Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

I AT EIN GOHEBWYR

Advertising

- I PRYDAIN FAWR A. ,PHRYDAIN…

I GERMANEIDDIO I PRYDAIN.…

fcODIADAU-

News
Cite
Share

fcODIADAU- Diwygio r Steddfo<l. Cwyna'r beirdd a'r llenorion ers llawei- biwyd-dyn fed y 'Steddfod wedi dirywio i fod yn gystadleuaeth gorawl anierth, a thrwy hyny wedi colli ei nodweddion cyniienid. Yn yr hen amser danfonai Tywysogion Cymru "wys a gwa'dd" i bawb o'r frawdoi- iaeth i ddyfod i'r 'Steddfod yn v palas. Cafiai pawb fwixid llawn a rhad yn ei aros. Ceid canu yno, bid sicr, ond canu cymdeitliasol, ac nid "rasus ceff- ylau" i'r corau ydoedd. Mae Birken- head yn add aw troi yn ol at yr hen ddull, ac adgyfodi hen gymeriad add- ysgol yr Wyl Genedlaethol. Yn benaf drwy haelioni ac ysprydiaeth Mr. E. T. John, A. S., y gwneir hyn. Mr. John a Mr. Lloyd George yw yr unig ddau Aelod Seneddol Cynireig ar restr y llywYfldion. Myn Mr. John, fel Llyw- ydd ITndeb y Cymdeithasau Cymreig, walrodd Cenedlaethol wvr Celtaidd y byd crwn i'r 'Steddfotl hon. Cynhwysa ^i brograTTi beth a u newydd a hen, a'r oil yn dda. *Y Sul cyn y 'Steddfod, bwriedir cael ymhob capel ac eglwys Gymreig yn yr holl gTleh bregethau neu a-nerchiadau ar wahanol agweddau i hanes crefydd yng Nghymru. No? Lun, dyry Mr. John "wys a gwa'dd" i Geltiaid pedwa,r ban v byd i gyfarfod cyrndeithasol o gwmpas byrddau hul- iedig a danteithion. Dydd Mnwrth. adgyfodir ganddo yr hen Gyngrair Celtaidd, a cheir Cymry enwog o dri os nad pedwar Cyfandir, i gymeryd rhan. .>¡y Y Cadfridog OwWh Thomas. Mae. vr ymehwilia-d i achos y Cad- fridog Owen Thomas wedi terfynu, ac yn hollol foddh.aol i Gymru iiior bell ag y mae dedfryd y Llys fu'n chwilio i'r achos vn myned. Eithr mae gan y Cadfridog, q. eban GVIllm hefyd, achos cwyu yn erbyn y Swyddfa Rhyfel a'i hymddygiad yn y mater, ac yn arbenig yn erbyn mynegiad Mr. Macpherson, yr Is-Ysgrifenydd, wrth gyflwyno'r achos i'r Ty. Gesyd gohebydd yn y "Manchester Guardian" v mater vn fyr ac yn glir gerbron y cyhoedd pan ddywed.- "Condemnir Syr John Cowan-s am yr hyn a waeth-ond cedwir ef yn ei swydd; diolchir i'r Cadfrid- og Owen Thomas am ei wnsanaet-h gwe.rtiifawr—ond diswyddir ef. Mewn geiriau eraill cospir y Cymro dieuog; ni chospir mo'r Sais a gafwyd yn haedrlu oerycki llym. Nid dyna'r fath gyfiawnder a ddisgwylia Cymru oddiar law 0weinyddiaeth ag y mae Cymro yn ben-arglwydd arni. Rhaid bellach i'r Aelodau Cymreig wregysu eu lwynau, a my-nil cael cyhoedai Ad- ro<ldiad Swvddogol cyflawn y Llys fu'n chwilio i'r achos yn ogystal a'r t.yst- iolaethau, niodd v gwelo'r wlad oil wir ffeithia-u yr holl achos. Defnyddier y Tir. Mae y Llywodraeth yn anog defnydd- io pob modfedd o dir yn y dayrnas at gcrli defnydd bwyd i ddyn ac anifail. Dyry rhai o'r mawrion esiampl dda d-wv droi eu parciau yn "gae tatws." Da y gwnant, ond y mae llawer o dir hollol bwrpa«•] :it godi yd a defnyddiau ei-a. III ymbortii tilloill ai yn gorwed d yn segur, neu ynte na wneir y defnydd goreu ohono. Geill Cymu ddysgu gwei's odd i wrth Denmarc. Gwlad fechan yw Denmarc, a'i phoblogaeth yn rhifo ychydig yn fwy na Chymru. Naw mlynedd yn ol yr oedd tair acer o lx)b pedair yn Denmarc yn cael ei am- aethu. at gynyrehll defnydd bwyd; yr oedd v gweddill,-un acer o bob pedair -yri rii(.sdii- a gwaendir. Ond o fewn y naw mlyne-dd diweddaf dyg^.yyd y rhan fwyaf o'r tir segur hwn drachefn o dan driniiveth, fel erbyn heddyw, nid oes ond pedair acer o bob cant, neu UD acer allan o bob pump ar hugain, heb gael ei wrteithio. Oni eill Cyngor Amaetliyddol newydd Cymru wneuthur rhvwbeth i sicrhau fod: y Dywysogaetb f 1. t .J .J b ') h"h-d vn e p enu Denmarc fechan ? Pa beth a ddYwed-ac a wna-My. Bryner Jones, Dirpi*wywr Amaethydd- ineth Cymru? Llais Llafur. Nid yr un bob amser yw" Llais Llafur yn v Senedd ag ydyw vn y W lad. Mae Plaid Llafur yn v Senedd wedi ym- rwyrno i gyrnal breichiau y Wfeinyddiaeth newydd yn ei phenderfyniad i gario y rhvfel ymlaen i'r pen draw, doed a ddelo, a chostied a gostio mewn arian, mewn dioddef, ac mewn bvwydau gwerthfawr ac anwyl. Mvn Mr. Henderson. A. S., un o Gabmet Pum Aelorl Mr. Lloyd George, i'r byd gredr fod Llafur yn gyffredinol, ac yn unfryd- ol deyrnas, yn sefyll y tu cefn i Blaid Llafur yn y Senedd yn y pen-