Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

I PLANT ARFFERM. I

SOSIALWYR FFRAINC.

Advertising

TYRCHOiD YN SIR &AERNAR.FON.

CWRS Y RHYFEL.

FFYNHONATT OLEAV RUMANIA.

- - - - .- ; YN OL I RUMANIA.

I APELI BLWYDDYN NEWYDD.I

WEDI SUDDO 128 0I LONGAU.

FFRWYDRAD DIFRIFOL I YM MHORTH-Y-GEST.

PWYLLGOR APEL DEUDBAETII.

NODYN HEDDWCH I ARALL. i

EISTEDDFOD MACHNO I

[No title]

I--1 DIWEQDA j;t

DEWR FECHGYN . CYMRU.

AMERICA A BWYD.

UNDEB LLAFUR, GER-MANAIDD.

"DYDD GWYL LLOYD GEORGE.

Advertising

fcODIADAU-

News
Cite
Share

derfyniad hwn. Yn hyn y mae yn caangymeryd, canys mae Cyagor Cyf- arwyddol Plaid Llafur yr Albaa, i r hwn y mae Mr. Henderson el hun yn Ysgrifenydd, newydd beaderfyua galw ar Mr. Lloyd George i axnl} g\i vr am- odau ar y rhai y byddW Prydain yn bared i wneud heddwch gyda v amcan o dei'fynu'r rhyfel yn tkiiocd. Yng nghyfarfod cyffredinol blynyddoi y Cyngor ei hun, cariwyd drwy fwyafrif o ddau yn erbyn un. o'r iioii aelodau b-enderfyniad yn galw ar Ly wodraeth Prydain i agor ymdrafodaet.h heddweh. Prin y mae angen ychwauegu i'od amryw aelodau o Blaid LlaiV yn y Senedd yn dal swyddi cyflogedig o dan y Llywodraeth, tra nad oes neb o Ar-. jveinwyr Llafur yn y wlad yn ddyledus i'r Llywodraeth am geiniog o'u cyflog Aelodau Cymru a'r >ve«nydd- iaeth. E 1 1 1 1 Mae Syr Herbert HoberlS, ^;iue;rydri y Blaid Gymreig yn y kenedri, wedi danfon nodyn at "isgrifeiiydu Cym- deithas Ryddfrydol Côlwyn Bay, yn egluro y safle a gymer efe amwyjfrif y Blaid Gymreig tuag at y Wemydd- iaeth newydd. Yn fYT, dyma gynwys 11 yth yr Syr Herbert• X as gellir sicv- liau buddugoliaeth ar faes y gad heb unoliaet-h cefnogaeth yn y Senedd. Dyledswydd pob aelod felly, (.-be Syr Herbert, yw eynal breic-hiau Mr. Lloyd George yn ei waith yn cario y Rhyfel ymlaen i derfyniad llwyddianns." D3 iawn. Gydolyga naw o lXtb deg yng IS g iiymru a hyn. Eto da a fyddai i Syr Herbert Roberts eghuvdipyn yrn- fiellaeh. Mae dau neu drio gwestiynau sydd gan Gymru hawl i ofyn iddo ef fel Cadeirydd y Blaid, ac 1 aelodau r Blaid drwy y Cadeirydd: Pan drawsffurfiodd Mr. A^juitii ei Weinyddiaeth Ryddfrydol- i fod yn .Weinyddiaeth gymysgiyvv, a ddtarfu i'r Cadeirydd alw'r Blaid Gymreig VllfIhvd fel ag a wnaeth pan ddiswyddwyd Mr. Asquith, » ystyned pa gwrs a gymerent., hwy yng ngwyneb y cyfnewidiad ? Os do, pa bryd? Os naddo, pahlm:1 A yw unoliaeth cefnogaeth Aelodau Cymru yn fwv hanfodol o blaid y Rhyfel heddyw nag ydoedd flwyddyn yn 01? Os ydyw, paham ? Os nad ydyw, paham v rhaid iddo amddiffyn ei liu,n ? A yw beirniadu Gweinydxitaeih Mr. Lloyd George yn fwy o bechod, yng ngwyneb y Rhyfel, nag ydoedd beirn- iadu G weinyddiaeth Mr. Asquith o dan gyffelyb amgylchiadau? Os ydyw, paham? Os nad ydyw, paham na, odarfu iddo ef fel Cadeirydd. ddisgyblu Syr Alfred Mond, Syr Ivor Herbert, a Mr. Ellis Jones Griffith pan feimiadent ac y llesteinents hwy Weinydiliaeth Asquith ? Mr. Ellis Davies ar Heddweh. Mr. Ellis Davies yw'r eytital' o'r Aeiodau Gymreig eraill i ddilyn esiampl dda yr Aelod dros Ddwyrain Dinbych, a, dweyd yn blaen wrth y wlad beth yw eu daliadau hwy ar gwestiwn heddweh, ar ei delerau, ac ar yr hyn a. ddylai ganlyn pan gyhoeddir hedd-wch. Nid yw yn credu yn efengyl v Jingoes, eifchafol a fynent weled rhyfel ma.snaeh yn canlyn rhyfel arfa-u. Gydolyga a Mr. E. T. John fod y sawl sy'u son am dollau masnachol trymion i gan Germani allan o fasnach y byd ar ol i, ryfel maes y gwaed derfynu, yn elynion i ac nid yn gyfeillioll hOOdwch. Trach- want elw, ebe fe, sydd o do-n vvraidd yr, holl awgrymiadau am ddial ar (iermani mewn ystyr fasnachcJ, ar ol cyhoeddi heddweh. Cyfyd ewestiwn mawr Mas- i nacli Rydd a DiNyndoUaetth we<ii'r eib'r Rhyfel heibio, a da, fyddai i Aelodau Cymru amlygu eu safl hwy ar y mater yu awr mor groew ag a wnaeth. eisoes y ddau uchod a enwyd. Nid wedi, ond cyn, gwthio o'r "Time§" a'i gyngrheir- iaid Ddiffyndollaeth ar Aelwyd Fawr Masnach Rydd y mae i'n cynrychiolwyir i Beneddol fod yn eff 1-0.