mr. a Mrs. Hugh Williams, Gwastadnant. (Nant Peris. Mae ei da.d gyda'r fyddin yn Ffrainc. Cladd- wvd ddydd Sadwrn vn mvnwent Nant Peri*. AMRYWIAETHOL.—Nos Lun, yn Nant Pada-rn, dan ly" wyddiaetih y Parch J. Evans Owen. Mr. D. G. Jones yn arwtain. cafwyd' cyfarfod amrywiaethol dan nawdd y Band of II Hope. Dvma v rhaglen yr oed trwyddi Can: Miss Blodwen J one#; adroddiad, Pte Jeffrey Jonesi. Cvstadleuaeth unawd, cyd- radd, Lizzie C. Thomas a Griffiljjh Thomas. I Triawd. Mr. J. M. Roberts a.'i baiitii. Can. Mrs. Alice Jones. Cystadleuaeth adirodd, 1, Matt'ie Roberts. Canu peiniMaon, Pte. R. Owen. Oswery. Deuawd, Lizzie C..Tho- mas a G. Thomas. Pediwarawd, Miss1 Blod- wen Jones. Cys'tadleuaetih corau plant, dau jjor. Gorphwypfa, a Nant Padarn, goreu Nant Padarn. Beirniadwyd y canu gan Mr. G. H..Jo.nes.Hau]{ryn a'r adiodd gan Mr. T-hom,,i, Roberts. RHEiOBOTH.— Cafwyd cyfaafod tebyg yr un noswaitih vn Rheoboth, dan lywydd- iaeth Mr. G. Jones, Tv Capel, a Mr. Henry Thomas, yn arwain. Dyma eu Rhaglen: Ad- roddiad. R. Gwilym James. Ty Isaf. Can: Jertmie Maud Ellis adroddiad, Martha Jones, (,'ai,,Id-i am ateb cwestiynau oddiar loan IV. goreu Llwydfiyn Robeals, Cwmgila* Bach; ail, Jennie Maud Ellis; adrodldiad:, Jamos, Ty Is,aif; canu gydaV tanau, Tommv Owem, Terrace, a Morris Fema; ateb y "Rihodd bm," goreu, DOTa Effis, Tan y Bf\ï1; 2, R. Gwilym James; ped- waraw d. Mr. William Thoma* Williams a'i barti. Canwvd amrvw woithiau gnn y plant, dan arweiniiVd Ylr. W. Thomas Williams. Holwyd v plant mewn penod o'r "Tl,"is Dir- wet.rJi1." ga.n Mr. Morris Williams, Hafod1 Gvnfor. Gw-naeth Mr. Thomas O. Jonee, Pen v Bont, ei wait'h fel beimiaid, a cfoyfewl- iwyd gan Miss Gwyneth Williams. Cafwyd1 gair yn ystod y cyfarfod gan NTTJ Robert Abram Williams Richard Evains, Fron, a Hugh Humphrefys.

CRICCIETH-

SARON )

TALYSARNI

.CHWILOG

NODION 0 OOYFFRYN CLWYD.

MEDDYGINIAETH --NATUR.- I

Advertising

PENRHYNDEUDRAETH

-TANYGRISIAU

! HARLECH

BETTWSYCOEDi

BLAENAU FFESTINIOG

Family Notices

Family Notices

[No title]