Hide Articles List

24 articles on this Page

I FtWMR h a'???M?n.

Y, SYMUDIAD YMOSODOL I

AMAETHYDDIAETH A'R FYDDIN.

Advertising

DiRWY DfiOM Aa GEIDWAOSI ^…

CANADA A GORFOD-II AETH.I

Y SEFYLLFA YN GERMANI.

Y BRENIN I AGOR Y SENEDD.

"SARZIWE" BLOOD MIXTURE I

CONGL Y BARDD

[No title]

Advertising

I YSCOL SIR BETHESDA.

News
Cite
Share

I YSCOL SIR BETHESDA. Cynkaliwyd cyfarfod blynyddol yr ySrgol uchod nos lau, yn ystetfell ean.g yr acLeilad newydd yng ngwydd eynhul'iad mawr o ri- eni, plant a chyfeillion yr ysgoL .Llywydd- wyd y cyfarfod gan Mr W. Owen, prif-ath- raw y.sgol y Oarneddi, a chadteiiydd Llywocl- raethwyr yr ysgol. Cafwyd gan y Prif-Athraw—Mr. D .J. Williams, M.A., adaxxldiad maith a Ilawa o waith nodedig o lwyddianus yr ysgol yn y blynyHdoedd diwedda.f. Dywedodd mai dau o.fi.rnin.d' roddir iddo amlaf ynghyleh yr ysgol oedd yng nghyntaf, faint o blant oedd yn- <iUi? Yn ail, faint oeddi wedi pasio'r arhol- iad? Nid oedd y gofyniadau hyn yn rhai goleuedig iawn, ond yr oeddynt yn nodjwedd- iadol o'r oes yr ydym yn byw ynddi. Gof- yniadau am faint ac nid; am ansawdd; gof- yiiiadau allaiial, materol, ac nid gofyniadau mewnol. moesol, ac ysbrydol, am 1 wydxliant. Mewn rhiif yr oedd1 yr ysgol yn awr yn 159 o'i chymharu a 114, 104, a 108. yn y blyn- yddoedd cynt; yr oedd yr ysgol feilly yn un o'r rhai mwyaf yng Xgogledd Cymru. Yr oedd nifer fawr yn dod' iddi o'r tu allan i gykh Bethea'da, eynifer a haner cant mda.'r tren yn ddyddiol. Yr oedd' pob dosbarth yn yr Ysgol oddigerth yr uchaf yn Uawn mewn rhiif. iMf rinwedd- yr YBgol oedd fod y plant, yn aros yn hir ynddi. Yr oedd dau yn eu hwythfed, flwyddyn, a thros 40 wedi ,bokp bedair blynedd a tlirosodd. Yr oedd can- Ir.'HW/dku'r arholiadau yn hynod foddharid. Enillodd yr ysigol eleni 40 o dystysgrifau y Bwrdd Canolog, o'u cymharu a 39. 36. 3.5, yn y bl[vnyjddx>edd o'r blaen. Yr oedd pump i enill y Dystysgrif Anrhydeddus, a dyddoi,41 oedd sylwi fod eu rliieni fel' y canlynDwy waiaig weddlw, diau chwarelwr. ac un gweith- iwr, ar y rheilffordd. Enillodd yr ysgol mewn saith mlynedd yn olynoj un o'r ysgolorioetliau roddir gan bwyllgor Ad'dysg Sir Gaernarfon i'r disgyblion uchaf yn y sir, ac ar ddau am" gylchiad enillodd dfdwy. Yr oedid yr ysgod a'r plant yma fel mannau ereill wedi eu dyrvsu yn fawr gan y rhyfd. Yr oedd 300 o'r cyn- fechgyn yn y fyddin, ac yr oedtd 50 o honynt yn swyddogion milwrol. Yr oedd amryw ohonynt wedi eu dvrchafu yn gapteiniaid, ac un athraw, Mr Ce-ei-1 illoyd Morgan, yn major. Yr od(W, amryw o'r disgyblion goreu mewn gwyddfoiiiaeth wedi cael Bwyddi da mewn ffei-yi,lia,etli a gweith-dai :awyrlonigau, a dyr- chahd un, sef Mr W. Ellis Williams, yn arolygydd ar y cyfryw. Yr oedd tri wedi eu llaUid! sef R. Jervis, Gerlan; Richie Williams, Brynteg. a Peter Williams. Bangor; a thri aral] ar goll, sef Morris Roberts. St. Ann's; H. Arthur Jones, Llanlleehrd ac Idwal Fran- cis. Bangor. Yr oedd llawer wedi eu clwyfo ac yn eu plith y Pareli John Griffith, Tudor Ellis, Daniel Thomas. John Pritchard, H. L. Brock, John Jack, (Franc Pierce, a D. R. Jones. Yr oedd yr athrawon a'r disgyblion wedi gweithio yn egniol gyda .gwiahanol gron- feydd y rhy,fel trwy wneud dilladau, a.c yr oeddynt wedi casglu tua 2,000 o wyau i'w hanfon i wahanol ysbytai miiwrol. Cydnebu'r Prrf-athraw yn galonog waith. yr is-athrawon yn yr ysgol, ac yn arbenig yr athrawes hynaf iMiss Lake, yr hon oedd wedi bod 21 mlynedd yn yr ysgol, ac wedi gwneud1 