Skip to main content
Hide Articles List

30 articles on this Page

LLANDWROG j . t

BETHEL I

LLITHFAEN I

BRYNREFAIL

Advertising

FOURCROSSES

CAERNARFON

[No title]

FELINHELI -

GARN A'R CYLCHI

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY.

[No title]

BOTTWNOG

CLOCAENOG

RHUTHYN

0 NEBO I'R LLAN

SUITS GTVEfN AWAY.-I

LLANBEDR I

CWMDYLII

[No title]

Advertising

I CAEATHRAW.

LLANRUG

BCTHESDA

News
Cite
Share

BCTHESDA CY:G:ERI.)J).os Nadolig. yn y Neuadd j Gyhoeddus. tynhaliwyd cyngerud hwyiiog, Wtxl ei dreinu gan gyfoa.rw:'d{:¡'Wyr y Clwib Un- edig, ac ex budd y clwb hwnw. Llyvvydd- wyd gan Dr. J. Oruffycid. a'r arweinydd yd- nedd Mr. R. W. Roberts, Gordon Terrace. Perfformiwyd y Gantawd "Fairy Match- giir'—^gpn baiti dan ai-weiniad Miss Jones, Preswylfa, Treflys. Cafwyd adroddiadau, a chanwvd oaneutm sondarut^. gan Misses A. Augusts l^arry, Gerlan Bmny May Jone-.>. Minafon; Morfudd Williams. Bryntirion; Ceridwen Williams, Coemor: Mri. "William i Rowlands, Lla-nilyfni; Bob Davies, Victoria Place; Pte. William Roberts, Mostyn Ter- race; Tom Roberta. United Club MJSS Elsie Davies. Victoria. Place. CAPEL TABERXACL fB.V-Noe Fawrth cynhaliwyd y cyngerdd blynyddd er budd yr a<h yn y He uchod. Arweinwyd y gweith- rediadau gan Mir. D. J. Williams, -M.A., Neuadd Wen. Gwasanaethwyd ar gan gan barti, o dan arweiniad Mr. Temple Hughes, a chan wyd unawdau g?m Miss Elsie ravi,(- Victona-place Mri. Bob Davies. Victoria-' place: B. Davies, Gordon-terr. Chwareuwyd ar v berdoneg gan Marv Ihxies. Victoria Place: Mri G. R. Owen. Ffynon Bach, a R. D. Pritchard, Penybryn. Adrodd wyd gan Rhys Jones. 3 Ogwen Terrace. YR YSWL SIR.-0.-n torn i fYTlV dros wyliau'r NadcJig, cynhaliwyd cyfarfod cy- hoedduA i'r daben o gyflwyno tystysgiifat* i'r efrvdw->-r Hwyddianus, ac i gari adroddia-l igan y Prif Athro am waith ac ansawdd yr vsgol yn ystod y flwyddyn. Y I'v.vydd oedd Mr. Owen. ^golfeistr v Cameddi, cadeirvda y LlywxKira^thwvr. Daeth cynulliad da. yn nghyd, a. mwynhawyd yr adroddiad boddhaol gvflwynwyd gan y Prif Athraw. Mr. Mr. D. J. WÏ]bm. M.A. Cafwyd nnpTf-h?d dvsg1edi a? a?M!a-d.f? ar A?dy.? f?.r Mr If or Williams" 'LA.. Oo?.? v Bri-fv??. a diok-hwyd iddo am ddvfod i'r <??a.rfod a thraddodi vr anerchmdi Y GWAITH GWEU.—Ofnid unwaith Y buasai raid can i fyny v diwydwaith- newydd hwn gychwynwyd yn ddnveddar vn yr ardal. a I hynt" o ddiffyrg dvddr<rdeb a. chefnogaeth vr ardal wyr; ond clu vd-vw deall. fod ago- i sicrwydd ei gael -r estvnir yr amser "ffi haner blwyddyn o leiaf eto. Gresyn fvddai i r anti.r aet.h fudd^ol non fethu o ddjfFyg sel y trigpiion. Y mae nifer fach o'r pwyllgor lleol yn. fyw iawn i'r mudiad. ac vn arberi'g felly yr yf.gnfenvdrl. Mr. E. R. Abercrfse?. ,-i-c onibai 1],m eu dyfal-bara hv.-y. Iniasai rha d atal y merched cvdd vno vn a buasa." hyn" vn soiled favrr'

[No title]

- -— I RHOSH!RWAEN

GLASGOED

-WARRINGTON

[No title]

Advertising