Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

I AMSER Y TRENS.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

AMSER Y TRENS. CYFNEWMLAEIAU PWVSLFI mae cwnmiau y ffyrdd haearn it e-di gwneud cJfnewidau pwysig yn A y trenau am y flwvddyn netsaf; y ia-e ihai wedi eu hataJ yn llvvyr a. gorsafau \-cdi eu call i fyny. Cweler y manvlion yn "Nh -bl y Trens" ar tudalen 2. l'iii bydd (1)(1 ehwe tren yn rhedeg yn ddvdd- jot o Gaea-narion i Fangor pedair o Gae<rnar- fooi i Afonwem a phedair o Gaernarfon i lari- beris. Mae y tren o BenygToes i Nantlle i gael ei hatal yn 11 wyr. CANGEN NANTLLE. 0 dim y tdefniadau newydd, ni fydd tren yu rhedeg ar gangen Penygroes a Nantile. ac felly cauii, gorsaf Nantlle. GORSAF PONTRUG. Hefyd, cauir gorsaf Pontrug, un o'r gorwa-r ocdd Heiaf ar y London &- North Western. RHOSNEIGR, Yr un'g or6a.f a auiiv yn sir Fon yv,, Rhos- neigr. Nid oes llawer o fiynyddoedd ers pan agorwyd yr orsaf hon. Yr wythnos ddiweddaf, anfonodd Bwrdd Masnach orchymyn allan o dan Reol 7 B o Ddøddf Amddiffyniad y Goron, 1914, vn aw durdodi Cwmr.iau Ffyrdd Haeara Prvdain Fawr, ar "y laf o Tonawr. 1917, ac ? hynny ymlaen -(1) I :?od. 'r hanneI' ymhris Y tc? yna u teithio; (2) I wrthod cludo celfi teithiwd fyddynt yn pwyso dros g-ant. Ni fvdd codir tocyn telth.o vn gyrrihw vis ad wy at-,Ia) Docynau gweitlwnrr; (b) Tocyn- au dros dymorol; Ie) Tocynau masnachwyr. Dylid egluro nad er nrvvyn yohwanegn at incwm neu gyll d y ffvrdd haearn y codit v pris, oud er mwyn lleihau'r drafnidiaeth. ALTERATIONS FROM JANUARY 1 1917. AND USTTL FURTHER NOTICE. CARNARVON TO BANGOR—6 40 a.m 8 13 a.m. 11 58 p.m. ï 56 r>.m. • Sunclavs only. 8 5 p.m. CARNARVON TO 19 a. m. 9 22 a.m. I in 7 15 p.m. only. 7 50 a.m. 856 a.m.; v 1 20 p.m. 5 25 p.m:; 6 50 p in. 8 40 p.m. Sundays only, 7 0am. AFONWEN TO CARNARVON—7 10 a.m 110 55 a.m. 4 5 p.m. 6 50 p.m. Sun- days only 7 0 n.m, CARNARVON TO LLANBERIS—7 10 BA-?C?OT?. TO CARNARVON—4 ? ?.m. a.m. 9 30 a..m. 12 30 n.m. 6 0 n.m. LLANBERTS TO C'AR?ARV'ON -7 45 a.m.: 11 25 a.m. 1 15 p.m. 6 35 p.m. BANGOR TO BETHESDA—7 50 a.m. 9 0 a.m. 2 50 r). m. 5 45 p.m. 6 46 p,m, BETHESDA TO BANGOR—8 15 a.m. 10 50 4 a.m. 4 0 n.m.; 6 10 p.m.: 7 10 p.m IXANDUDNf) JUNCTION TO RASCOR -4 16 a.m.; 86 a.m. 10 0 a.m, 11 37 a.m. 1 58 p.rn; 4 42 p.m. 6 39 p.m.; 7 25 p.m. 10 22 p.m. Sundays only, 4 16 a.m.; 12 32 p.m. 0 1 p.m. BANGOR TO LLANDUDNO JUNCTION -7 5 a. m.: 8 57 a. m. 11 23 -1. in. 1 36 p,m, 3 15 p.m. 430p.m.; 5 50 p.m. (first stop Llandudno Junction): 6 3J pm. 8 ;»4 p.m. p.m, GAERWEN TO AMLWCH.—20 a rn 9 35 am; 120 pm; 4 55 p m; 5 55 p m. AMLWCH TO GAERWEN.—7 2-5 a m; 815 a m 11 20 a m 4 0 n m; 7 2.0 p m. BANGOR TO HOLYHEAD.—4 52 a m: 9 0 am; 12 25 p m 2 45 p m 5 30 p m 8 10 p m Sundays only 4 52 a m I 8 IP m: 8 48 p m. HOLYHEAD TO BANGOR.—3 0 am: 7 45 a m 10 15 a m 12 25 p m: 4 25 n in: 7 30 p m Sundays only. 6 39 a m 12 45 p m stop Bangor by these two trniu/O 7 30 p m. HOLLAND ARMS TO 18 a.m. 11 13 a.m. 3 19 p.m. 6 9 p.m. I BENLLECH TO HOLLAND* ARMR- 10 5 a.m. 4 5 p.m,; 6 4 p.m.

Advertising

- ..- - -:-:-:-:=-=:::::::-_-===-=-.:::,:…

PWNC YR IECHYD

[No title]