Skip to main content
Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

CARMEL

[No title]

Advertising

PORTHMADOG I

PENYGROESI

i4 ) COLWYN BAY.

CORRIS.-I

TALYBONT

LLANFAIRFECHANi

-LLANRWST..I

Advertising

-PENRHOS-I

i HAHLECH

RHYD-DOU A'R CYFFINIAU

I NANTMOR I

BEDDGELERT J

SUT I LADD TYRCHOD I

[No title]

Advertising

I - - -PWLLHELI-

Ebenezer i

News
Cite
Share

Ebenezer PRIODAS.—Ddydd Nadolig yng nghapel y M.C., Bontaiewydd, unwyd mewn glan bri- odas Mr. T. G. Hughes, chemist, Ebenezer, a, NI]6,s -Myfazlwy Evant;, a Miss Myfamwy Evans, Garnedd. gynt. Alor- wymon y briodas oeddynt Miss Prisie El fe, Bronant, chwaer y briodfercli; Miss Nell Hugjhes, chwaer y priodfab, a Miss Lizzie May Robea*ts, cyfmther. Gwasmaethwyd ar y priodfab gan ei gefnder, Mr. Owen Tho- mar, B.Sc. Unvyd hwy gan y Parch Rich- ard Thomas, B.A., Bontnewvdd. vm mihires- euoldeb Mr. J. R. Jones, cofrestrydd. Dar- pai-wyd gwledd briodasol iddynt- yn Bronant gan Mrs. R. B. Ellis. Yna ymadawsant i I?andudno am ychydig ddyddiau. Dymunwn iddynt hir oes a hapusrwydd- -.NLkP.WOI,A-=.-Borou Sadwrn, ba farw Mr. Ellis F. EBi8, View Terrace, yn &i-ug- a:n mlwydd oed. Yr oedd gartref yn di- oddef cddia-rth gir-iatica ers misoodd. Tara- wodd y pleurisy ef rai wythnosau yn ol, ac ea- ein bod yn meddwi ei fod yn gweila, ail- afael wnaeth ac ni ollvngodd chwaith. Di- oddefodd ei gystudd yn hyTiod o dawel. Y1 oedd vr ymadawedig yn aetod ff}-ddlon o eg- lwvs Disgwylfa, yn athiraw selog yn yr Ysgol Sabboth.ol, ac yn boff iawn o ganu. Ni chy- morodd ran amlwg iawn mewn materion cy- hoeddus yn yr ardal, ond eto ooimlai lawer o ddyddordeb ynddynt. Efe ydoedd trysor- ydd mvnwent Macpelah ac efe ddewiswyd yn drysorydd Cymdeitha^ Caredigion Dinoi-wig vr. olvnydd i'r diweddar Mr. John Joneg. Frc/ndeg. Cymerodd yr angladd le prydnawn Merclier. Gwasanaethwyd gan y Parch W. Griffit-h. ei weinidog. Cydymdeimlwn yn fawr a Airs. Ellis a'r ferch yn eu profedig- aeth. CYFARFOD ADIJONIADOL.—N6s Nad- olig cynhaliwyd cyfarfod adloniadol, yn Dis- gwylfa. Caed cyfarfod rhagorol a chvuuil- iad da. Llywydd: Mr. X. D. Williams, Brynteg. Wele i-ostr o'r budd ugwyr Ax- hoLiad Llafar—Adran "A" Nellie Davies (19). Adran "B": lior Wjlliams (19); Vera Griffith (18); Eixlys Alorris (17); Nell Wil- iiama (16). Safon I. Gwynme P. Evans (20); D. John Davies (17). Safon II. Haai- nah Ellen Roberts (29); Alary Olwen Wil- liams (29); Helena Owen (27); Dilys May Jones (J7); Elvet Roberts (26); Wm.. Wynne Davs-es (24). Safon III. Aluriel Wiiiihams (50); Aiun Williams (28); Annie Davies (lii). Ateb cwestiynau ar lafar (60 o farciau) Safon IV.: Wni. John Williams (56); Emyr Prit-chard (50); Emrys YYiliiams (48); Dd. John Davies (48); Jane Lizzie Thomas (48); Alaggie Roberts (42); Safon V. Ellen Gwen- dolen Williams (30). Safon VI. Emrys Roberts (50); CeJ'idwen Hughes (49); John 0. Edwards (47); Robert David Roberts (45) Elsie Williams (30) Tom Roberts (29). Arholiad Y, ifened', -Niai-c.;au llawn 60— Safon VII. Hilda Jones (56); Jennie Wil- hams (52); Jennie Roberts (44); Eunice v liams (36). Safon IX: Annie Will-" Jane Thomas (32); Thos. Buk. Jk. (25); Jennie Morris (15). Canu, i rai dan 9 oed 1, Mary Olwen Williams; 2, Elvet Roberts; 3, Helena Owen. I rai dan 12 oed 1, Jane Ellen Roberte 2, Nellie Williams; 3. Mag- gie Roberts. I rai dan 16eg oed: "Y Bab- an Gwyn": 1, Eunice Williams; 2. Jennie Rjobesrfs a Jennie Williams. I rai dan 18 oed Canu gyda'r tannau ax yr alaw "Serch Hudol" 1, Wm. Thos. Roberts. C.efn Coch; f2, Annie Williams. Cyd-adrodd Salm 65 1 bedwar (2 barti): 1. Hilda Jones a'i chyf- eillesa-u. Unrhyw ddadl chwaethus, pedwar parti yn vmgeisio 1. Buddug ac Evan John Griffith. Bryndu; 2. Jennie Roberts a Jen- nie Williams. Clwtybont. Cy frta d leuaeth ddyddorol oedd cyst ad leuaet-h y "Parties" i blant ar y darn "Awn Yrmlaen" allan o Per- orydd vr Y-gol Sul. Dau barti yn ymgeisi0, o dan arweiniad Master T. Buk. Jones a Ro- bert David Roberts. Dyfarnwyd yr olaf a'i barti yn fuddugol. Rhanodd y llywydd' haelionus geiniogau newydd o'r "Alint" i bob ynigeisydd na fu yn llwyddianus i gael gwobr. AtARWOLAETH.—Y"r wythnos hon eto mae genym i gofnodi marwolaertli un o herr drigianwyr hynaf yr ardal, sef y diweidar Mr. John Griffith. Brynderw, Yr oedd yn y pentref rhyw wythnos cyn ei farwolaeth, yr hyn a gym-erodd le nos Saboth. Yr ydoedd1 yr yrtiadawedig yn tynu at 89 mlwydd oed. Gweithiodd yn Chwarel Dinorwig hyd o fewn ychydig flynyddau vn ol. CyTrmmid yr ang- ladd le am 1 p.m. ddydd Sadwrn (23 cyf) yn Alynwent Llanddeiniolen. Mae yn debyg mai Mr. a Mrs. John Griffith ydoedd v par priodasol hynaf yn y rhan hon o'r plwyf.' A chydymdeimlwn yn fawr a'r hen chwaer vn ei phrofedigaetfti ac a'r ferdh. XEWYDDIOX TRIST 0 FAES Y FRWYDR.—Yt wythnos ddiweddaf daeth newydd ami farwolaeth (er nad vn swyddog- ol) ein cyfaill ieuanc Willie Ellis, Victoria Tm-ace, mab i Air. William W. Ellia. Y newydd cyntaf a ddaeth ydoedd ei fud wedi ei glwvfo yn Ffrainc er dechreu Aledi, wedi hyny daeth gair i hysbysu mai ar goll yr yd- oedd. Ond yn awr drwg iawn genym ddeall fod Ilythyr wedi ei ddefrbyn oddiwrth un o'i gyfeillion vn hysbysu ei fod wedi colli ei fywyd. Yr ydoedd Willie yn un o'r bech- gyn mwyaf dymunol, yn 24 mlwydd oed, ac yn llawn nwyf ag aslx-i. Bydd yn chwith iawn genym ei golli. yn enwedig gan blant bach oedd yn byw o'i amg:dch. Yr oedd yn hynod hoff o blant, a mynych y gwelsom ef yn t-reulio prydnawn Sadwrn cyfan i gyd- chwareu a hwy. a gofalai yn wastad am fel- usion iddynt. Yr oedd yn aelod ff-N-ddlawn o Eglwys Cefnvwaen, a bydd yn golled fawr ar ei ol. Cydynndeimlir i'r byw a'r teula yn eu profedigaeth chwerw.—Yn ddiweddarac-h daeth newvdd i hvsbysu fod v Private Evan Hughes. Shop Newydd. Clwtybont, wedi ei saethu yn farwol. Mab ydoedd Evan i Mr. a Airs. John Hughes. Shop Newydd. ac yr oedd yn 29ain oed. Yntau yn fachgen ieu- anc dymunol, hardd. a chryf, o natur dipyn yn dawel ac anhawdd ei gyt-hruddo, yn hyn- od evmeradwv gan ei gydweitliwvr. Yr yd- oedd ef yn perthyn i Eglwys Disgwylfa. Cyd- ymdeimlwn yn fawr a'r teulu hwn eto vn eu pi<ofedigaeth. CEFNYWAEN.—Nos Iau. yn Vestry Room vr addoldv uchod, trwy gyfrwng y magic lantern, dangoswyd nifer dda o ddar- luniau vsgrythyrol. yn cynwvs gwahanol ol- ygfeydd o fywyd Crist. a dammeg y Alaib Af- rad lon. etc. Gwasanaethwyd wrth v Rusern gan Alri. David Hughes. Ivor House; a Hntrh T. Rogers. Va-ynol Terrace. Eglur- wyd y darluniau gan Mr. John Roberts, Cynfi House. Treuliwyd noswai.th ddifvr iawn ac aeth pawb adref wedi eu boddloni. "Alelus, moes mwy." (Cvrhaeddmdd yr obebiaeth uchod vn it-v hw-.T i'w chvhoeddi vn v rhifvn diweddaf.

Advertising

ABERYSTWYTH

Advertising