Hide Articles List

27 articles on this Page

BWRDD GWARCHEIDWAID I CAERNARFON.…

- - -CYLCHWYL RHOSTRYFANI…

News
Cite
Share

CYLCHWYL RHOSTRYFAN A RHOSGADFAN. Cvnhaliwyd y Gylehwyl lfyny ddol nos 1 Sadwrn a Dydd Nadolig. Er yr helyntion helbulus, cafwyd cvia/rfodydd liewyrchus iawn, a'r,Cape, Mawr yn llawn hyd ei ymyl- oil. We e restr o'r prif iuddugwyr :— IOS SADWRN. I Llvwydd: Mr. Henrv O. Jones, Larmel; '1 arweinydd: Mr G. O. Griffith, Rhosgadfan. Arholiad y Saforiau: Dosbarth Rhagbaro- J toaw 1, cyfartal 1, Gwladys Joqes Maggie S. J Will.ams cyfartal 2il, lorwerth v Hughie Roberts; 3, Robert J. Wibiams. Safon laf: 1, John Ifor Thomas; 2, Gracie, Jones; 3, Laura Owen; Safon 2: cyfartal 1, William Arthur Jones; William Parry Jones; cyfartal 2, Ellen Thomas, Ed a I MAud Owen Lily Jones, 3, Eluned Jones. Safon 3: 1. Elizabeth A. Williams; cyfartal j 2, Thomas Levi Hughes; Maggie Eluned Wil- Iiams; 3. Thomas Emlyn Owen. Safon IV cyfartal 1. Mary J. Roberts, Hughie Parry, William R. Dav:es; cyfartal 2: Rd. E. Cad- waladr; William Titus Owen; Samuel S. ¡ Jones cyfartal 3, Lizzie Williams Hannah E. Williams, Nellie Jones, William Owen, Alfred Jones. Safon V 2, Owen Owens; 3, John W. Jones. Safon VI: 1, EJuned Ro- berts; 2, Lizzie Pritchard; 3, Maggie M. WU'iamo. Safon VII: 1. Catherine A. Jones, i 2. Thomas Hnghes. Sa.fo'?? VIII: 1, Owen A.  Jones 2. Lewis Jon?s Pritchard 3, T?aur?L I Thomas. Safon IX: 1. Wm. J. Hughes; 2, j OVen Owens. ArhoHadau Gwnio: Dan, S oerl: cvfai-ta.1 1. Dorothy Thomas Sally R.)- borts, Laura Humphreys, Eda Maud Owens; cyfartal 2. E'len Thomas. Ceinwen Hughes, .Eiizs.heth Jo,,ie, Jeiinic- Hughes. Jane E. Lewis; cyfaHal 3, Gracie Jones. Riannon Wi-Iliams. Gather:ne J. William*. Elizabeth j A. Will ams, Lily Jones. Dan 11 oed 1, I Jones cyfartal 2. Annie Owen; Kate L. Will ams, Eluned, Hughes, Kate Hughes. I D'1n 14 Oi d: cvfartal 1. Mair, Myfi, Louisa. Aclrodd, dan 10 oe d: 1, Maggie Jones; <>yf• arta-1 2. R. D. Cadwaladr. Griffith Thomas, S?m'?c' Jnnes. Elixabeth Pritchard. Maggie j E?uned Wi'nnms. Umiwd:, dan 10 oed 1. I R. T. Jones; 2 Maargie E!nned Williams; 3 K?t e Jones, r?ctation. i blant y Safonan cyfarta! 1. Catherine Thomas. Lewis Jon?s PritcharL John R. Cadwaladr; 2 0!w"n Owens: cvfartal 3. R. A. Owen, Thomas Wil'iams, Wililam J. Hughes. Llew-'yn I Jones. Traethawd. dan 16 oed 1, 01,,v (11 O-wens 2. John R. Cadwaladr, 3 Cather- ne A. Jcmes. Ellen Owens, William 7 Hughes. I Unawd. d;m 14 oed: 1 Maglgie L Jon.s 2 j Ma r Jones, 3 R. T. Jones. Yrndo tan I dychTnygol. dan 18 oed cyfartal 1, Tom I Williams. John R. Cadwaladr, 2 O't?11 Owens, 3 Laura Jones. Adrodd, clan 15 oel, 1 Eleanor Jones, 2 Lewis Jones Pritdl; rd. 3 Marv T;. Jonps. Y^rifenii emynau oddiar y cof: 1 Hugh W;lliams. I'^awrf. can 16 oed, 1 Partr o Rhosgadfan. Cyfieithn, i rai dan 14 i.