Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

I FtWMR h a'???M?n.

Y, SYMUDIAD YMOSODOL I

AMAETHYDDIAETH A'R FYDDIN.

Advertising

DiRWY DfiOM Aa GEIDWAOSI ^…

CANADA A GORFOD-II AETH.I

Y SEFYLLFA YN GERMANI.

Y BRENIN I AGOR Y SENEDD.

"SARZIWE" BLOOD MIXTURE I

CONGL Y BARDD

[No title]

Advertising

I YSCOL SIR BETHESDA.

IGWELL RHESWM A COMMON SENSE.…

[No title]

Advertising

iCYLCHWYL TAN RALLT.

AMSER A'I SETLODD. ]

[No title]

-BYRDDAU -A3 GHyNCHORAU.

News
Cite
Share

BYRDDAU A3 GHyNCHORAU. Bwrdd Undeb Uanrwst. Uywydd-odd Mr. D. (j, Jones dros gyfar fod o r Bwrdd uchod, ddydd iiawrth diwedd af. Einsert allanol: Hysbvsai "Tr. O. E. Jones (Lhmrwst) ei fod wed: talu 86p. ]7s. i 123 o dlodion yn ystod y mis diweddaf. a Mr T. C. Roberts iPcnmachno), 72p. 16s. i 98 o dlodion dros yr un cyfnod. Ail i-hegioit i ddeiliaid y Tlottv: Diolehwyd ir filii canlyiiol am anrhegion i dleilial(i v l^y Mr. (). Ioed Jones. Y.H. Mrs. Jones. The Hand; Mrs. Hughes, Compton House; Mrs. Carter. Mrs. a Miss Targett, Miss Thorn :u<, assistant matron; Mr. T. Griffith, Y.H. Mr. Jonathan Jones, Miss Eili rows, Mr J Roberts, Bron Haul, a Mr. Williams, Hen- otas. O wr pen-galed Hysbvsodd y swyddog elus- enol fod dyn yn enill 32s. yr wyth nos vn byw p E|Jwysbach wedi ei ddirwyo am gadw ei neb drwydded, ond yr oedd mor ben-galed tei yr oedd yn well ganddo fyned i garchar na thalu, ac mewn canlyniad fod ei deulu mewn etsien. Penderfynwyd rhoddi elusen iddynt, hyd nes y dyehwelai y gwr o garchar. C.vhuddiad yn erbyn v Cyngor Sirol: Tynai Mr. T. C'. Roberts sylw at v ffaith fod haw] gan y RwrJd ) drosglwyddo achosion o rai gwan eu meddwl i r Cyngor Sir, a rhoddai fel engraifft lachgen yn byw hefo ei fam yn Pen- trefoelas, a i dad yn y fyddin, pa un oedd yn arswydus o anodd ei drin.pan yn dioddef o dan epileptic fits,' fel yr ysgrifenodd i swyddog y Cyngor Sir yn ei gylch dair gwaith, ac er iddo gael atehind bob tro fod v s'Ayddog moddygol yn myned i'w weled. nid oedd wedi bod vn agos i'r lie er's dros flwydd- yn. Dadganodd amrvw o'r aelodau en syn- dod fod swyddog cyhoeddus mor ddi-daro hefo achcs mor difrifol. Snisin a. chwrw fel cvflog: Hysbvs n' v Meistr. fod dynes wedi dyfod i'r Ty oedd wedi b>d yn gweithio yn y dref am chwarter own o snisin yr wythnos a hanner pint o gwrw v dydd. Hen filwr mewn e;sieu: Tynnodd Mr. T. 0. Robert* sviv; at achos oedd yn wir deilwng o elusen, yn enwedig gan ei fod yn wael, sef Jesse Jones. Penmuehno, hen filwr oedd wedi canlyn camrau Arglwydd Roberts i Afghan- istan. Yr nn prvd yr oedd yn ddyledus irld. dynu sylw at ddiofahveh meistradoedd vn es- geuluso stampio cardiau vswiriant eu gweitS- wyr. Yn yr achios hwn. yr oedd wedi hod vn gweithio yn a#r..s i Drefriw am ddau fis. ond nid oedd un stamp ar ei gerdyn am vt- lioll amser. Pendtrfynwyd galw ar v moist r vn vr achos hwn i lenwi v cerdvn i fvn- tra vr oedd yr hen wr yn gweithio iddo. y nurse a'r meddvg: Darllenwvd llvt'nvr nddiwrth iiurfc- gvhoeddus Eglwysbach. yn liysbvsu. mewn canlyniad iddi alw meduvg v plwyf at dkttyn. iddo fod yn anfoneddiiraid'd ,,tl,-I.g ,Iti. ac yn fwy felly tuag at v c'af. ac hefyd ei fod wedi ei hvsbvsu nad ateba.i ei galwad eto pe buasai yn galw arno fil o weith iati.. Dymunai wvbod beth i'w wneud vn y dyfodol.—Penderfynwvd ei hvsbysu iddi 0 byn allan yi u at v swyddog meddvgol a hdd. ai iddo pf ym gorchymyn i'r meddyg ym wled pan t'yddai achos. Y Prif Weinidog: Cynvgiai v Cadeirvdd bleid'lais vn llongyfarch v Gwr Anrhvdeddus D. Lloyd George 111" ei r!dvfndiad vn Brif Weinidog vr Ymherodraeth fwyaf a wel.-)tid- -v byd erioed. Hefyd, yr oedd vn anrhvdedd i'w wfad fel v Cymro cyntaf erioed i enill v swydd anrhydeddus hon. yn enwedig fellv ovm na eha fndd and addvsg ysgol dd-drli(¡J.- y Parch. Ben. Junes, Penmaehno, wrth eilio y bleidlais. a dvnodd sylw mni mewn vflgn1 i'r Eglwys y c'.),fodd ei addysg.—Pasiwyd gnh chymeradwyaeih gvnes.

PORTHAETHWY

PENMAENMAWR.

LLANIESTYN

Advertising