Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

CARMEL

[No title]

Advertising

PORTHMADOG I

PENYGROESI

i4 ) COLWYN BAY.

CORRIS.-I

TALYBONT

LLANFAIRFECHANi

-LLANRWST..I

Advertising

-PENRHOS-I

i HAHLECH

RHYD-DOU A'R CYFFINIAU

I NANTMOR I

BEDDGELERT J

SUT I LADD TYRCHOD I

[No title]

Advertising

I - - -PWLLHELI-

News
Cite
Share

I PWLLHELI CWYMPO.—Derbyniodd Mr. Pulest-oll Junes a Airs. W. Alorgan Evans niweidiau drwy syrthio, y naill i lawT gxisiau y selar, a'r ilall ar vr heol yn y nos. RHODDION.—Cyflwyriodd y Alaer Rol Anrhidedd i GajJel Peninount. CVnwysa. enwau v dewrion sydd wfedi myned allan i. vitilaidd. .Diofchwyd yn gpies iawn i'r Maff. Y mae rhywlun diefnw wedi ::nfon eto ICe i Hr. R. Jones Evans i'w rhanu fel y barno efe oreu- Y GWY-LIAU.—Bu gan yr Eglwys was- anae^tih Dydd y Nadolig, ac yn Salem cyn- haliwyd cyfarfod gweddi undebol.—Rhanwyd ffj'wyth a-u a chocolates rhwng plant Gob- eithlu Penmount. YX DECI-IREU.—Y mis hwn dechrema y Pa'-ch H. H. Williams (B.), ar ei wemidog- aetli vn v Tabernacl. G-WYLNOS.—Fel arferol cynhaliodd y Wlesleyaid wylnos, pryd y traddodwyd an- erchiad gan y gwemidtog, ac y datganwyd aiiu'vw ddarnau. etc. CYFARFOD YDD CYSTAT)LEUOL. Y gwyliau cynhaliwyd cyfarfod cy-stadi-ouoi vn Salem a oerfformiwyd drama gan Aliss Parry, Ali-s Dora Thomas, Mise Morfudd: Evans, a Mi*. Hugh Williams. Dlywyddac. Air. R. Davies. Y beirniaid oeddynt Arifog n. Mr. James Griffith.—Ym AThsnmount en- illwvd fel y canlyn :—Adroddiad i enethod dan" 8 oed: 1, E. Catharine Hughes; cyd- radd 2il, AI arion Lloyd. Marion Ellis. Canu j tdan 7 oed. 1, Arthur Griffith. Annie Jones; 2, Mary Thompson Divid Thompson; 3, Marion Lloyd. Lora May Griffitih. Aifrodd- iad i fechgni. dan 8 oed, cydradd laf, E. Price Ellis, Arthur Griffith; cydtradd 2il, Emryr; Thomas, W. Owen. Canu. i rai dan lOeg oed. cydradd laf. ATaude QuaJe. K. WiBiamta; E. Pr-ioe Ellis. Tommy Griffith; cvdradd 2il, Nel Jones. Annie Blodwen Gri- ffith. Adrodd. i enethod dan lOeg oed, cyd- radd laf, Nel Jo rues, Annie Blodwen Gri- ffith 2, Maude Quale: cydradd 3vdd, Kate WiiUiams. J. Owen. Canu. 10og oed. cydradd laf, J. Ea3r Ellis, K. ElLen Ellas; cydradxl I 2il, Sally Lloyd, Al. Jones; cvdradd 3vdd. I Robert Gwilym Griffith; cydradd 4ydd, Winifred' Williams, Jenivie Owen. Adrodd i fechgyn dan lOeg oed. cydradd laf, Penry Tlionias Tommy Griffith; 2, Bob Jones. Un- awd ar v berdoneg, 1, Amice GnffitAi. Deu- awd. 1, John Eajster Ellis, K. Enen EUi; 2. Joe Williams, Rachel Williams; 3ydd, Jennie Parry, Mary Williams. Adrodd, dan ¡ 12eg oed. cvdradd laf, T. Lloyti, W. J. Griffith 2. Blodwen Lloyd; 3. Jennie Owen. Deuawd ar v berdoneg, 1, John Easter ElLis, I K. Ellen ETli*. Adrodd, dan 18 oed, 1. Ro- bert David Griffith; 2, Elizabeth Ellen 1 Jone-, Prior, Abererch; 3. Sallie Griffith. Trwsio hosan, dan 12eg oed, 1. Annie Gri- ffith 2, Mary Williams; 3. M. Evans; 4,1 J. P. OWen. Gwneud twll botwm. dan lOeg oed. laf, E. Jones; cydradd 2il, A. Blodwen j Griffith, D. Williams 3. Nel Jones. Hemio j dan 8 oed, laf. Catherine Griffith 2il, M. j Owen; cydradd 3, L. Alary Griffith, Kate J Williams* Knitted socks, dan 18 oed. 1, ) Annie Griffitlh. 'Child's Pinafore.' dan Heg I oe'd. 1, Sally Llovd; cvdradd 2c'I, Ellen Llovd, Annie Griffith. Ysgrifenu Ilythyr, cydradd laf, Kah Griffith, Willie Wil- liams; J. E. Williams. Ysgrifenu hanesyn, cvdradd laf, Katie Griffith, W. Williams; J. E. Williams. Crynodeb goreu o uiwhyw lyfr Cvmraeg, laf. E. G. Williams. Oyf- ieitl-uu, laf E. G. Williams; cvdradd 2il. W.- Williams; Katie Griffith; J.E. Williams. Pedwar penill, Afr. George Pugh Jones, Cae- au ■ Gwynion. Arholiad ysgrifenedig dan 1g' oed. cvdradd laf, Annie Griffith, Bob Gwilvm Griffith; cydradd 2il. Mai-y Evans T. O. Roberta; 3. John E. Ellis; 4. E. W. Williams; 5, W. J. Griffith. Eto dan 14eg oed, laf. E. G. Williams; 2, Willie Wil- liams. Eto dan 16eg oed, 1. Jennie Wil- liams 2, R. Williams; 3, Sallie Griffith. Bandaging. 1. W. Arthur Williams; cyd- radd 2il, Mary Jones, Willie Williams; 3. Elkm Lloyd. Caed cystadleuon rhagorol. a j chynulliad da.Y beirniaid oeddynt. Mri I D. Lloyy Jones. Sam Williams, Liloyd Ro- berts, a Ted Roberts.

Ebenezer i

Advertising

ABERYSTWYTH

Advertising