Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

I FtWMR h a'???M?n.

Y, SYMUDIAD YMOSODOL I

AMAETHYDDIAETH A'R FYDDIN.

Advertising

DiRWY DfiOM Aa GEIDWAOSI ^…

CANADA A GORFOD-II AETH.I

Y SEFYLLFA YN GERMANI.

Y BRENIN I AGOR Y SENEDD.

"SARZIWE" BLOOD MIXTURE I

CONGL Y BARDD

[No title]

Advertising

I YSCOL SIR BETHESDA.

IGWELL RHESWM A COMMON SENSE.…

[No title]

Advertising

iCYLCHWYL TAN RALLT.

News
Cite
Share

CYLCHWYL TAN RALLT. RIIESTR O'R BUDDUGWYR. Dydd N;uJol;g, oyuhaliwyd cyfarfod cys- •, tadleuol blynyddol y lie uchod, pryd y caed cyrddau lhvyddianus. Llywyddwvd cyfarfod y prynhawn gan Mr. R. O. Roberts, Glany- gors a chyfarfod yr hwyr gan Mi-s. Griffiths. Dorothea (yn abseneldeb Mr. W. 0. Williams. Peiiygroes), ac arweiniwyd v ddau gyfarfod gan Arfonydd, Nebo. tVfeiliwvd gan Miss Louie Williams, Caemawr. Wele'r beirn- iaid :—Pencerdd Llyfnwv, Talysarn Arfon- 1 vdd Mrs. a. Llew. Owain. B.A. Mrs. Bar- low Pritchard, Llanllyfni. a Miss K. Roberts, YgQJ y Cyngor, Llanllyfni; Mri. John W. Evans, ac Ellis Roberts, Talvs-ai-ii. Arwisg- wyd y buddugwyr gan Misses Enid Hughes, Llys Alaw, a Mattie Williams, Gwynfaes. I. \Vele'r buddugwyr:—Cyfarfod dau o'r gloch Unawd i rai dan 10 oed: 1, Doris Williams, iLlanllvfiii, a, (Jackie Owen, Llanllyfni; 2, Emrys W. Jones, Emyr Hughes. Arhotiadau ar lafar: Rhagbarotoawl (a), 1, Gwilym Jones I Elizabeth Hughes; (b) 1, Ella Griffith; 2, Llewelyn Jones 3, Griffith J. Watkin. Safon I, Alwyn Thomas safon II, Catherine Jones; safon I V: 1, Byron Jones 2. Samuel Griffith. Safon V: 1, John Idrifs Hughes; 2. Edward W. Griffith. Adrodd, dan 9: 1, Jackie Ovien, Llanllyfni; 2, Ahvyn Thomas; 3, Catherine Jones, a Byron Jones. Ebysgrifiadau, dan 12: 1, Laura J. Cruise; 2, Thomas Griffith. Dan 15: 1, Dorothy Hughes; 2, Lily Wil- liams. Canu, dan 13: 1, Jennie B. Hughes, Talysarn; 2, Mair Jones. Hilda M. Jones, Talysarn; 3. Catherine Williams, Llanllyfni. Crayon drawing 1, Samuel Griffith 2, Bvron Jones; 3, J. Idris Hughes, Catherine Jones, Glyn Ilughes, 'Emyr Hughes. Gwaith clai: 1, Levi Jones a Gwilym Roberts 2, Alwvn Thomas ac Albert Dioos; 3, Llewelvn Jones; 4. Ella Griffith, a Griffith J. Watkins. Ad- rodd, dan 11: 1, Doris Williams, Llanllyfnfi; 2, M. Eric Owen, Llanllyfni; 3. Jennie Ro- berts. Talysarn. Canu, dan 15: 1, John M. Jones ac Evan Lloyd. Arholiadau Ysgrii'en- edig, dan 10: 1, John J. Hughes. Dan 12: 1, Emlyn W. Jones; 2, Thoma.s Griffith; 3, La,ura. J. Cruise. Dan 14: 1, Mair Jones; 2. Neil Jones 3, Evan Lloyd. Dan 16, Math- onwy Hughes; 2, Dorothy Hughes; 3, Lily Williams; 4. Mary O. Cruise; 5, Mvfanwy Griffith 6. John M. Jones Unawd i fech- gyn. dan 15: 1. John M. Jones; 2, Emyr Hughes, a Byron Jones. Gwnio, dan 10: 1, Maria Dioos; 2. Lizzie Roberts 3, Catherine Jones. Dan 12: 1. Laura J. Cruise. Dan 16 1. Mvfi Griffith a, Marv 0. Cruise. Adrodd dan 14: 1, Catherine Williams, Llanllyfni; 2, Laura, J. Cruise 3, Nell Jones. Brush Draw- 1 ing: 1. Emlyn W. Jones, Dorothy Hughes, Eir.ile Dioos, Remi Dioos. Byr grynhodeb: 1. Dorothy Hughes; 2, Lily Williams; 3. Mary O. Cruise, Myfi Griffith. -Cyfa,rfod 6 o'r g'loch—Canu, dan 18 oed: 1, Katie M. Owen, Talysarn 2, Mair Jones 3, Myfi Gri- ffith. Adrodd. dan 21: 1, M. J. Owen, Tal- ysarn. Deuawd, dan 21: H. M. Jones a M. M. Jones, Talysam. 4 Penill i'r Llwybr Newydd: Mrs. "niomas, Riciiii.id, Jones, a Mathonwv Hughes (cvdradd). Penillion telyn, dan 21': 1. Katie M. Owen, Talysarn 2. M. J. Owen, Talysarn. Arholiad ysgnfen- Tdig. dan 21: 1. Richard AY. Roberts. Tan- 'rallt. Can gwerin Katie M. Owen, Taly- sarn. Unrhyw unawd Miss Florrie Williams. Tan'rallt. Prif adroddiad: 1. John Owen, Llanllyfni; 2. Richard Roberts, Tan'rallt. I Unrhyw ddeuawd: 1. M. J. Owen a Megan M. Jones. Ebysgrifiadau. dan 18: 1, Myfan- wy Griffith 2, Richie Pritchard. Dros 18: 1, Richard Jones; 2, Mrs. Thomas. Traethawd. Richard W. Roberta. Pen and Ink Sketch: Mvfanwy Griffith. Pedwarawd Florrie Wil- liams. a'i c.hvfeillion. After"'X»n-tea • cloth: • Persis." (Ni atebodd). Cushion cover: I Miss L. Williams, Cnemawr. Cyfieithu: 1. Doi othy Hughes; 2, Myfi Griffith 3, Lily Williams. Gwybodaeth gyffredinol: 1. Rich- ard W. Roberte. Llywydd v pwyllgor oedd Mr. R. 0, Roberts, Glangors; tiysorydd, 1"1 H. W. Jones, Gwernoer; yggnfenydd, Miss Ann?e Roberts. Glangors. a gwna?th yr 011 eu gwaith yn rhagoroi.

AMSER A'I SETLODD. ]

[No title]

-BYRDDAU -A3 GHyNCHORAU.

PORTHAETHWY

PENMAENMAWR.

LLANIESTYN

Advertising