Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

I PLANT ARFFERM. I

SOSIALWYR FFRAINC.

Advertising

TYRCHOiD YN SIR &AERNAR.FON.

CWRS Y RHYFEL.

FFYNHONATT OLEAV RUMANIA.

- - - - .- ; YN OL I RUMANIA.

News
Cite
Share

YN OL I RUMANIA. STORI GWEINYDDES YSGOTIG. llHODDi DiNASOEDD AR DAX. Newydd. ddod yn ol o Rumania, meddai Mi-te Mary H^ndeason w-itli ohebydd v dydd o'r blaen. Y mae hi llKWll cvoylltiad ag ywr bytai YVgotiig yn Serbia a Rumamia. Riiodd- odd fanyiion dydd-jrul ynghylch seiyllfa peth- au yn Dobrudja, a,c or adroddiadau a gasg- hvyd "yn. y 'fan a'r lie" am vnidiktcliioii y GienShadaeth Fii.wuol Biydeinig i ddyiysu cyn- llwyuion v Germaniaid. Yr oedd Miss Hend-eraon a Div Elsie Ing- lis a'u mintai ynglyn a'r adran Sei'biaidd o'r Fyddin Rw-siiaidd, ac ar ol ei galw'n ol i'l" amcan 0\ had-drefnu, cyd-;>yn:odd Dr. Ing- liew yn Invylus i dilosiglwyddo gwasanaeth y fhitai er budd y muwyr Rumanaidd a ym- Laddbnt yn elyoyii y byddinoedd Bwlgaraidd a Rumnaiaidd. Ar ol enc-iiaad adna-bydtdus y Serb-aid, yn ystod yr hWll y e-hwaieuodd M^ss Hend'eison, gyda merched Pivdeinig dewr er- eill, eu ihtii yn od;dog i ledclfu gotwlaau v rluvi anffodu.?, y mil wyr a'r brodo-rion fel eu gjd- ydû, ilhoed mintai yr Y,sbyty Ysgotig, gyda'r hon y bu Miss Iiieinderson yn gweifthio, yn lmail. Al ei tha.ith yn 01 i Loeg.r cafodd -Nif,st- Hei!dk--lsx)ii achlyhUt- i gicesi o Bulb-ul- mic i Constianza. o'r hon ddinas y ilwvdd- odH i ddod allan cyn i'r Germaniaid ei medd- ianu. "Gadewaiis Constanza," meddai, "Tach- wedd 22, mi gredaf. Yr oedd y d'dinas ar y pryd yn liawm o filwyr clwyfedig, ac am- ryw oiionynt heb dim ami d-anynt. Yr oedti y trtgoilion wedii dianc, a'r ddinas fel dinas y nueirw. ag ei!t,h,no',r clwyfediigion oedd yno, dynion a ida wyd ar ol. Yr oedd y sfaraeon yn^byldh. ysbadl rhyfei y Germaniaid yn gym- ysgl^-d ac anghyson. Aid' oas- amheua-eth nad oodd, o otew, yd, etc., wedi I ell gadael ar o-l, ac y mae'r UJI mor sicr fod llawer o'r olew; wedi cael ed ddinistrio ga.n dJam. Dywtedai rhai mai'r Rumaniaid oedd wedi rlioddiY lie ar dan dywedai ereill ma.i f G-eriaianriaid rocUüdd v tanciau mawr a- i dan. Sot bvnnag y dcg? yddodd hyn, dathlwyd ym- ada?'.iad y Rumaruaad a dyfodiad v G?rnu*wi- iaid gyda thanau mawr. Pan adewais Buch- ad-egtl yr oedd yr holl ysbyiai wedi eael eu ga.dQi, a.'r rhai oedd ynddvnt wedi myned 1 Gatiatz. -Rhoddid, triniaeth. i tlrua thaii, mil o Oilvvyfedi'gion, vr hyn a braWf fod- yr yrn- I ??