Skip to main content
Hide Articles List

30 articles on this Page

LLANDWROG j . t

BETHEL I

LLITHFAEN I

BRYNREFAIL

Advertising

FOURCROSSES

CAERNARFON

[No title]

FELINHELI -

GARN A'R CYLCHI

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY.

[No title]

BOTTWNOG

CLOCAENOG

RHUTHYN

0 NEBO I'R LLAN

SUITS GTVEfN AWAY.-I

LLANBEDR I

CWMDYLII

[No title]

Advertising

I CAEATHRAW.

LLANRUG

BCTHESDA

[No title]

- -— I RHOSH!RWAEN

News
Cite
Share

— I RHOSH!RWAEN Nos Fawrth bu Mr. E. R. Davies. PwP.heli, yn yr ysgol yn traddodi anerchiad ar "Gyn- Udeb yn ystod y rhyfel." ac yn eg,luro sa £ c yr amaethwyr yng ngwyneb penderf^niaciaTj y Uywodraeth nglyn a'r tir. Carwvd' g«i.:klo eglurhad manwl a.r y gwaha-nol bwvntiau, a chanmolid ed araeth yn fawr. Y cadeirvdd oedd Mr. J. R. Jones. C.S.. Ty Enga-n. Ar y diwedd pwyllgor cryÏ i gario aJLas awgrymiadau Mr Davies Etholwyd y rhai canlynol yn swyddogioin :—Llvwydd. Mr R. W. Griffith (Bugeilfardd); TryMMA-dd. Ml-. John Jones, Cwrho- Ysgrifenvdd: Mr T. David Jones, ysgoifeistr. Ceir c^wychiol aeth arno o'r gwahanol ardaloedd a di^g-w*vlir ffrwyth toreithiog o'u llafur. kARWOL-lk-ETH. -Bore D'dd Nttdol-ig bit farw Miss Anne Roberts, merch ieuengaf Mr r a. Mrs. Ellis Roberts. Birynmeina., yrr 22 mlwydd oed. Cynhaliwyd trengholnjd ar y na-%vn Mer v-n Saron, a bwriwyd oorph nawn Mercher ynSaron, a bwriwyd. rheithfarn o farwolaeth. wodi me-, ei schosi gan dan. Cydymdeimlir yn (Mwy a'r tenia trallodns Claddwyd yn myrnwent Llan^&wn- a.dl ddvdd Ia.u. DOSBARTH G-WJSHO. —Piai-ha v dosbarth hwn i ymgynu!! yn yr vsgo] o dan ofal Misr Evans, Cwmci. Maent wedi anfon llawer o gysuron. i'r milwyr. meg s crysau a 'sc^ks.' ac 3-o pa-rhau i weithio g^'da'r grwaÜ.b do- WYX CPNAR.—GweLsom tua mis yn of ?-n ba<?h mewn ca? f^rth ynol i Mr. J?n Williams. Mo??frp,

GLASGOED

-WARRINGTON

[No title]

Advertising