Skip to main content
Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

CARMEL

[No title]

Advertising

PORTHMADOG I

News
Cite
Share

PORTHMADOG BRWYDR AR Y MOR.—Y mae Capten Griffith Jones, Borth-y-Gest, newydd gymedd ad ref, ar ol bod mewn brwydr ffyrnig ar y mor. Pan oedd ei long—-v Queen 180 niilltir allau i TJehant. derbyniodd Captin Jones betlebr di-wifrau. yn ei rybuddio fod subm:t,rines yn ei gymydogaeth. Cadwyd gwyiiadwriaoth tunwl am y gelyn. Pan yr oodd Capten Jones yn myned a chwpanaid o de yn ei law i fyny y bridge.' dyma ffrwydr- belen i'r Hong, gan achosi niweidiau i ranau oboiu. Draw, a broil o'r golwg, gwelwyd lloilg fawr tanforawl, er foci y tonau yn rhed- cg yn ucJwl. Aeth v criw yn ddioed at y fagnel oedd n y Ilong, a dechreuasant saethu at y gelyn. Dyma frwydr yn oymeryd lie. a pharhaodd am ddwv awr. Llywiwyd y Hong igam-ogam, er mwyn dyrvsu y gelyn- Goliyrigodd y gelyn tua 40 o ffrwydr-belennu at y Hong. ac at.ebvvyil hwynt a. 17 o ffrwyar- beifnau o'r Ilong. Tarawyd v liong danfor- awl y tu 01 i'r periscope.' a pheidiodd y gelyn saethu. Parhai y Hong i fyned yn ei b).')Hi) o hyd. Tybiai' Gapten Jones fod y golyn wedi suddo, ond ofnai fyned yn ol i edrvi'l]—-efallai mti dichell y gelyn oedd yr oil. Cyrhaeddodd y Hong ben ei siwrnai yn ddiogel, er fod allor; y frwydr arni. Ddydd Sadwrn cvn y diweddaf derbyniodd Capten Jones lOOp. gan berohenogion y Ilong fel cyd- nabvddiat'th am ei wroldeb a'i fedr yn achub y Ilong a'r oil oedd ynddi. Bydd iddo gael ychwaneg o gydnabyddiaeth yn y man. Yr oedd hefyd nai iddo yn y Ilong. i G.F.S.—X'-s Jercher. rhoddodd Mrs. Jwi- kins, Ficerdy, wledd o de i aelodau Cym- deitliM Gyfeillgar y Genethod. Dilynwyd gan gyfii-fo(I adloniadol, Mrs. Jenkins yn llywyddu, pryd y rhoddwyd unawdau, ad- roddiadau, dadleuon, &c.. gan Mr-g Jenkins, M;st-es Elsie a Millie Kirkhopt., Ellen Ridley, Mona Williams. Amelia Osliff. Bessie Jones. ae Ada May Roberts. Mrs. Jenkins gvfeil- iai. NADOL1G YN YR EGLWYS.—Cynhai- lwyd gwasaiiaethan yn yr Eglwvs, v Nadolig. Yn yr hwvr datganwyd Uuaws o garolau gan go- o blant, a chor yr Eglwvs, a chan aelodau unigol o'r eorau. Gyfoilid cor y* plant ar y berdoneg gan Mrs. Jenkins, a, Miss Lizzie H. Humphreys gyfeiliai y cor mawr a'r datgein- v/yr. ar yr organ. Holid y plant yn y Catecism gan v Ficer. CYFARFOíD CYSTADLEUOL.—Nos. v Nadolig, yn y Neuadd Drefol, Llew Tegid yn arwain, cynlialiwyd cyfarfod qv-stedtaiol y Tabernac). Dyma resfr o'r buddugwyr: Ysgrifeiiii, E. Caradoc Roborts'; daitganu i fitKrhgyn, Emy'r Wyn. J. Jcilmson a Tom (hvyn (cyfavtal); arilinio, 1, "Oysmro"; 2, Elwyn Hughes j adrodd. 1, W. Morris Jones: 2. liniyr Wyn a Tom (rwjn (cvfarta.l) dat- lr,,tn ii. (g4,net.,bo d ), J. Jones'; 2, gwaltll coed. Safon 6. Evan T. Jones Kafon 7, Arthur Oliver Owen: trfwythawd ar "Fv mhrofiad yn y rh. vfol," Preifat Y"byty y Wern deiiawd, Hugh if a Nellie Jones. Minffordd: gvinin, 1, Kate •/bines a Do-rofhy M. Williams (eyfartal); unawd. Coriwral Robiaigoii, Ysbvty v Wern dadl, Dorothy M. Williams, a Kate Jones; 1l:Hawd a I' v berdioneig, Eira Ingham Jones; cofriodion o fonapfetiiaUi. Dil'ys M. Williams, SaTLiv M. Lloyd a. Dorothy M. Williams •jr'ATievd maiian., etc.. 3 o filwyr o Ysbytv y Weill lmawd, Hjughie Jones. Minffordd emgl^-n i'r "V.C. Tit-w-.yd ETXTI enwau lie- fI'f'<iiJIB('IihJaifid enwir yn y nhyfel bre^enol, Wm. Williams. Penrhyn canu pemllion, Dilvs M. Williams'; flwigrifiad o Gareg Goch ar brvdnawtn haf. Dilys M. Williams; iin- awd. Lizzie Evans, Tremadog; parti nvercfe- (V1. Pa.r't i MisJs J. A. Roberts; adrodd1, 1, •Bessa'e Robertsi; 2. Ann Jonf e. Y's^im^an; j Parti Miss J. A. Rioberbs; adroddi. Sallie I M. I.lovd. Tom Gwvn. ae M. L. Hughies; ima-w-d (dan 15 oed). Magsrie Jones. Croesor; ] co11 plant. Cor MiS8i J. A. Robert's. Yr fwviv] plfint Tab«nael wedi gwiertJiifawrogi. ( lla.fnr í8" .T. A. Roberta gvda hwv fel y m^lasant arian ac v prynarant Feibl ha.rdcf Miss Roberts gan blr. R. Davited.

PENYGROESI

i4 ) COLWYN BAY.

CORRIS.-I

TALYBONT

LLANFAIRFECHANi

-LLANRWST..I

Advertising

-PENRHOS-I

i HAHLECH

RHYD-DOU A'R CYFFINIAU

I NANTMOR I

BEDDGELERT J

SUT I LADD TYRCHOD I

[No title]

Advertising

I - - -PWLLHELI-

Ebenezer i

Advertising

ABERYSTWYTH

Advertising