cymaint a neb er fei llwrrddiant hi. Datganoddi ei ofid fod Miss Clara Williams yn ymadael am le arall. Croeaawai i'r cyfarfodl yr LAthro Ifor Wil- liams, M.A., ysgolor gwych a. fagwyd yn yr ardal, ac w-yr i'r enwog HuwDelrfel. Ar gynygiad v cadeiinJdidl safodd y dorf ar eu tr&ed i ddatgan eu gofidi o golii bechigyn mor dalentog ar faes y rhyfel, ac i gydym- dleimlo a'r rhai clwyfedSig ac hefyd a'u teulu- oedd. Ar gynygiad y Parch Mon Hughes, Tre- garth, a chefniogiad y Parch iR. E. Davies, iLlianllechi.di, gan yr hwn y mae pedwar o bla-nt yn yr ysgol, pasiodd v -oyrfarfod i Iongyf. arch yr athrawon a'r plant ar Iwyddiant nod- edig yr ysgol. Rhanwyd. y .trystvsgvifa.u i'r disgyblion llwydd.ianu6 gan yr AtJiro Ifor Williams, M.A., a tliradidododd yntau aaierchiAd' gstllu- og a dyddorol ar ad, a'r lie amlwg gym- ei-wyd ynddi gan Gyttll'U a Chymry ar hyd yr oeroodd. Ar gynygiad y Parch R. W. Jorres, M.A., y Gerlan, a oheínogiad Mr. John Jones, U.H., Bethesda, pasiwyd pUeidlais cynes o ddiolehgarwch i'r athro am ei anerehiao. Aefth cor plant yr ysgol, o dan arweuiiad medtrus Mr. R. Jone^t-Owen, F.T.S.C., trwy y rhaglen a ganlyn: Cydgan, "Ehyfelgyrch GW^T liarlech"- unawd, "Biechgyn Cym- ru," Lena Dobbs, Bangor; unawd, "Ffarwel i Blwy Llangower"; Dolly Hughes, Pant; can, "Canu'n iach i Arfon," Adelaide Jones, Llanllechid; cydga-n, "Cadbein Morgan," gydag unawdau gan Willie Parry a Tom Jones, Bangor. Dit?--yd hyn gan y gan- Jones, "Meibion yr Ymherodlraeth," yr un- tawd, awdau yn cael ell, datganu gan Megan Owen, Bangor; Blodwen Roberts, Glasinfrvn, a Lizzie Davies, Bangor. Ar gynygiad y llywy(M ac effiad Miss Jones, Cloth Hall, cyflwynwyd diolchga.rwch gwresocaf y cyfarfod i Mr. Jones-Owen, am ddarpam ejengjerdd ragorol. Ar gynvgiad Mr. D. Llewelyn, Radhub, ac- eiliad Mr. Wm. Roberts, Gwaiungwiail, talwyd diolchgarwch i'r cadeirydd. Diwedldwyd y cyfarfod dyddorol a llwwdd- ianus hwn trwy i'r dorf ganu "Hen Wfud fy Niliadau," a "Duw Gadwo'r Bresnan," yr tinawdau yn cael eu canu'n effe-ithiol gan Dolly Hughes ac Adelaide Jones. Teimla pawb oedd yn brasonol yn falch fod genym ysgol mor ragorol yn y fro. Aed yn uwch eto. Wele restr o'r tysftysgriiau. Honours: W. Philip Williams, Carneddi. Higher G-neth Daviesi, Llanllechid Mary Davies, Bethesda; R. D. Rowlands, Carneddi; D. J. Jones, Dolgoch. SupplementAry Senior: Gwyneth Davies, Llanllechid; Mary Davies, Betiheisda D. J. Jones, Dolgoch; Jennie E. Jones, Pant; Frances Jones, Pentir; Mvfanwy Roberta, Talcae; R. J. Jones, Bryntirion; Lily Ro- berts, Gerlan; Sallie Thomas, Tregairth. Slenior: Mamie Davies, CameddS; Albert Griffith, Bethesda Gwyneth Griffith, Pant; Ellen Ann Hughes. Carneddi; Keturah Hughes, Henbarc; Morfudd Huglie, Cloth Hall; Robert- Roberts, Bangor; Gladys Wil- liams, Bethesda; Sarah Mvfanwy Roberto. Bangor- John Wiflums, Bangor. Junior: Annlie Davies, Penybrvn; Katie Edwards. Bethesda; Gweirvdd Ellis, Carn- eddi Bessie Jones. Tregsarth: Gladys Jones, Miinoswen J. HOT Jones, Bangor; Menai JonesLlandegai Nellie Jones. Tregarth; W. Cliarles Jones, T-Tendurnrpike; Pollie Mor- ris. Pant; H. J. Owen, Tregarth; Artlhur Williams. Brynteg Spencer Williams, Nen- add Wen • Hnghie Williams, Tregarth W. J. Williams, Gerlan; Thomas Williams, Tregartht

IGWELL RHESWM A COMMON SENSE.…

[No title]

Advertising

iCYLCHWYL TAN RALLT.

AMSER A'I SETLODD. ]

[No title]

-BYRDDAU -A3 GHyNCHORAU.

PORTHAETHWY

PENMAENMAWR.

LLANIESTYN

Advertising