-ed cvfartn1 1. Olwen Owens, Own A. Jonea 2 Tom Williams 3. William J Hughes. Canu'r beTdoneg. Annie Jones. Gaerwen. Cvd-'idrodd. Salm II: 1, Dos- harth Griffith D. Thomas. Cyfieithu, dros 14 oed 1, Sarah Owens 2 M^sgjie Joaies; 3. Ellen Owens. Holiadau ar Efengsyl Ioen: dan 17 oed 1 John R. Cadwaladr; 2 Maggie J. Jones 3 William J. Hughes. Unawd, dan 18 oed 1. Miss Annie J. Parry; 2, Mag- gie L. Jones; 3 J. W. Jones. Gtefdfcvn. Traotbawd. dan 25 r-ed: "Miss Marv Jones. Hol'-ulau. dan 21 oed: 1 J. R. Cadwaladr; 2. Miss Jane Pritchard. Enwi a la won Cvm- rei.g Nvrth gvwed eu cvfei'io: cvfartal 1. Miss \Ta,z!z'e Jones. a Mis? Salk- Williams. Un- rhyw ddenawd 1 -11;Fs Sally Jones a Misfi Annie J. Parry. CVd-adrodd Hebrea;,d,- bf'nf'\d ^vntaf: 1 T>o«l>arth William Evans. Perfformio Dnma i blont: 1. Cwmni r'Helynt v Jns." I'nn wd. dr^>s 18 oed cvfartal 1. I i ,s Wil? Ann:e J. Parry a. Miss Maggie liarrts. Traethawd, i'rai hebpnm ar v Prif j Dr". f h-">—d 1 John R. Cadwaladr. j CYFARFOL NOS XADOLIG. Llyw^-Jd: 'Mr. Francis Williams, Man- ceinion. Arweinvdd: Mr. G. J. Roberts, Llanmg. Ffoll DdTaenen Ddu: 1, Mab y Mynydd Tea Cosy 1 Miss Gwenllian Jones, Carimel. Pren rhatfau: 1. Mr Rhys Roberts, Bethel, L'mddein olen. Englyn 1 Mr Hugh H. Roberts. Wa.enbont. Penillion tel-km, dan 18 oed: 1 Miss Nell William*. Waenfawr; 2. 'Miss Elodwen Gr'ffiths, Waenfawr; 3 Mr. J. W. Jones. Glasfryji House. Holiadau, i ral heb err"II ar y Prif Holiadau: 1 Mr. H. H. Roberts, Waen'bont; 2, M'ss E. M. Roberts, Pant-afon. Adrodd vr emynau 212 a 213: 1. Miss Mary Eliz-abeth Parrv. Wnenfawr. LTn- j awd. d'vn 21 oed Miss Katie Lewis, Bont- newycLd. Cyfansoddi darn i'w adrodd ar gyfei" rhai dan J9 oed 1 Mr W. Morris Jones, Office. Can gwerin: 1 Miss Annie J. Parry, Brynllys. Adrodd. dan ?1 oed. 1 Mr. Rich;" Jones. T^'rhos. PtnilJion Telvn, drOf; 18 oed: 1 Miss Jennie Parrv. Talysam. Prif Holiadau: laf Mr. W. Morris 'Jones. Post Office; 2, Mr John R. Ca,,iwaladl-. Panteelyn. Car plant .• ] Cor Pla.nt RJiostryfan. Araeth ar v "Dvn Hnnanol" 1. Mr. Andreas Ro- berts. Wern'acddn. Triiwd 1. Mr. Leah Owen a'i gvfeiHion. Prif Adrodd:ad 1, Mr H. S. Hu.?;Vs. Prif unawd: Mr R. Radford Jones, C-a/>rnarfon. Prif Draethawd Mr. W. OiiK'-rt. Talvbont. Cor AfercJud 1 Moeltrv-nn, 2 Cor Rhos- tr, n. C^Mliwvd gnu ATi, G. W. Jones, C.M Prestatyn.

-BRYNSIENCYN1

I i .The Cream of the Meat.…

PORTDINORWIG

WAENFAWR.

BETHESDA

PRESTATYN .

I PWLLHELI

LLANYSTUMDWY I

CAERNARFON

LLANBERIS.

CRICCIETH-

SARON )

TALYSARNI

.CHWILOG

NODION 0 OOYFFRYN CLWYD.

MEDDYGINIAETH --NATUR.- I

Advertising

PENRHYNDEUDRAETH

-TANYGRISIAU

! HARLECH

BETTWSYCOEDi

BLAENAU FFESTINIOG

Family Notices

Family Notices

[No title]