Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

I AT EIN GOHEBWYR

Advertising

- I PRYDAIN FAWR A. ,PHRYDAIN…

I GERMANEIDDIO I PRYDAIN.…

News
Cite
Share

GERMANEIDDIO PRYDAIN. 'Un o effeithiau dnvg y Rhyfel pres- enol yw y dirywiad a achosir ganddo yn nelfrydau y werin a'i h'arweinwyr, ac yn en syniadau am gyleli awdurdod f Wladwriaeth ar y naill la.w, ac am faes cyfreithlawn Eg\vyddorion Rhyddid ar y llaw arail. Gan anghofio ohonynt ddysgeidiaeth yr Athraw mai nid trwv Beelzebub, penaeth y cythrellliaid, y mae bwnv allan gythreuliasd, ceisiant ladd militariaeth Germani dnn fabwvs- iafhi'r egwyddorion hyny yn y wiad hon. .Nid oes neb a fyn warafun i'r Llyw- odraet.h ym Mhrjda.in gwtogi ar ryddid a hawlian evffredin ei dinasyddion—• mor bell ag y bernir hyny yn wir angen- rheidiol er galluogi Prydain i enill y fuddugoliaeth ar Germani. Mae yr hyn a welsom ac a glywsom am erehyli- deva.u Germani pa Ie by nag y gesyd ei throed haearn arno, yn ddigon i argy- hoeddi pcb person Hiesvmol nad oes dim yn oirmod i ni fel Gwladwriaeth ac fel Dinasyddion nnigol ei wneud er mwyn sic'-iiau na. cha'r gelyn barbaraidd ddod i Brydain i gyflawni cvffelyb anfadwaith ag a wnaeth efe yn Belgium. Er hyn oil da fvdd cadw mewn cof hen ddysg- eidiaeth v Cvmry am hawliau Awdurdod ar Ufvdd-dod a gwasanaeth dyn. Dyscrsii'r hen Gvmrv y rliaid i ddyn ufyddhau vn gyntaf oil i 7 alwad ei Dduw yn ail, i alwad ei Wlad; ac yn drydydd i alwad ei Deyrn. Galwad Duw sydd yn meddu yr hawl gyntaf; galwad y Wlad ddaw vn ail; a galwad y Brenin yw'r olaf o'r tri. yr olaf vrnlaenaí blaenaf yn olaf, gan gor£fÜlri', T: jnin mewn Gallu Mil- WTOI, a gwneud hawl hwnw yn uwch na hawl na Gwlad na Duw. German- eiddio Piydain yw hyny; gol"seddu Beelzebub ym Mhrydain dan yr esgus fod rhaid e.i ladd yn Germani. Y papurau Jingoaidd eithafol Seisnig yw pregethwyr raawr yr efengyl newydd hon-ac ysywaetii hudant law-er o'r sawl a ddvlent. wybod yn well, i lyncu y ddysgeidiaet.h wenwynig. Ceir engraifft nooedig o hyn yn yrn- gais bie&anol adran neillduol o'r Wasg Seisnig ddyddiol i ymlid allan o'r Senedd ac o fywyd cyhoeddus bawb ar ni phlygant lin i Baal Northohffe. Arn- gylchynant dir a mor i chwilio am ymgeiswyr Rhyddfrydol i wrthwynebu pob Rhyddfrydwr yn Nhy'r Cyffredin groesodd lawr v Ty gydag Asquith pan newidiwyd y Prif Weinidog. Anwv- byddant y ffaith fod Asquith a'i rldilvnwyr wedi rhoi eu gair v daliant. freichiau Mr. Lloyd George yinhob dim a gyfrifir yn hanfodol i lwyddiant Prvdain vn y Rhyfel. Da y dylni Mr. Lloyd George weddio am gael ei achub rhag y cvfeillion gan hvn sydd ar ben y UwvIm i holiti'r Blaid Rvddfrvdol yn w >efh nag a. wnaeth Chamberlain yn 18bo. Anghofiant hefyd fod ymosod ai" y Rhvddfrvdwyr a, lvnasant wrth Asquitii vn rhvtym o godi ysbry'dion a. fvmmt lvgad am lygad a. dant am ddant; ac y gorfodir y sawl a gan lvn- asant Asquith i ymosod yn eu tro ar seddau ereill.

fcODIADAU-