Skip to main content
Hide Articles List

30 articles on this Page

LLANDWROG j . t

BETHEL I

LLITHFAEN I

BRYNREFAIL

Advertising

FOURCROSSES

CAERNARFON

[No title]

FELINHELI -

GARN A'R CYLCHI

News
Cite
Share

GARN A'R CYLCH -.NIARW.-Bore.u Gwe)ii,,r, R-hagfyr 22ain, ar ol cystudd maith, bu farw Mrs. Janet Griffith, II Tyddyn Madyn, yn 80 mlwvdd oed. Cyd- ymdeimlir a'i hunig fab, Mr. Hugh Griffith, yn ei alar. Cymerodd yr angladd le ddydd Mercher. Gwasanaethwyd gan y Parch. D. Ojllwyn Morgan, M.A., Rheithor Dolben- maen. HOREB (B.).—Cynhaliwyd cyfarfod am- rywia?thol yn y He uchod nos y NadoUp, Mr. Dd. Williams. Ty Newydd, N-i? y ,,Id', I ig gan yr hwn y caed anerchiad byr a phwrpasoL a rhodd svlweddol at wobrwvo'r plant. Llvw- yddwyd gan Mr. R. P. Williams, yr hwn a gv feil "odg ar ddechreu y cyfarfod at y brodyr fu'n cymeryd rha.n amlwg yng nghyfarfodydd y gorphenol, ond sydd heddyw ymhell o gar- tref rhai ar faes y frwydr. ac eraill yn vm- barotoi i'r ymgyrch. Cafwyd adroddiad o Salm gan 8 o'r plant lleiaf. ("ystadleu aelh adrodd i'r plant dan 10 oed: 1. Jennie Pritch- ard ac leuan Eifion Jones; 2, Dilvs Roberts a. Dan. G. Jones. Dad!, gan Gwennie Jones a'i chyfeillion. Cvstadleuaeth canu i'r plant dros 10 oed 1, Minnie Roberts 2, Elizabeth Jones. Adroddiad gan Owen Jones. Mynydd Glas. Dadl gan Gracie Jones ac Elizabeth Jones. Action Song. "The British Fi;«r." Adroddiad gan Mr. W. P. Thomas, Brvn Goleu. Dadl gan Polly Pritchard a'i chyfeill- esau. Canwyd dwv Garol gan barti, a dan arweiniad Mr. J. G. Roberts. Dadl. "Y Mab Hynaf," gan Alwyn Jones a'i gyfeillion., (IVS- tadleuaeth darllen darn heb ei atalnodi, i ra.i mown oed 1, Owen Rowlands. Areithio, Dd. Osmond, London Road. Action Song, gan y genethod, dan ddisgyblaeth Miss Reed. Horeb Villa, yn cael ei chynorthwyo gan Misses J. a S. Morris, Cambrian Terrace, j Gwnaethant eu rhan mor dda fel y bu galw arnynt a ail ganu. Beirniadwyd yr adrodd- wyr gan Mri. William Jones. Barmouth House, a Thomas P. Jones. Bryn Eifion. a'r canu gan Mr. Robert Jones, Penybryn. Bu i Mri. R. P. Williams. Cambrian Terrace, a R. Carey Williams. Post Office, yn 01 eu Iwelioni rferol, roddi aur-afalan eto eleni, i'w rhanu i'r plant ar ddiwedd v cyfarfod. Ter- I fynwyd trwv ganu anthemau cenedlaethoj Prydain a Ffrainc. Cafwyd cyfarfod da., a phawb yn canmol. EIN MILWYR.—Gwelsom rai o'n bechgvti dewr gartref yn ystod y gwyliau :-Lient. R. P. Evans, Felin Lleche;ddior o Ffrainc Ptes. Richie Joseph. mab v Parch, a Mrs. Ed. Jos eph, Bryn Myfyr. a Thos. Williams. Disgwyl- fa. LJawen genym eu gweled yn edrych mor dda. Deallwn fod Ptes. Owen Evans, Felin Llecheiddtor, ar Evan Roberts, Bright House, wedi cyehwyn, v blaenaf i Ffrainc, a'r olaf i Tndia. Dvmunwn i nawdd y Nef fod drost- ynt oil.

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY.

[No title]

BOTTWNOG

CLOCAENOG

RHUTHYN

0 NEBO I'R LLAN

SUITS GTVEfN AWAY.-I

LLANBEDR I

CWMDYLII

[No title]

Advertising

I CAEATHRAW.

LLANRUG

BCTHESDA

[No title]

- -— I RHOSH!RWAEN

GLASGOED

-WARRINGTON

[No title]

Advertising