Skip to main content
Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

CARMEL

[No title]

Advertising

PORTHMADOG I

PENYGROESI

News
Cite
Share

PENYGROES I ANGLADD.—PryclDawu Sadwrn diweddai c;addwyd gweddillioti un o hen irodorion yr, arJaJ, set Mr. Robert Thomas. Belle Vue, neu yn fwy aduabyddus—" Robert Thomas, Pem- bioke." Byr fu ai gystudd, ond ychydig duyddiau. Bu farw yn 79 mlwydd oed. oliwitti genym ei golli o'n .mysg, gan mor gymeradwy ydoedd yug ngolwg yr ardal. Dodwyd ei weddillion i orphwys yn mymvent St. Rliedyw, Llanliy i'ni. Gwasanaethwyd wrth y ty ac ar lan ei fedd gan ei weinidog, y Parch. J. M. Williams. TRIST <J'R. FRWYDR.—Daeth newydd t-nst i'r aidal yu ystod yr wytlinos fod gwr ieuauc, Ptc. Hunt, priod Mrs. Mary Hughes-Hunt, merdi Mr. O. a Mrs. Ellen Hughes, Tynweirglodd wedi cwympo ar faesy rhyfel. Bra,,wd ieuanc o Sais ydoedd, glan ei bryd, a thalgryf. Yr oedd ei biiod wedi aaifon parsel iddo ar gyfer y Nadolig, heb wybod fod v milwr dewr wedi syrthio yn y rhengau. Mawr gydymdeimlir a'r teulu sydd yina, yn c>gvstal a'r teulu yn Lloegr. CWRDD NADOLIG.—Cafwyd cyfarfod llwyddianue iawn yn isoiir, nos Nadolig, dan nawdd y Gobeithiu. Gymerwyd y gadair gan Mr. E. Pryce Evans, ac arweiniwyd gan Mr. MOITIS J. Hughes, y Pearl, y ddau _yn cyflawni eu gwaith yn rhagorol; yr un modd y cyfeilydd. Mr. Evan J. Morris. Enillwyd y gwobrwyon gan y rhai canlynol: Adrodd. dan 7 oed: 1, Eluned Morris a Mair Olwen Williams; 2, R. Myrddin Evans, Katie Thorn as, ac Arthur Jones. Adrodd, dan 11 oed 1, Ethel Jones; 2, Sallie Lloyd; 3. Millie Price; 4. Edith Roberts ac Emlyn Hughes. Adrodd, dros 11 oed: 1, Hem-y Roberts; 2, Lena Wiiliams; 3. Blodwen Hughes. Dadl: 1, Ethel Jones, Mair A. Williams ac Emlyn Hughes, Hughie R<?berts a. Dan Lloyd. Cbf- ficfi: 1, Jennie Roberts; 2, David Glyn Jones ac Henry Roberts. Tynu darlun: 1. Ernlyn Hughes ac Olwen Price; 2. Emlyn Hughes, R- Ivor Jones, Gwilym Jcnes a Gwilym Thomas. Darlun o faspaphdy y Cadeiiydd 1, Henry Roberts; 2, D. Prrce Thomas. Canu (clan 10 oed): 1, Johnnie Jones ac Emlyn Hughes. Deuawd 1, Mary Williams a Mary E..Evam. Penillion telyn: 1, Maggie Wil- I 2, Millie Price; 3. Blodwen Hughes, Jennie Roberts. Beirniaid canu Mr. Hugh Hughes, Llanllyfni. Adrodd: Mr. J. E. Thomas. Y sgol y Cyngor. Hefyd, gweithred- wyd fel Iwirniaid gan y Parch. J. M. Wil- liams, Mrs. E. J. Moms, Mrs. Capt. Hughes a Miss L. Jones, Bryngoleu. Cafwyd dwy ddrama. o dan ofal Mrs. E. J. Morris a Mii-is L. Jones, a,(, ail-alwyd y dda.u baiti gan mor dda oeddynt. Oanmolir y cyfarfod yn fawi-, a fweithiodd Mr. Hywel Williams yn egniol fef ysgrifenydd: hefyd, Mr. M. J. Hughes, arolygwr y festri. LLAWN IAWN.—-IJanwyd Neuadd y Dref nos Fawrth, i wrando ein cwmni lleol am v drydedd waith yn perfformio Y Ferch o Gefn Yrdfa." Gwnaeth y cwmni waith da, fel arfer. AMRVWIOL.—'Noa lau. yn Soar. ca?wyd cvfarfod amrvwiol rhAgon'L wedi ei drefnu gan Miss Row!a-nds, Factory, a Mis.s Wil- bm, Gorphwysfa. Cymerwyd y gadair g .n y Parch. J. M. WiHia,ms. Gw.?amethwyd S?n Mrs. Hywel Williams. Mrs. G. J. Morn?. Mrs. L. Jones. Mrs. K. Roberts, Misses M. Hngbes Jones, L. Blodwen Hughes. Mvfamvy M. Williq-ms ,Marv Willia.ms, Jane A. Lloyd, Lena Williams. Msrv E. Evans. Mrs. Philip Thomas, Evan J. Morris tc O. W. Jones. Ctpiwvd y ivobi- am ddarllen can Mr. Ph. Th"p;I; :\fri. G, Pritchard ac R. T. Robert? vn be,rniadu. Oyfoiliwvd vn hvnod o fedrus gan Miss M. Barlow Pritehar'd, A.T.C.L.. LfaiiRyfni. Cyfarfod ydoedd o dan nawdd Cymdeithas v Bobl Ieuainc. Terfynir pob cdarfod drw)' anu y peniH ca?ynot:— 006;1 heno em ryfeiH!on.' Drostynt t:H.na'th .1,den dirion; I Atynt tro'th fadd?uol wedd. C'adw hwy rhag Dy an^hofni, Cadw'u calon heb d,?iffvgi() Cadw'u henaid vn Dy hedd CYRDDAU EREILL.—Cafwyd dl gvfa.- fod nos Nadolig yn Bethel (M.C.), a ChaUari? (B.): Hywyddwyd vn y bl?emf gan Mr. H. 1 Jones. Garth Derwen. Gweithredv/vd fel j beirniajd gan Mr. Edward Jone; L.T.S.C.. I yn benniad.u'r canu. a Mr. 0. W. Jones yr I fidrodd. Cvfeiliwyd pan Mri. J. W. Griffith, j n. & I, A Goronwy O. Griffith. Yn Calfaria (B.), y beirniaid oeddynt:—Canu, Mri. IT Morris Jones a-:lrodd, Mr. O. J. TYilliam*. Drwg genyrn nn, chawsom enwau y buddu: wyr.

i4 ) COLWYN BAY.

CORRIS.-I

TALYBONT

LLANFAIRFECHANi

-LLANRWST..I

Advertising

-PENRHOS-I

i HAHLECH

RHYD-DOU A'R CYFFINIAU

I NANTMOR I

BEDDGELERT J

SUT I LADD TYRCHOD I

[No title]

Advertising

I - - -PWLLHELI-

Ebenezer i

Advertising

ABERYSTWYTH

Advertising