Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

L ?S?MNB?? Direct from the Colliery K B????MMm ?? the Consumer. ? ? I i 1I 9i1l1l 9If n u I PI For the Best Known I i MMNW?NSN Collieries in Lanca- fl MnM f B shire, Staffordshire, I HOT m 111 j. r. PARRY, I 4, Castle Hill, Queen Eleanor's Gat/ „ G "MRVOM. 0 8 .-<><><:> o—o- ft -<-c-< v 0 TELEGRACS: COETMOR. BETHES DA TELEPHONE No. ?0'i ? W.J. P ?k I? R Y.? LT | SS~* BETHESnA N. WALES. § ? YARD U Wi ALES. ? /v?-??-??v??-???v?'???"??? tJI  .0 VJWV'WW'V.Wb VAV/AVAVWbV () M -VTORTH WALES AGENTS FOR: KYNOCK-ARKLOW, LTD.'s HIGH U V EXPLOSIVES. CURTIS AND HARVEY, LTD.'s GUN POWDERS, A ? AY AND CO.'s CELEBRATED RUGB Y CEMENT, MELLOTTES CREAM j| 0 BEPARATOB 00.  V SEPARATOR CSO. « « ft M V^^JW^VAVdWAV^V-WKViTid'VW. ji I V WHOLESALE AND !ŒTAIL IRONMONGNERS AND BUILDERS. t MERCHANTS, GENER \L HOUSE FURNISHERS. PERMITTED ? iA LIST EXPLOSIVES, FUSES, AND DETONATORS. ? ? {J THE BEST BUILDING MATERIALS; SLATES, ?LABS, A ? AND COAL OF BEST QUALITIES AT LOW PRICES. ALL ? ',IINTN.G TT)OLS. RANGES,, ? MANNER OF QUARRY AND 1 naJ"G TOOLS. RANGES,, ? GRATES, STOVES. Etc. ALWAYS PREPARED TO TENDER ?? 0 FOR SUPPLY AD DELIVERY. < 0M H 0 I ? "-Larga Showrooms of BedM'ads, Bl\ddlrl. L,nolt',um,- H I -Oil Cloth., A1.tting_n d_Ia" _AIl Kind.- 0. ? Large ? arehou at Coetinor Yard I 8 POWDER MMAZtME AT 8ETHESM 3 0 H 8 AH Orders promptly atwnded w and 0 A ?eUvries made ou the Shortest Notice.   A n ?aE<>ss<=>3c<>3?<>??<>3s<>sc<>BE< >2?<?2E<>sE?c>??<?s?<>?? yyyyyyYYYYVyyyyyyyy | PROFS Y COLWC. f D Y M UNA t R. G. OWEN, F.S.M.C. 1 X WNEYD YN HYSBYS EI FOD AR GAIS LLUAWS £ 0 DRIGOLION ❖CARNARVON A'R CYLCHOEDD| WEDI SICRHAU LL E CYFADDAS AT ♦> t BROFI'R GOLWG R F _I ,1 J ♦> — YN Y — f ::BEE HIVE (TORF SQUARE), CARNARVON? AO YN BWRIADU YMWELED AR Sadrnau Cyntaf a'r Trydydd j n y Mis v • v Cwmni Yswirioi [Cyi.] j Guardian « SBFYDLWYD 1881. } Prif Swyddfa.—11, LvMMrU) STREET, LLDNDAIH j —- O v CYFAIAF WED! El DALU I FYNY Yl 000,000 X |'[ » CYFANSWM YR EIDDO ".ROS 6,918,000 !| j! INCWM BLYNYDDOL DRP j 1,387,000 j! — — —— Math o Yswirijwni i iae'r Cwmni yn ddelio ag ef:- a TAN, TORI 1 DY GANLADRON. CERBYDAU MOTOn. it i> BYWYD. SICRWYDD GWYDR, eto. ti <> DAMWAIN, 1AWN I WEITHWYR, <> (| jj GORUCHWYLIWR YM MHOB RHAN 0 OGLEDD CYMRU. j) j! VSGRIFENWCH AM RAGLEN AC KNW Y GORUCHWYLIWE AGOSAF. j) _h. j! Swydddfa iJerpwi: 53 I)A.LE STREET. Yegriferydd ItjgianolKENNETH T. GRAHAM. | I  1}* *t ¡")I   t NîD y,V t .MORRIS EVANS, I ? S?E w r??N t ?  ?m ??. } FFESTI-NIOG, ———— $ I YN PRYDERU AM j;4  WELL?R DARFODEDtQAETH I ? S WY NA RHYW AFIECHYD ARALL ?jr ? ————??? ———— 4 I{V t ID ORS E1SIEU I CHWI FYNBD ODDICARTBEF NA PHRYDERL J ¡AM FOD AMRYW FEDDYGON WED i METHU, ER CYMERYD 24 ?. ? ? POTELAIL GAN UN MEDDYG DAR LLENWCH A GANLYN, A ?. ? GADEWCH IDDO SIARAD DROSTO?I EU?. CEWCH CHWI Y CYFAR- ?- ? WYDDI AD, YNA BYDDWCH FEL HWY IRA U, YN BAROD I DDIOLGEL ?. ——- ———— Vedw View, Moant PiMtMt, "f" ? Uanrwn. t ? ?Rl. MORRIS EVANS A? GWMNI. £ -? .?u?yt SyrB,— ix Taa thair blynedd yrs r j • oedd afiechyi ty mach..tII1 d" oed yn crea liawer o bryder i m. 11 yn cael moddion gan amryw Feddygon, a chymerodd gan on bed; potel ar hugain bottles); ond yn He gwella. yr oedd yn myned yn waeth a gwanach bob dydd. Yr oedd wedi myned mcr wan fel nas gallai tefyll ar ei draed, jfr •5^- thystiai y meddyg ei fod mt'<7D gradd pell o'r Dartodedigaeth, M Dad -? oedd ond gobaith gwan am ei adfenad. j<* -? Y pryd hyny cefaia fy mhersw?dto i roddi cynnyg ar eich cyNar- j"j* I&u chwi, sef ei iro droato ?ob nos a bore Ag Olew Tealnaidd Moms t |[ ETana, a chymeryd y "Capa?ea." ?. ? Dilynais y cyfarwydd.adaa, a hawdd fweled ?d y bachgen ?. a yn gwella bob dydd, ac ym mhen tri misv ar o! dechMo grda ch cy- ffeinau chwip cadd wedi gwella yn holliach, ac mae wedi bod yn berffaitfc isch y tair blynedd eydd wedi pasio. Credaf yn gadarn y bur.awn wedi colli fy macbgen onibai am t "1 eich meddyginiaeth chwi, oddiai. hynny y mae yn bleeer mawr genyf gymeradwyo cyffeiriaa Morris Evans i bawb weIalJl yn dioddef j yu gyff elyb. 1 Teimlaf mai fy nyled?vT?d yw dwyn y iyst?!aeth hon 1 cb ?. ? meddyginiaeth, a gallwch wneud unrhyw ddefnydd 0 r schod ?. ? ? -&< <: ? yeg. welwcb yn oreo. M y gwelwch yn oreu. Ydwyf. gyda liawer o ddiolch, ?. ? ?e Royal London In France, H. WILLIAMS,  Fmsbury Lane, London. District 8opermtenden'. t ? ? TSGRIFENER AT MORRIS EVANS A'l nW1I AM GYFARWYDD- 1 IADAU BVDD CDDBUTU GWERTH ?Os. Y MIS YN DDIGON ?. 1 UNRHYW UN I'W DDEFNYDHO. ?. MORRIS EVANS & 00., FFESTINIOG H. WALES { .=:.=.=:=:==,==:=- ANRHEGION. ANRHEGION. SHOP HIRWAEN, PWLLHELI. Caunoedd o Fodrwyan, Bracelets, Necklets, a Pendants, Oigonedd o (I u ewis o Wrisflet Watches i feibion. a iiierclied (SI)ecial Army Watch luminous <sh;I). vSpectois o bob luatb argy ? er pawb. COFlWCH ALWINFDAN Al FARGE-NT. 1 D. GRIFFITH  MAE'R GAOAF WEDI DOD. Ij < r Li i 1J 'I/. JLMRD n ?AUAi' M ? ?i ?jj?uu. X | Ac mae mwy o ang-n J CARTREF CLYD A CHYSUECS | j| ? GAUAF HWN NAG ERIOED. !