Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

I PLANT ARFFERM. I

SOSIALWYR FFRAINC.

Advertising

TYRCHOiD YN SIR &AERNAR.FON.

CWRS Y RHYFEL.

FFYNHONATT OLEAV RUMANIA.

- - - - .- ; YN OL I RUMANIA.

I APELI BLWYDDYN NEWYDD.I

WEDI SUDDO 128 0I LONGAU.

FFRWYDRAD DIFRIFOL I YM MHORTH-Y-GEST.

PWYLLGOR APEL DEUDBAETII.

NODYN HEDDWCH I ARALL. i

EISTEDDFOD MACHNO I

[No title]

I--1 DIWEQDA j;t

DEWR FECHGYN . CYMRU.

News
Cite
Share

DEWR FECHGYN CYMRU. EU GWRHYDRI DIHAFAL AR Y Y FFRANCOD. SAESOX, A'R GERMAN- IAID DWYN TEYRNGED. Mewn ymgom a gohebydd newyddiadnrol y dydd o'r blaen, darfu i un o'n paif-gadfri- dogion oedd yn digwydd bod ar wlad 'hon, dalu y devmged uchaf V11 bosibl- o ganmoliaeth i w-shydri meibion Cvmni yn ystod y brwydrau mileindg sydd newydd gy- mesryd lie yn Ffrainc. ar y Somme a'r Ancre. Y mae genym le cyfiawn fel sr..]ad a chenedl i lawenhau ac i ymffrostio yn ngweithrediad- au eofn ein meibion dewr, ac na raid i Gymru 06tw.ng pen unrh^-w genedl o dan haui fel milwyr o'r radd flaejiaf, teil^Kg ymhob modd o'r "wlad a'u magodd." Dyna fel y dywed y swyddog. Y mae'r Fyddin Gymreig wedi enmll iddi ed hun anrhydedd gogofleddu-i yn ys-tod yr ychydig fisoedd a basiodd. Y ma-enlt wedi bod yn y rheng flaenaf yn ystod y brwydrau ffyrnicaf, a phob amser wedi ymddwyn mewn modd sydd wedi hawlio edmygedd pirf-gad- fridugio-n Prydain. a chanmoliaeth uchaf cad- fridogion Ffrainc, yn gystal a chydnabydd- iaeth anorfod y gelynion eu hujna,in. Ar un amgn-'ehiad cariodd y Royal We'h eu hymosodiad safle oedd wedi her: lj ymos- odiad blaenorol arno. a'r hwn 1 :yd a gyfri- fid gan y swyddog jm uin hollol aiica-cllfygad- wy. Yn wir. nid oeddym yn nveadwl idd-  r Til ynt ei gymeryd, ond yn unig gwiTeyd ardd- anghosiad er mwyn eadw'r æilwyr German- aidd rhag myned i gynortbwyo mewn lie M- all. Gorfu i'r 'Cymrj* wynebu yma-rllwysiad' ofnadwy o dan y gelyn. Tair gwaith y gorfu iddyn-t gilio yn 01 gan mor uffernol y sefy/lfa. Ond y pedwery'dd tlro glynasant wrthi fef angeu ei hun. er poethed yr~yms;vrch, o'r diwedd y c\Thaeddasant- y safle. Yno, drachefn, yr oedd' yn Vhaid iddynt ddioddef ymosodiiadau erchyllaf y gelyn. dro ar ol ttro ond daliasant ati yn ddi-droi-^i-ol, net! idd- :n'Ù fesuI tipyn eni'Iil v fath safle o ymgad- arnhad fel ag i'-v.- ga-iluogi i wthio y gelyn vn ol, er fod eu nifer yn ilawer lluosocach. W ed i'r 'Gecmaniaid orfod eneilio, bn raid i'r' Cymrv druain diieulio noson ofnadwy a-c erchyll. Tywalltai y gelyn ei ffrwydr-bel- enu yn rhaiadrau tal, arnynt., ac ar doriad' y dydd gwna-ed ton a.r ol ten o ymo^todiad' arnynt, a hyny gan gatrodau dewiscdYg a mwyaf profiadol y gelyn, a ddygwyd yno i'r pwi-pas arbenig o enill yn ol y safle. Glyn- odd y Royal Welsh wrt-hi 'hyd aai-gau, gan bviijdio y gelyn mdllteiniig yn ol bob tro, a llwyddasant felly i gadw meddiant o'r safle hyd nes y cyrhaeddodd c^mortliwy iddynt. Ymysg y carcharorion a ddaliesid yr oedd' Brigadier Gea-manaidd, yr hwn ddyddiau a. iu, a dreuliasai rai biynyddoedd yn Lloegr, yr hwn hefyd oedd yn dra eIN-nefin a'r glo- wyr Cymreig. Pan hysbyswyd iddo mai dynion o andaloedd g lofaaI Cymru oeddynt y milwyr a enillasant y safle a ystyrid yn an- orohfvgadwy ganddvnt.—dyna ddvweidodd, a'i ddwylaw i fvnv: "Ah. y mae hynvna'n egluro'r cwbl Byddin o Lloyd Georgiaicl oeddynt,

AMERICA A BWYD.

UNDEB LLAFUR, GER-MANAIDD.

"DYDD GWYL LLOYD GEORGE.

Advertising

fcODIADAU-