Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

I FtWMR h a'???M?n.

Y, SYMUDIAD YMOSODOL I

AMAETHYDDIAETH A'R FYDDIN.

News
Cite
Share

AMAETHYDDIAETH A'R FYDDIN. Syr.—SMae'n debyg na welwyd oyfnod pwysicac-ii yn hanes amaethydd.a-eth na'r dydd.a-u presenol. O'r diwedd, wele lywydd ar y Bwrdd Amaethjxldiaeth sydd yn ber- eonol gyfarwydd a bywyd ac anghenion y byd amaethyddol. Bu Mr. Rowland Prothero yn brif oi-achwyliwr ystad Due Bedford am gyfnod ma th, ac ystvrir ei gjyfrol ar am- a«thyddiaeth Lloegr yn gla-sur. Cwynodd P-awb olionom oherwydd y golled olygid mewn amser ac arian i ffermwyr orfod myn'd i'r tribunlysoedd eilwaith a thraohefn. Bellaeh dywed Mr. Prothero:— "Rhaid rhoiterfYiIl aT ryddhad am gyfnodau byrion. Crea ddiffyg ymddiried ymysg ffermwyr, anesmwythyd ymyftg gweision a tdifrodir amser canoedd o ddynion sydd vn cnoc:o o gwmpas y tribunlysoedd ddydd ar oi dydd. Xi fuasai streic ymysgi Haiurwyr amaethyddol ronyn gwaeth." Pwysicaef] na hynny yw datganiad Swyddfa RJ^vfel nad oer; neb a, weithja ar v tir i'w alw i fn-iiy ar y laf o lonawr, nes ystyried y safle yngoleiwu caiiiviiiadau y ■Cofrifiad (Cen- sus) wna-ad ynglyn a ilafur a,rnwthnddol fis yn 01. Sylweddolir bellaeh bwysigrwydd hanfod- ol y diwydiant amaethyddol. Yng ngeiriau Mr. Prothero:— "Gall mai ar d'roedd gwenit-h a caeau tatws Prydain Fawr yr emillir neu y collir budd- ugoliaeth yn y rhyfel mawr presenol." N sy.l weddolwyd y perygl foment yn rhy fuan. Rhyddhawyd ffermwyr a'u gweision o wasanaeih miiwrol droion ar yr amod iddynt ymuno a'r V.T.C. Gwell filwaith i bawb o honynt weithio mewn amser ac allan o amser er diogelu bwyd, bvwvd, a buddianau ein gwlad. D y wed Mr. Prothero :— 'Nid ydym yn gwneyd y defnydd goreu o'r t.id. Y torn cyntaf fydd olrhain pa dir sydd yn segur neu islaw ei gynyrch prtsibl. a'r ntsaf fydd ei drin fel ag i gynyrchu'r eithaf posibl ohono." NL cheir defnyddio'r tir i g-odi pethan di- a.ngen. Rhaid i bob ffermwr drin eii dir i'r fantais oren ar leg v wlad neu ei ryddhau i rywun arall wnaiff hynny. Goifynodd y ffermwr am ddiogelwch. Mae'r Llyworlraeth yn barod i dalu tair punt y c-hwarter am wenith, ac o bosibi sefydlir prisiau hefyd am geirch a tatws. Eiameu y ceir d'ogelwch i'r ffermwr rha.g codi'r rhent. Go-odir pwys neillduol ar godi mwy o datwe mewn siroedd ar yr arfordir. Anodd cael hadvd tatws o'r Ysgotland eleni, ond gwna Bwrdd Amaethvdd.aeth bob yrngaiz i'w cael am bris rhesymol. Erfynir ar bawb gafodd hadyd o'r Ysgotland y Hynedd i gacdw y enwd at hadyd ac i werthu yr hyn alliant drcK br-n vr an gen adref. Yr wyf eisoes, ar ran Pwyilgov Amaethyddol y Sir, yn ceisio trefnu ar gyfer dosbarthu hadyd tatws yn ddivmdroi. Mae pob fr di-gynyrch a thiroedd cyff- redin at wasa.naeth v cynghorau lleol i'w gosod ar delerau esmwyth i gynyrchu bwyd. Hyderaf y gwnaiff eich darllenwyr hysbysu'r ovJtffh nran lleol' am dir felly, ac y gwnaiff pawb sydd yn barod i ddin tir anfon ei enw i ysgrifenydd y cyngor Ileol neu i mi yn ddi- ymdioi. Yr eiddoch, EVAN R. DA VIES.

Advertising

DiRWY DfiOM Aa GEIDWAOSI ^…

CANADA A GORFOD-II AETH.I

Y SEFYLLFA YN GERMANI.

Y BRENIN I AGOR Y SENEDD.

"SARZIWE" BLOOD MIXTURE I

CONGL Y BARDD

[No title]

Advertising

I YSCOL SIR BETHESDA.

IGWELL RHESWM A COMMON SENSE.…

[No title]

Advertising

iCYLCHWYL TAN RALLT.

AMSER A'I SETLODD. ]

[No title]

-BYRDDAU -A3 GHyNCHORAU.

PORTHAETHWY

PENMAENMAWR.

LLANIESTYN

Advertising