Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

BWRDD GWARCHEIDWAID I CAERNARFON.…

- - -CYLCHWYL RHOSTRYFANI…

-BRYNSIENCYN1

I i .The Cream of the Meat.…

PORTDINORWIG

WAENFAWR.

BETHESDA

News
Cite
Share

BETHESDA MARW.—Yr wythnos ddiwtddai, wedi L nychu yn hir bu iarw Mrs. T. J. Thomas Tyddyu Du. Yr oedd yr ytmadawedig Y11 un o'r rhai mwyaf hynaws a eharedig, ac yn un a fawr gerid gan ba.wb. Dioddefodd ei chyfi- tudd yn dawei a dirwgnach. Cydymdeimiir yn fawr a'i phriod a'r pedi.var plentyn bach adiawyd i alaru ar ei hol. Claddwyd ddydd Sadwrn yn y gladdfa. newydd pryd y gwas- anaethwvd gan y Parch. R. W. Jonee, M.A. CYMDEITHAS LENYDDOL Y GER- L-k-N.Nos Fercher diweddaf cynlwiliwyd cmgherdd amrywiaethol, dan lywyddiaeth .Nir. William Robetrts., Wating-A-iail. Y dait- ganwyr oeddynt Iiss Madge Jones, Bangor Mr. W. Morris, chemict, High S-ta-eet Miss Cei idwen WiPliairH, Coetmor Terrace; Miss Annie Auguslt-a Parry, Long Street; Miss Jane A. WilManTS, Owernydd, a Miss 1iyfi Williams, we-" Street. Adroddwyr: Mis* Maggie Jones, Paont, a'r Mri Alun Williams, Well Street, ac Owen J. Roberts, Goronwy Street. Cafwyd cystadlleua-eftlh areithio di- fyfyr yn y.^od y 'eyfarfod beirniad Mr. E. R. Jone-, AbeTcaMg. Goren: (Master Glyn Edwards, MaaK-Siiester House; ail-oreu, Mas- ter Alun WiHiams, Well Street. Cafwyd gair yn ystod y eyfarod6 gan v gweinidog, y Parch R. W. Jones, M.A., a iMr. J. S. Wil- ¡ liams, A.C., Weiil St/reet, i'r hwn y mae cliod mawr yn ddyledus am drefnu y cyfarfod. Talwyd v diolchiadau arferol, ar gynygiad Mr. Rowland IHughes, Hill Street, yn cael ei eilio gan Mr. Robert H. Owen, Well Street. uU I MARW YX OEDRANUvS.—Yr wythnos ddiweddaf bu farw yr hen gymeriad gwtr- eidid'iol ac adnabyddus 1\f1". Richard Jones, Ty'n Claw eld. wedi cyr'haedd ohono ei 87 mlwvdld oed. TVeuliodd oes faith yn chwarel y Penrhvn, ond ni fu yno ar ol y streic ddi- weddaf, acnid1 oetdd gymeriad cywiraeh a mwy di<Merbynwyneb yn yr holl fro. Un a geridl yn fainr ydùedd gan yr boll ardal, er ei fed yngolwg rhai yn "eiarad yn blaen" ac yn dyweyd y gwir yn llym a digel. Bu Y11 flaenor am flyny dda. u maith yn Nhyny- maes, cyn synmd i Penygfoes, Tregaifh, a bu yr un modd yn y llle olaf hwn yn Ilanw y fiwlydd yn leffeithioll ialwn. Oladklwyd ef d'dycld- Nadolig, yn Mynwent v Gelli. Gwast- anaetih^\yd yn vr angfedd gan v Parchn. H. Jones Davies, Penygroes, ac R. Mon Hughes, SiLoh. MARWOLAETH YIRS. ELLIS, BRYN- IAU Ali.NIA.-D-ma un eto o drigolion hyn- af ein bro wedi ein gadael yn ystod yr wytili- nos ddiweddaf. Bu yr hen fam yma farw wedi cyrhaedd oheni ei 87 mlwydd1 oed. Merch ydoedd hi i'r diweefdar Gweirydd1 Ap Rhys, a mam i'r Parchn Robent PiTse Ellis, Bedld- gelert;, a Hugh 'Ellis, Maentw<rog, ac y mae dau o feibion ac un ferch arall yn aros gyda ni vma. ICladdiw'yd:hi iiawn Mercher di- weddaf, ym Mynwent St. Anne's, a gwasaji- aetlhwyd yn yr angladd gan y Parchn. W. R. Owen, B.A., Abergele, ei chyn weinidlog pan yn Jerusalem, a'r Parch III. Jones-Da- Penygroes.