Hide Articles List

21 articles on this Page

I PLANT ARFFERM. I

SOSIALWYR FFRAINC.

Advertising

TYRCHOiD YN SIR &AERNAR.FON.

CWRS Y RHYFEL.

FFYNHONATT OLEAV RUMANIA.

- - - - .- ; YN OL I RUMANIA.

I APELI BLWYDDYN NEWYDD.I

News
Cite
Share

I APEL BLWYDDYN NEWYDD. MERCHED SOSIALAIDD GERlMANAlDV I I, Y mae Cwmni'r Exchange Telegraph wedi derbyn y cyfieithiad a ganlyn o getihad Blwyddyn Newydd, a anfonwyd gan Undeb Sosiialaidd Merclied Germani:- I Chwiorydd a galai-wyr, yr ydym yn diotlch f i chwi am eich holl vmdrech yn ystod, y djeu- ddeng mis diweddaf i eangu terfynau r mud- iad i oleuo drwy Bavaria, Saxony, Wurtem- bero-, Baden, a Westphalia. Ar drothwy fthvyddyn Newydd, gofynwn i chwi ystynedi i ba amcan y cod-wyd lleisdau Rosa. Luxem- berg a Clara Zetkin yn y gohaitili. o leihau eich dioddefiadau. Fe wnaed hyn x achub ei-ch cartrefi rhag gofid, a'ch meibiion a'ch brodvr rhag yt &b€-?t.h creulon, a pharhad y Avfel ddi-a.mgen hon. I ba amcan y tyn- <)d? Dr. Lébknecht, Herren Haaee, a Led- eboup v gorch dld oddar wyneb y 'Ía&id yn Bpr?M? y rhai, gan dwyHo Awstria, Twrci, a Bwlgana, drwy gynllwvnion pwdr, sydd wedi mwydor Dad-wlad a gwaed? Oher' wydd eu "bod yn caru'r gwirionedd ac an- rhydedd y lleiaJrif bychan yn y Senedd-, ac nid oes terfyn ar eu casineb o'u rliagrith, ac nid ellir ei bityriii, ag aur na dim arall. I ba; ddiben v mae"r gweithw-y-r, y pennau teuln- oedd a'u plant wedi cael eu d>aroetwng i dlodi a dioddef newyn? Y mae hyn olher- wydd fod y Caiser a'i Wernidogion, o ddydtd- iau oyntaf y rhyfel yvedi ttwyllo n fwria.dol y genedl gydiag anwilreddau, ac yn parihau i eucklio rhag y genedl vsc.,rdau-sydcl eieoes A-edi cae.) eu t-yhoeddi yng ngwasg y Tai- aethau amhlieidiol—sydd yn stampio c-yd fradwyr Potsdam gyda. gwarth na ddileir. Y mae Herr Harden wedi dweyd wiithych ym- ha, Ie y dleuwch o hyd i awdwyr y rliyiel. Gan gredu nad oed'd gan y Gall'uoedd Cyng- mWol elyniaeth yn erbyn y Gtermaniaid, nae. a,wydd i fygwth ein terfynau, apeiiwn atoch d.1wi yn enw ein dewrion sydd wedi bwir-W eu hun a in i wyneb aaigeu i ddyblu eich ym- dretahion yn ystodi y flwyddyn ddyfodol, i roddi terfyn ar yr anrliaith, a'r ymdreeh ddi- tingon am dani. Ffolineb hollol ydywi die- g-wyl i Dalaethau amhleidiiol ymyryd. Dyw- edir wrtlxym pan fyd-d y "bvddiinoedd Ger- manaidd wedi gadael Belgium a WmSiogaetn- au Rwsila.idd a Ffrengig, y bydd yn bosibl rhoddi terfvn ar y dinistr a'r dtoddef eydd1 ynglyn a'r ymryson hon. FèHy, dyma gen- i hadwri i bawb—gweithiweh i oleuo meddyl- I ian'l' babt-- J

WEDI SUDDO 128 0I LONGAU.

FFRWYDRAD DIFRIFOL I YM MHORTH-Y-GEST.

PWYLLGOR APEL DEUDBAETII.

NODYN HEDDWCH I ARALL. i

EISTEDDFOD MACHNO I

[No title]

I--1 DIWEQDA j;t

DEWR FECHGYN . CYMRU.

AMERICA A BWYD.

UNDEB LLAFUR, GER-MANAIDD.

"DYDD GWYL LLOYD GEORGE.

Advertising

fcODIADAU-