Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

CARMEL

[No title]

Advertising

PORTHMADOG I

PENYGROESI

i4 ) COLWYN BAY.

CORRIS.-I

TALYBONT

LLANFAIRFECHANi

-LLANRWST..I

Advertising

-PENRHOS-I

i HAHLECH

RHYD-DOU A'R CYFFINIAU

I NANTMOR I

News
Cite
Share

I NANTMOR I !MARWOT,AETH AIR OWEN JONES. BRYNTIRION.-—i' ol bod yn dioddef o dan anhwyldeb blin am gryn amser bu farw v gwr hynavvs hwn. Yr oedd yn dra hvsbysi yn y cyfliiriau byn yn wr a hoffid ac a bere-hid yn fawr. Tyb'af mai geneddgol yd- dedd o gymydogaeth Cwms.taHyn, ond sym- udodd ei rieni i fvw i gymydogaeth. Nant- mor, ac yma y trealiodd y gweddi IT o'i. oes fel masnachwr. Bydd a i bob amser yn flaen- llaw ac ymroddgar gvda phob achos da yn Nantmor, yn enwedig gvda'r Ysgol Sul, a chyda gwleidyd.ii.aet'ji a materion plwyfot. Diaai y bydd eigJOE yn gollied fawr i Nant- mor, oblegid byddai yn siriol a chalonog bob amsw, ac ewyllyNgar gyda'i symwyna^au llu- osog. Claddwyd ef ddvdd Merciher yn myn- wenst r"/dd Beddgelert. yn 65 mlwydd oed, y Parch D. Perry Jones, Rhyd-ddu. yn gwas- anaethu. Dangoswyd arwyddion o barch yn y panitref, a daeth tyrfa barchus a lluosog I i'w arwvl. "Afcluis fo'i hun." Y AIILWY'R.—ATr wvtlmos dddwc-ddaf pas- iwyd fod pwyl'lgor bychan i'w godi yn Eg- l'wys Cedron (A.), Nantmor, i anfon rhoddion i'r milwyr o'r ardal, sydd yn y Llynges a'r Fyddin. Anfonwvd pargelj i'r rOiai canlynol at y Nadolig: Pte. David1 John Williams, Nantdwroer Driver Humphrey Jones, Ver- las; Pte. John Williams. GJan-y-àon: y tri rywle VTn Ffrainc: ae i Pte. Bob Owens, Bwldhgwernog, i'r Aifft; Pte. G. Williams, B.A. (cvn-yssrolfeistr Nantmor), sydd yn yr t Iwerddon. Ma.e ped war o honynt yn y wIld hon, sef Gunner William Francis Hughe*?, sydd ger ATilford Haven; Stoker R. P. Jones, Peniel Tert'ace, svcM yn vr vsbyty yn Gosport, a Pte. Alun 'Ellis Hughes, Oer- (Jdwr; a Pte. R. D. Thomas. Dolfriog. y ddau yn Kinmel ParTr.—Darllenwyd llythyr- au oddiwrth amryw ohonvnt vn datgan eu diokhga,yw.h i'r eglwvs am srofio am danynt, nos Sul, Rhacfyr 24ain. Bwriada y pw-yll- gfvr anfon anrheigion iddynt yn fisol.—Wete rai o'r llythau;- "RhywJe yn Ffrainc," Rhagfyr 16, 1916. Anwyl Mi&& Hughas, Yr wyf yn teimlo yn ddyledlis arnaf i ddiolch i chwi fel pwyllgor a chwiorydd eg- Iwys Cedron am eich mawr garedtigrrwydd yn cofio am danom fel beohgyn yr ardal vna sydd yn ngwasanaeth edn gwlad, drwy anfoii parsel mor ddefnyddiioJ a derbyniol. Yr oe.dd derbyn peocyn fel y cyfryw yn siriol- deb o'r mwyaf i ni. Y mae "oonvoy" fel ydym yn ei galw bob amser yn idderb-n-iol genym yma, yn enwedig pan fyddwn yn y I "ffosydd," ac yr oeddwn i o fewn ergyd car- reg i'r "ALiman" pan dderbyndaisi ef, ac vr oeddwn yn tywallt oondithion ar eich n- nau fel merched Cedron am dano. Y mae yn brawf i ni eich bod1 fel brodvr a ch-wior- ydd yna yn meddwl llawer am danom a gall- af eich sicrhau y byddwn innau yn meddwl llawer am dancch yna, ac yn dyheu am y djvdd v cawn ddych wehxl yn ol i fwynhau tawelwch "broydd" yr Eryri. Derbyniwch ¡ fy niolcligai'wch mwiyaf diffuant um ac oil, a I dlymiunaf Nadolig Håm-en a Blwrdd:n N'ew- ydd Dda i chwi a chyda.'m. conon mwyaf J gwrwog atocih oil.—Y'dwyf, yr edddoch yn I ddiotchgar. ddiolichgar, DAVID (NTanfd-wroer). 77238. Gunner Wm. F. Hughes, 44, Coy., R.G.A. Soutih Hoo-k Fort, Milford Haven. South Wales. RhagfyT 18fed. 1916. Anwyl Frodyr a Chwiorydd, vn Eglwvs Cedron (A.),— Dymuaiaf, t-rwy gyfrwng y Eythyr hwn, ddadgan fy niolchgarwch gwresocaf i, chwi fel Brawdoliaeth, am eich canedligrwydd a'ch haehoni tuag a.taf; a'r anrheg amsero-I, bwr- paciol, a gweathfwr ddterbyndais odddwrthych. Xi fu erioed yn well genyf gptl cardod, gan nad oes yma ddim ymborth i'w gael ar ol 3.45 p.m. hyd 7.45 a.m., er ein bod air wyl- iadwriaeth am "danforfadau" y geliyn am bum awr bob nos, yn dda-feth, ac mae'n siwr fod yn llawei- gwell gan y bechgyn ssj-cPd tu araH i'r dwr, ei gael. Deal laf fod pob mil- wtr aeth o'r fro, o ba. enwad, ac o ba ititii hynag y bo, wedi caell andheg cyffelyb. Gall- af eich i4erhaii y bydd yn dda icJdynt oddi- m-uUio.Pa. fedd yw, fy mrodyr. os dywed iieb fod gandtfo ffydd. ac. heb fod ganddo weithredoedd ?" etc. Da genyf allru tvalol- iaethu fod Cristionogaeth yn bvrlymio o'ctl calonau. Bendith y Goruchaf 'arfioso gvda chwri. Drwg genyf fod un milwr o'r fro wedi I, colli ei fvwyd er y gwyliau o'r blaen. Paid- iwcil ag anghofio ei fam yn ei gal:ar.-Dym- l'inaf Nadolig Tlawien a. Blwyddyn Newvdd Dda i chwi oil. gan hyderu y caf rwydd hynt' I i 'ch gweled cyn hir.—Y"r eiddodh yn ddiokh- gar. WILLIE FRANCIS. I

BEDDGELERT J

SUT I LADD TYRCHOD I

[No title]

Advertising

I - - -PWLLHELI-

Ebenezer i

Advertising

ABERYSTWYTH

Advertising