■ Jt I gyfarfod a hyn yr ydym yn rhoddi j| | BARGrEINION GWIRIONEDDOL || i mewn t | Couches. I Sofas. | Easy Chairs. Chesterfields Wicker Chairs -1 Draught Screens Hearthrags. Coal Boxes. j; Matresi: Gwellt, Flocks j; j! Rhawn a Spring. ? Gwelyau: Haiarn, Coed, a Phres GRIFFITH JONES AND Co, j J CAERNARFON j; | BANGOR A PWLLHEI-II. |! .====- RUMSEY WILLlAMSI I <SB AND CO., CAERNARFONI ) m L CYFFEIRIAU 1 ANIFEILIAID. CONDITION POWDER I GffTyiau iit y Tostur, Coesau Chwydd- ed'-g. ac at enyn Awydd Bwyd,— Swllt y pwya. "COLLCURE" At we-lia Cnoi a Chrampiau ar Geffylau a Gwartbeg.—Is §c v botcl. Eli :t Blistro Curbs, Spavins. Splintiau, Ringbone, Sprains, etc.—2s y blwch. OLEW BRIWIAU, Is. 6c. yr Hanner Pint. WORM AND TONIC POWDER. At. Ladd Llyngyr, ac i roddi Gwedd.— 2e y Tin. POWDRAU. At BesTcch.—2a. 6c. y Dwsin. POWDWR I Atal y Dolur Byr ar Wartheg. Swllt y PwyB. POWDRAU. Anffaeledig at Welk'r Cothi Gwyu ar Loi.-2s. 6c. y Dwsin. g POWLWR At ladd Llau ax Anililia.id.-Swllt y Pwys. Cyffeiriau Anffaeledig at Wella'r Llyffant Mel-n.-6c. Dogn i atal y Clwy, Llaeth—ls 6c» Eli at Dethau I)olurus:-Is 6c y blweh. Eli at y Llaid ar Geffylau a GwartLw Clefyd y Traed ar DdefaLd.—Is 6c. y blwch. AN 1'ONER 4c YN YCHWANEGOL AT Y CLUDIAD. BL A EM DAL YN UNTO. =: -==. -=-=:. CAMBRIAN RAILWAYS. EGG & POULTRY INDUSTRY. Help yourself, and help the Country by rearing Poultry, IN NoRiLAL YEARS NINE AND A HALF MILLIOiNS STERLING GO OUT OF THE COUNTRY TO PURCHASE EGGS FROM FOREIGNERS. To fw-ttier the development of the Egg and Poultry Indus-try the Company have eecured the oo-operation of the Agricultural Organisation Society, who are prepared to arrange for Speakers to address Meetings in various districts free of charg. Persons interested in the movement and desirous, of having such a Meeting held in their district should apply to any of the Station Master* or to Mr. HERBERT WILLIAMS, Superintendent S. WILUAMSaN1 0.w«,toy, Deoembar, 1916. Geawal Manager. Y GWAED YW R BYWYD. i Y GW AED YW-R BYWYD.. OS BYDD Y GWAED YN E Nl -tJ A E R CORPH YN NYCHU. 