Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

I PLANT ARFFERM. I

SOSIALWYR FFRAINC.

Advertising

TYRCHOiD YN SIR &AERNAR.FON.

CWRS Y RHYFEL.

FFYNHONATT OLEAV RUMANIA.

- - - - .- ; YN OL I RUMANIA.

I APELI BLWYDDYN NEWYDD.I

WEDI SUDDO 128 0I LONGAU.

FFRWYDRAD DIFRIFOL I YM MHORTH-Y-GEST.

PWYLLGOR APEL DEUDBAETII.

NODYN HEDDWCH I ARALL. i

EISTEDDFOD MACHNO I

News
Cite
Share

EISTEDDFOD MACHNO I Dydd Llun, Rhagfyr 25,1111 eynhali A-yd y ehwecued eisteddfod a deugain ym Mhen- machno, dian nawdd Ysgolion Sabbothol, M.C. Er ty willed a thrymecfc yr amserau oaf wyd cyfarfodydd hy-nod, lwydidianus a phob-ogaidd I Yr ysgrifenydd ydoedd Mr J. Wyn Ricliards, yr hwn a wnaeth ei waith yn rhagorol fel arfer. Yng nghyfarfod y prydnawn, dan lyw- b.J J yaldiaet.,h Owain Machno, ac arweiniad Bryf- j dir, gwobrwywyd y rbai canlynoi: Am ddys- | gu ail an "iNeges yr lesu" dan 5 oed: (o ysgol Salem) Mair Williams, Nin Richards, ElnnecJ Williams. Dysgu allan Emyn dan 8 j' oed: iG-wilym Jones, Rhydrrmeirca; Evelyn iLloyd Jones, Salem; Menna Williams, Salem Nellie 'Williams, Rhyd y meirch. Unawd 1 enethod dan 10 "Fy iNoli:" Hannah M. Owen, a Margarotta Morris, Salem; Elieanor I Owen, a Bessie Roberts, Soar. Unawd i fech. i gyn dan 10 "Cysegriad John Haft'dn Wil- liams Emlyn Roberts, iSalem, a David Hughes, Rhyd-y meirch; Dysgu allan y "Deg I Goi-chymjyn, dan 10: Nellie Hughes, Rhyd- J .meirch; Gwilym Jones, Bmlvii Roobei-ts, iSalem; Tegid Lloyd Roberts, Salem. Dysgu I allan yr Hyfforddwr, dan 14: Maggie K. Ro- berts, Salem; a Lizzie Jones, R'nydymeirch. lUnawd i feehgyn dan 13: Thomas Roberts. I Salem; David Hughes, Rhyd-y-meirch, Gwilym Thomas, a Owen Williams, Rhyd- y-meirch. Arhioliad ysgrifenedig ar y "Rhodd Mam" dan 10: Emlyn Roberts, Salem; a Willie Williams, Rhvd'-y-meirch; Menna Williams, Tegid ILl. Roberts, Salem. Unawd i enethod dan 13: "Yr Ysgol Sul:" Myf itnwv Davies, Jenny Owen, a. Kate Davies. Salem. Dysgu allan 'lOrrau Olaf lesu Grist," dan 18: Annie Hughes, Maggie Davies. Deuawd, dan 16 "Cloch yr Ysgol' MyfanWN-' Davies a Jenny Owen; Maggie K. Roberts, a Lizzie Owen. Traethawd dan 25, M. O. Roberts, Cvfyng. Adi,oddiad dan 14: 'Can lawen don:' Kate Davies, Salem; Enid Davies, Bethania. Arholial ysgrifenedig oddiar Werslyfr 4, dan 13: Gwyneth Evans, 'R{diY.meirch; Kate Daviea, a Jennv Owen. Salem; Annie Thom- as, Salem; Chwareu Ton ar yr Harmonium Annie Owen. Traethawd i ferched Miss L. K. Evans, Bradford House; Mrs S. J. Owen. Tyn y cae. Cor Plant: Salem, dan arweiniad Eluned Evans; Salem dan arweiniad. Maggie Roberts. Cyfarfod yr iHwvr, dan lywyddiaeth Parch D. E. Roberts, Myfyr Machno, Unawd 1 Baritone: O. Morga.n Jones. Arholi-ad Y.sgrif- enedig, Efengyl loan, dan 21: Ellen J. Ro- berts John Roberts. Unawd danls: Maggie Roberts, a M. Vaughan Jones. Adroddiad dan 18, John Robelts. iSailem Lizzie Jones, ac Annie Hughes, Rhyd-v-meirch. Unawd 'Soprano neu D'enor 'Adgofion Miss Annie Evans, 'Salem. Chwe -phenill, 'Fy llu mawr I" R. Lloyd Jones. Adroddiad dros 18, Y Mil- wr:" D. Morgan Jones, a Miss Annie Jones. Deuawd, Tenor a Bass Mr Evan Roljerts, ac 0. Morgan Jones. 'Englyn. "Tangnefedd." Glyn Myfyr, Bliaenau Festiniog. "Mown vstorm, yn nes i ti—na dy ofn Y daw drwy borth gwreddi; Newyddgân i Dduw geni, Hosana oes yw i ni. ,Deuawd 'Sopran-r> ae Alto: Miss Annie Evans a Kate Morgan Jones. RhoddwVd gwobr am gasgliad o enwau milwyr sydd wedi ymrestru o'r aa-dal Mr Evan T. Roberts, Bod Gwynedd (92 o enwau). Pedwarawd, 0. Morgan Jones a'i bartL Cor dan 18: Cor Machno dan ar- weiniad: LMr (Evan [Roberts. Gafwyd' Unawd ragorol gan Miss K. Morgan Jones 'Mesopot- t amia.

[No title]

I--1 DIWEQDA j;t

DEWR FECHGYN . CYMRU.

AMERICA A BWYD.

UNDEB LLAFUR, GER-MANAIDD.

"DYDD GWYL LLOYD GEORGE.

Advertising

fcODIADAU-