Hide Articles List

30 articles on this Page

LLANDWROG j . t

BETHEL I

LLITHFAEN I

BRYNREFAIL

News
Cite
Share

BRYNREFAIL Y NADOLIG.—Yn y lie hwn, ar brydnawn dydd Nadolig, ca.fwyd te parti neiliduol o boblogaidd; ac wedi hyny cawsom gvfarfod adlomadol pur lewyrchus, dan lywyddiaeth y Parch. R. Jones (Glan Alaw), pryd y gwasan- aethwyd gan y Mri. Joseph Jones, David Ellis. Ellis John Evans. John Thomas Ro- berts, Robert John Roberts, IdwaJ Trevor Williams, a chan Mrs. Williams, a Misses Annie Roberts, a Hannah Mary Lloyd. Yr hyn fu'n gymhelliad i'r ddau gvfarfod oedd yr awydd aan wneyd ychydig o elw i'w anfon i sirioli ychydig ar ein milwyr ieuainc. yn eu gwahanol leoedd. Gwnaed cyfeiriadau car- edig atynt gan y llvwydd. a chan y Mri. R. T. Roberts a J. T. Roberts, gan ddymuno am i'r Amddiffvn dwyfol fod arynt, ac iddynt gael eu dychwelyd yn ddiorel, un ac oil, i'n plith. Yr oedd un o'n milwyr yn bresenol, y Corporal Ellis J. Evaru;. yr hwn a. glwyfwyd yn Mametz Wood, a chawsom gan dodeddig ganddo. Gwnaed elw rhagorol. Enwau y pwyllgor ydynt, Mri. Thomas Foulkes, llyw- vdd. John Owen Jones, Evan WilHams. Mi's. W. Foulkes, Mr. J. W. Foulkes. Mrs. T. Foulkes. Mrs. O. Hughes, Mrs. E. Evaais, j Mrs. O. M. Williams, Mrs. E. Williams, Miss M. E. Jones a Miss Eliza Jones. Canodd Mr. Joseph Jones y penillion can ly no I" Ar nos Nadolig cwrdd a gawn I barehu'n hen ddefodau A chofio am ein brodyr wnawn Sydd hen rhwng ein rhengau, Gan daer ddymuno noddef Nef A'i thangnef uwch eu pennau. » Mor hoff ac amwyl genym fu Goleuni eu wv nebau, Mor fawr v gwagle heddyw sy' l'v; deimlo ar eu holau: Ragluniaeth hool. O, arwain hwy I dramwy eu hen lwybrau. M'Tl'd heibio wnelo'r rhyfel mawr, Doed hedawch i deyrnasu, Y Caiser ooeli fo'n myn'd i lawr, A Phrydain Fawr i fyny: Ein bechgyn wedi'r ornest wrdd Fo'n cicio i ffwrdd y khaki. GLAN ALAW.

Advertising

FOURCROSSES

CAERNARFON

[No title]

FELINHELI -

GARN A'R CYLCHI

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY.

[No title]

BOTTWNOG

CLOCAENOG

RHUTHYN

0 NEBO I'R LLAN

SUITS GTVEfN AWAY.-I

LLANBEDR I

CWMDYLII

[No title]

Advertising

I CAEATHRAW.

LLANRUG

BCTHESDA

[No title]

- -— I RHOSH!RWAEN

GLASGOED

-WARRINGTON

[No title]

Advertising