-ii ?i braavf fod. yr yrn- liadd wetdi bod yn dost. Gwiiaesth y Groes1 Goch Biyderjuig waith rhagofol ar y olwyted- igion. Yr un modd y g?nae'Hi y meTch?d Y?- gotig yn Galatz, He, di?wy rag-w?lediad, ,v oedd Mis? Lit.?e a ?liKs L?wi? wedi parotMi ein holl bat-hau er mwyn symud ymlie'hicli i Jatssy. "Y r wvi" yn ofni rnad siomedig oedd gwrth- safiad y Fyddui Rumanaidd yn Dobrudja. Ac yr oedd1 gwahanoI J'esymall dro hynny. Dyw- klwyd mai ychydig ynau oedd ganddynfc, ae: mai ail-raddoi oedd y rhai oedu gaiiddynt- rhai wedi eu cyflenwi gan Krupps. tvredaf fod y gwrtli-safiad ar y ffirytnt orllew- I inol o nodwedd ilawer mwy penderfviiol. Yr ce,,dd niltoedd lawer o ddyruoji ag arwyddkwi ymiladd ealed arnynt, yn ogystal a chlwyfau. ) Yn Bulbuilmic galwyd arnom i ddelio a chan- I oedd o glwyfedigion mewn ychydig oriau. Cynhwysent Serbiiiid a Rumaniaid. "Yu Galatz yr oedd'wn yn aros gydag Ys- I gotyn, yr hwn oedd wedi priodd biodbi-eo o Rum.ania, uai o ferched gottxAi'r wlad, golyg- iadau'r hon ynghylch cvflwr petha-u oedd yn hynod o ddyddorol. Dywedodd fod y Ru- i maniaid a ddeuai o'r rhanaiu mynyddig yii I ddynioll cvdnert-h ac ymiiaddwyr rhagorol ond ofiiai fod amryw ohonynt yn pertiliyn i Dob- rudja, ac yn arbenig y rhai oedd wedi der- byn eu had-dysg yng Ngog.ledd Ewrop. Yr oedd hi ag amryw,- ferched o'r un dJosbarlh a I hi, yn wrthwynVbol o'r cychwyn i'r Ruman- iaid fyned allan i ryfel. Teimlent y dylasai' Rumania fod wedi aros yn amMidiol, ac nad oedd Rw-sria eisiau i'w dhjnnydoges wanaf gyl- I ymu ei hun. "Y mae un petih vn elcr, fod buddugol- I iaeth Germani yn Rumania wedi cael ei di- ddymu i roddau pell gan waith y Genhad- aeth Filwrol Brydeinig. Yn Odessa, pair adewais, ? oedd aelodau o'r Genhadae-Mi Brydeuiig ? di?gwyl am dren i gludo eu cer- Bryd ? ?,g xn d i c., I bydau. ae oherwydd ryw oedJad, bu raid idd- vnt o'r bron ben derfynu im-ned i'w taith ar hyd y ffordd. Hoiasant fi ynghylch cyflwT y ffvrdd cyn belled ag y gwyddiom ni ami d-anynt. O'r diwedd, fodd bynag, aethant I vmaath, gyda'r tren, ac yr wyf yn falch o I d'deall eu bod wedi cyrraedd. Dy'wed-wyd fod v Germaniaid wedi llwyddti ] eael cyflenwad tri mits o yd otddiar y mil- w"yr Rumanaidd, ond nid o?dd sail dros hyn 0' Q'w'bL Rhw'Bt:rwyd Uawer arnynt yn y cyfjria.d hwn gan y Genhadaeth Bryd?mg.

I APELI BLWYDDYN NEWYDD.I

WEDI SUDDO 128 0I LONGAU.

FFRWYDRAD DIFRIFOL I YM MHORTH-Y-GEST.

PWYLLGOR APEL DEUDBAETII.

NODYN HEDDWCH I ARALL. i

EISTEDDFOD MACHNO I

[No title]

I--1 DIWEQDA j;t

DEWR FECHGYN . CYMRU.

AMERICA A BWYD.

UNDEB LLAFUR, GER-MANAIDD.

"DYDD GWYL LLOYD GEORGE.

Advertising

fcODIADAU-