Skip to main content
Hide Articles List

30 articles on this Page

LLANDWROG j . t

BETHEL I

LLITHFAEN I

BRYNREFAIL

Advertising

FOURCROSSES

CAERNARFON

[No title]

FELINHELI -

News
Cite
Share

FELINHELI Da genym gael llongylarch tair cerddores l ieuanc ar eu llwvddiant. sef Miss Ella Wil- liams, Menai Stores, wedi pasio arholiad lleol y Bwrdd Canolog gyda'r berdoneg, a Miss Katie May Williams, Drug Stores, mewn Theory, Intermediate and Advanced; gyda Miss Margaret Mair Edwards, Trefeddyg. yn y Lower Division (practical). Miss Owen, A.L.C.IM.. a Miss Clare oedd yr athrawesau. Nos Nadolig, yn Brynmenai, cynhaliwyd eisteddfod y plant hynod o lwyddianus. Ax- weiuiwyd gan v Parch. J. E. Hughes, B.A., B.D. Gobrwywyd y rhai ci,ii-lynol-kdrodd, Yr Hen Bwsi, dan 8 oed, Idris Thomas. Tyner Wvii y Praidd, dan 8 oed, A. Williams ad- rodd. Fi a John: 1, Annie Parry; 2, Nellie Roberts; cyfartal 3, Katie Hughes. Pricilla Jones. Canu alaw, Calon Un, 1. Olwen Jones; 2, Lizzie E. Vaughan; cyfartal 3, El- sie Jones, Jeniiie Humphreys. Pen and Ink I Sketch, Robert Arfon Williams. Adrodd, Talu'r Pwyth yn Ol, 1, Elsie Parrv; 2, Katie Hughes. Modulator.-cyfartal, Roy Jones, ac Olwen Jones. Canu AJaw, 1, Roy Jones; 2. Hannah Parry; 3, cyfartal Jennie Jones ac Olwen Jones. Arholiad Ysgrythyrol, dan 17 oed, 1. John Meredith Williams; dan 14. 1, Roy Jones; cyfartal 2, Elsie Parry a Willie Rd. Williams; 3, Willie Pierce; dan 12, 1. Katie Hughes; 2, Hannie Parry 3, Edward J. Philips. Unawd, Hed Fel Aderyn, Roy Jones. Cyfieithu ar y Llwyfan, 1. Katie Hughes 2, Elsie Parry. Deuawd. Nos Calan, Alice Maud a Roy Jones. Unrhyw ddadl, Katie Hughes ac Elsie Parry. Parti, Llwyn Onn, John Williams. Diau y bydd yn ofidus gan lawer o'i gyfeill- ion a'i gydnabod ddeall am farwolaeth Mrs. Jones, priod Mr. Thomas Jones, Anwylfa. in cynrychiolydd Dosbarth, yr hyn gymerodd 'e nos Fercher. Yr oedd Mrs. Jones yn 70 mlwydd oed. ac er's blynyddau bellach yn wael ei hiechyd, ond daeth y diwedd yn lied amsgwyliadwy. Ni bu wraig garediced, a chollodd Mr. Jones briod gofalus a. thyner ohono. A iff ein cydymdeimlad ag'ef yn ei brofedigaeth ddwys. Nawri Sadwrn daeth cynulliad parchus ynghyd i daJu y gymwynos olaf i Mrs. Jones, i fynwent Llanfairisgaer. Gwasanaethwyd wrth y ty gaii v Parchn. Isli- mael Evans, a David Jones, Caernarfon, a I Thomas Hughes, Llys Menai. Wrth y bedd gan v Parch. Evan Jones, B.A., Curad y I plwyf. Yn v cerbydau ceid y rhai canlynol": Mr. Thoma." Jones (priod): Mrs. T..Tones, I Ishvyn {merch yng nghyfraith) Miss Griffith, I Augusta Place (chwaer); Mr. Tudor Jones, Ilwyn (wyr); Misses Mem, Gladys ac. Alice i Jones (wyresau); Mr. a Mrs. Edward Jones, r ron tiyirvd; Mr. a. Mrs. John Thomas, Lei- cester House (brodyr a. chwiorydd yng no-hy- fraitli), ynghyda. Mr. Evan Evans, Brvn "y Waen. a Mr. Owen Williams, Noddfa. Cerid yr arch gan weithwyr Mr. Jones: Mri. Wil- liam Pierce, William R.obert,s. ,William R. Owen. Samuel Gould. a Mr. T. E. Williams, Noddfa. Gofelid am y trefniadau gan Mr. W. E. Thomas, Waterloo House. Daw y newydd hefyd am farwolaeth Capten John Davies, mab hvnaf v diweddar Mr. a Mrs. Robert Davies, Snowdon Street. Cv- farfyddodd .1. dam wain brofod.d yn angeuol iddo, drwy gael ei redeg i lawr gan dram- gerbvd ar heolydd Manceinoon, yn y niwl y dydd o'r blaen, a lie yr oedd yn swyddog dan y Dock Board er's blynyddau. Yr oedd vn adnabyddus inwn yn nghylch morwrol Poi th- madog. fel meistr medrus a. llwyddianus v Ilestr "Richard Greaves." Gedv deulu a. pherthynasau lluosog ar ei ol. Yr hen bererin Owen Pritohard, Elim Cot- tage. fu farw, yn fab dros 90 mlwydd oed. gan adael ei hen gymhar, Mrs. Ann Pritchardr ar ei ol, a. hithau o fewn ychydig. os nad yn gant oed. Yr oedd y ddau yn adnabyddus ia.wn vn y cylch ar gyfrif eu hoedran mawr, ac yn cyn- rychioli'n fyw yr oes o'r blaen plaen, gonest, a dyddorol, hynod yn eu hvinddiddanion am a fu. Caffed yr hen chwaer egwvl dawel hyd nes ei ddilyn. Cleddid Mr. Pritchard dydd Sadwrn, yn Llanfairisgaer. wrth y ty gan v Parch. Evan Thomas, Bethel. ac wrth y bedd gan v Parch. E. Jones, B.A., Curad.

GARN A'R CYLCHI

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY.

[No title]

BOTTWNOG

CLOCAENOG

RHUTHYN

0 NEBO I'R LLAN

SUITS GTVEfN AWAY.-I

LLANBEDR I

CWMDYLII

[No title]

Advertising

I CAEATHRAW.

LLANRUG

BCTHESDA

[No title]

- -— I RHOSH!RWAEN

GLASGOED

-WARRINGTON

[No title]

Advertising