—nEto, yn ystod yr wytbnos ddiweddaf, hefyd, bu farw Mrs. Grace Jones, Hiendurnpilte, yn 91 oed. Claddwyd hithau vn St. Ann's, pryd y gwasanaethwyd gan y Parch. H. Jones Davies, Tregwth.-Eto un arall, Mrs. Lewis, IAinerchvmedd. ond, era peth amser oedd yn cartrefu yma, gyda'i mel'Ch a'i mab-vng-nghyfraith, Mr. a Mrs. D. Gerlan Williams, yn Ogwen Street. Bu hithau farw yr wythnos d-chwaddaf, wedi cyrhaedo ohoni yr ochr hwint l r pedrwar ugain—vn 81ain oed. Claddwyd hi ddyd'd Nfav;i,th -n Llanerehympdd', ond cynhaliwyd gwasanaeth wrth v ty gan y Parch H. Jones- Davies, Tregarth. Gwelir oddiwrth hyn l bedwar o'r trigolion gyda'r hynaf yn yr air- dal ein gadiaeil bron yr un diwrnod, a'r oil ohbnvnt wedi croecii yr amser ferfyntviiig. LLWYDDIANT CERDDOROL—Llnvydd- odd y rhai hyn o ddisgyblaon Mr. R. R. Griffith, organvdd, Jerusalem, i basio y Primary Division yn arholiad y Royal Col- lege of Music: Miss Dilys Blod.wen Ellis, Cochwillan Farm; Miss Nesta Wynne Da- vie. Cochwillan Farm; IMiss \iuriel Lloyd, St. Ann's Master Charlie Griffith. Bangor. BETHESDA. CYGHERDDAU Y YLTAU.Nfr.Gol.-Cynh-,iliwvd d,%u -vm Motjiesda yn ystod, gwyliau r i' Narloli.g. P(-i,tlivnai y cyntaf. crynhaliwyd yn v Neuadd Gvhoeddus nos Nadolig. i gvfar- wyddw'.T v CTwb Pned;ig. ac elai vr elw i sicrhau llog o 4 punt y cant i'r cyfrandd:al- wyr yn y ?wb. PM-thmai yr ail gyngherdd nos dmnoeth i eJwys y T?&T'DacL ac elai Yl' elw at gyn?rthwyo yr eglwvs ?ia,f a thy- IDtaf *vn ardal i gadw drw ? yr Ar- elwvdd vn ngorod. Gwyr yr ardal fed gan y Bedyddwvr gyrfnrfod! pregethu af v Nadiolig bob amser, a chyn geni neb o gyfarwyddwi>"r y Chvb Urn^dig mae nei't'hynasi y Nadolig a'r eglwys feohan N-n v Tabernacl yn Vy^bvdidus i bawb rn yr ard?!. Mae cryn dMm?a? vn vr 1),iwh i-n vr -N f te crvtl cloimi'a a vn vr ardal ddarfod ?'r clwb gvnnal ?] c\'Dgn&rdd ar noson v cvfarfod pregethu. Gwir mai wvth o'r glocb v dechreuwyd. wedi amser v mocfdia.nna?t. CDd n?D v cr;)npa)d d'.ls??v! i nob fwriadai f'vned i'r cvng'hp"dd fyn?d i'r can,-] !-efvcj. Tvbed v ca.rai neb n gvfar- I wv'did'.vTT cvnsherdd v dwb eistodd1 mewn dau 1c oer o> 6 hvd 110 n'r gtoch yn.<r inghnuol y zaeaf? Tybed twJyd v breudd'wvdiai v cyf- j arwvddwvr am rnma] cynsrhetrdd nos Lan y Pa-o neu'r Sulg^vyn. ar wvlian preeetihu en- ad'an mawr yr nrdal? Ar wahan i hvn. m'le vr agwedd arianol yn taro yn galed. hef- yd." oblegid gwyddai hyrwyddwvr ovngherdd v clwh am nen. arferiad -r ei fi'> gyda'i gyngherdcl neii d'darlith. ond mynas- ant hwy ei gynaJ: nid yn unig- yr tan mis, ond y noson cvn cvngherdd v Bedyddwvr. Prm v 'tvh:r fod v f.-itli vmddygiad yn adkwyrchu yn ftifrol ar y clwb. ond hvderwn y gwel ei gyfarwvd«dwyr eu ffordd i ddewis' noson y tro nesaf heb orfod sathru troed neb.—AR- DALWR.

PRESTATYN .

I PWLLHELI

LLANYSTUMDWY I

CAERNARFON

LLANBERIS.

CRICCIETH-

SARON )

TALYSARNI

.CHWILOG

NODION 0 OOYFFRYN CLWYD.

MEDDYGINIAETH --NATUR.- I

Advertising

PENRHYNDEUDRAETH

-TANYGRISIAU

! HARLECH

BETTWSYCOEDi

BLAENAU FFESTINIOG

Family Notices

Family Notices

[No title]