1 GWIN COCH TANOO [TANGO WINE] GOREU BTJDD, BUDD IECIIYD Cynwjs y budd hwn ynddo ei hun holl fuddion a gwir dedwyddwch bywyd, ond i ni "aifer y byd heb ei gamarfer." Nid hynyna. yn unig, cynwys liefyd y buddion am y rheswm fod mwynhad gwasta/iol o iechyd yn sicrhau taliad digoll o'r cyfianiad- au, a pho mwyaf y deil iechyd heb fod goreu ag y sydd yn perthyn i'r- YSWIRIANT GENlEDlAETMOi." eisiau pwyso ami, mwyaf oil fydd y buddion I wedi cyi'haeddyd yr oedi-an addawedig. Mewn liawer iawn o achosion mewn bywyd, nid 0e6 ragprach moddion na'r- GWIN COCH TANGO ddal ysbrydoedd dynion yn fywiog pan fo llafur a lludded caledwaith yn ymosod ar eu I cyrph. Y mae y TANGO WINE i'r cyfryw rai fel gwlith a gwlaw i dir eras y sychedig. Crea waed newydd, >! bv« da y nerfau, cryfha'r glwan, adfywia y blirtderus, Ilona yr iselfryd, PURA Y GWAEP. rhydd egni i'r lluddedig. bywydoliaeth i'r llafurwr uaturiol neu feddyliol, cwsg i'r anhunedd, a bywyd o'r rewydd i'r rhai nad ydynt fel y dylent fod. Mae ei offMthiau yn ddiattreg. Deuwch i deimlo yn fuan eich bod yn derbyn lleshad oddiwrtho. Deu- wch i deimlo eich gwaed yn ffrwd hylif a chymes yn llenwi eich gwythienau, ac yn cyfrautt BYWYD OR NEWYDD drwy bob rhan o'r corph. Os yn ddiffygiol o iechyd oherwydd gwaetedd gwaed, neu ar 01 rhyw afiechyd arali, gwnewch eich meddwl i fynu ar unwaith i geisio potelaid ohono, sef No. 3. Chwi ferched ieuainc ag sydd yn arfer bwyta blawd ceirch a rice, er mwyn cael gwynebau llwydwyn, yn hwn y mae eich niawr angen. TYSTIOLAETH. Mrs. Hughes, 20, Taliesin Street, Llan- tftdno, yn ei llythyr diweddaf a ddywoi. "Mae e-ch Tango Wine yn haeddu caii- moliaeth uche.1 oddiwrthyf. Mae fy ngwaed puredig fel ffrwd toreithiog yuof. Anhunedd wedi troi yn gwsg melus. Gwendid ac iselder ysbryd wed ffoi, a'm bywyd wedi troi yn fywyd uewydd. Diolch am i mi glywed am dano." Fferyllydd Adnabyddus: "Gwin Haiarn Tango ydyw y peth sydd ar eich geneth fach ei eisieu. Nid rhyw gyffyr ydyw, ond bwvd "origanaidd" at y gwa«ed a'r nerfau, ac v ma-e y peth goreu y gwn am dano at Waed teneu a gwendid cyffredinol. Byddaf yn ei roddi i fy ngwraig plant." Rhodder prawf ar un botel o'r goreu 38 6c; ail, 2s 6c; trydydd, Is 9c. I'w gael gaa Charlton Llam-wst; William Williams, H&r- lech; Roberts, Portmadoc; William Owen Druggist, Cow ell, Penlan Fawr, PwllhfJi; Bowen, Chemist, 6riecietli; Mr David £ Wii~ 7". Stag, D?g?y; Thomas, Cra? y^' BIae?u; Charlton, Llanrwst; Thomas, Hoi, land Arms; Williams, Bruggist. Holyhead- Lake & Co.. Bangor; ParrvJonese Dr?-S.' P?em?r; Ro?rts. Chemis Lla?? fechan; EI? Owen, B?thesda; ?hD??f? Vaynol Arms, P?r; R. W. O?w"e?? H? w?Portdmorwie.