Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

CARMEL

News
Cite
Share

CARMEL CYNGERDD BLYNYDDOL. YSGIOL Y &ABA<NOD.—Cynhaliwyd yr u-jhod nos W< Ti- er. yii Vefttiry Room, C, Edrychia ym- ia-en at y cyfarfod hwn fel prif-gyfa-rfod y flwyddyn. Eleni, fel arfer, mwynhaodd cyn- ulihad lluosog wledd o'r ra4d oaren mewn canu ac adrodd. HwiangerddS, Action Songs- a Drills, gan y)babanod. Mawr ydyw y canmol ar yr athr,3.,wesau am eu dehenrwydd a'u dy- fal-wch yn dysgu plant mor ieuanc i'r fath berffithrwydd Yn wir yr oedd y mwyaf jpcuddg'wyfus ei natur yn o*el ei ogla-is i chwerthm yn iach gan ystumiau doniol, ac j^rodddadau pert y babanod. Arweinvdd y cyfarfcKl o-edd y Parch. W. G. Hughes. Pn^U y gel I i d ei alw'n "Apofttod v PLaut", I gan y gviii gael y plant wnevd uiirhyw beth ga a. a bu y oyfarfod yn hwytus ae :afn yn ei law. Djma'r detholion:—Adirodd Hwian- gerddi Ail y hajb?nod; cA? "Cymry byph?.m 'y?m;" a?Tftdd ?? Im "Yy'n Jo?e?. Tho! E, Owens, John T. Jones; can: ''C'y?i'r Gefr"; Fan Drill can 'Mae gen i fe? PewvdAi" A<I'roAi "Myn'd'r ff xi,r can. "Ma? .qen i ff?chyn ?Ych?'T)." dadl 'Y Gnc"en;" Hoop drill: <idfT?dd "Fy N?! gim Myfa.n?v?' Jnnes; fun, "Mae doli'n crio." adi"odd "Mr Neb" cvm IfK?n W\ïl Jonca; dad 1 "Gwert-hu'r wyau," ?an Myf?rfwy. ap Idris W vri • can "vn'd i'r Fmxma.d." dru.m.a. f?' "Y Fran a'r Lhvvnf)! pyrfiaeddodd y cyf- ] jii-fod ei b-,v-nit nch;if nun wtwjih v I>o<f p-w-y-s- mj. olwr "Father Christmas" ei yrnddamcf- bossad ar v llwvfan. Yn llwytliiwo; o bob truOTv- edd.ni i gvf%rfod diwaeth v phn t. Gafodfi ''P???erdd Tjhfou" fi 0??' vn ht?-?ur ia wn i stvfeilio i gfiT^ p]ant. Twfvriwyd drwv a"i1 "Hen Wla ?- ^aduu"? dan' arwein- i;id A mi if .Ton»^. Tjiifon View CyN?ERD?? Y T?XD OF H?r?E.-r?n ?r'?f?'mnd y Pa?'h. W. C. ITn??ps. y e:VTlhJ'-1 iwyd hwn. nf?s T'?. ,¡ d!fyr ??? c.vrandri a jpanlyn :—Cor n blant d^n irvipiaiad Finhra-itT) Jonns: a?rodd!?<! rrpx? (,lY'rn J'thn Wnn.?m-< 'Beth srost a'r ddiod c?stAdl'?na?t) cm') 3';iw. i Mant €rm'u. Lizzie P?'.v?! .idr?M- iad "in T?.vid WhLH?..? T??wd gan M''?- ?'? Po?.-cr ? M. 'Fr?.-ic?s Rf.t'?r? erstadl* J aetli a-reitbin r siono Tlairri Williams; c a n ?,n r? v rvlnr>+ • Wm ?c E .T f ;rifTU-h- • o-'in y Cor Mfr'"h? ?''?? "Vr K«n Gkmi'W' !711; ??; ati-«ttrf». ^u-enie Jones. W:V*e PWKprts, a Teddie H:\7b^. v _v>tt,'lO:tt'Iu¡.e.th I!or- r> \ri r b.3-n.Tr-r? v Ti-vJir irliwn-e v ErOr. "P"n ar^-#«niad Tod TT.nK^ipc. ac Evan Jobn r.rjf. Yr oedd a bvvv: ar bonilb'on tøh"11 yn v cvforfod Ceiiirwn Jone: IVTorebor. bn farw ein f'.$>S, bir dan dd blin. Dvo^«Tor r bvnod dawpl ft d! tiaeh. er vn owlTvyn am (HUt o'r gkion brvdnftw-rrj X,bin, tl1" mvnwent C»r- met.

[No title]

Advertising

PORTHMADOG I

PENYGROESI

i4 ) COLWYN BAY.

CORRIS.-I

TALYBONT

LLANFAIRFECHANi

-LLANRWST..I

Advertising

-PENRHOS-I

i HAHLECH

RHYD-DOU A'R CYFFINIAU

I NANTMOR I

BEDDGELERT J

SUT I LADD TYRCHOD I

[No title]

Advertising

I - - -PWLLHELI-

Ebenezer i

Advertising

ABERYSTWYTH

Advertising