Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

I ILYTHYR 0 SALOmCA. !

News
Cite
Share

I ILYTHYR 0 SALOmCA. A ganlyn sydd lythvr o eiddo y magnelwr a'r tohfTonydd, Ithel Lewis, mab Gwilym Ar dudwy, yr hwn a fu mewn brwydrau gairwon yn ddiweddar, i'r gogledd o'r lie uchod. Ym- ddangopodd llvtliyr neu ddau o'i eiddo o'r blaen yn y "Ganedl." Tacliwedd 28i.in, 1916. Anwyl -Dald,-Dei-bviii-ais y chwe' rhifyn o'r Genedl yn ddiogel yr wythnos ddiweddaf. Diolch lawer am d inynt. Swynol odiaeth yw darllen pob newyddion o hen Walia anwyl a hoff. Chwith genyf feddwl am Ty'n-y-pa.nt heb yr hen gyfai-i diddan, Richard Owen, lawen, Ion. Subt yw meddwl iddo fyned niol- ddisymwth. Mor bert y byddai yn nyddu | ambeli benill ac yn gwau caneuon digrif ac yamaJa. Pwy sydd yno yn byw yn awr* Gwelaf fod un o hogiau Ardudwy anwyl wedi myned i'r fyddin. Y fath d-dyrysweh i deulu- (wd(I ae ardal(,,od,-i a, wna. y rhyfel tost hwn. A gafodd Evan, C'AX,duchaf. bellach ei ollwne o'r fydd;n? Tybiaf glywed oddiyina lais Will j Jones yn cwarfio. os na dd-aeth at y peiriant dyrnu. Cefais lythyr oddiwrth H nw, Pen- y-brvn. Ymddengys ei fod yn hoffi v bywyd mihvrol yn lew. Druan o Huw, fel llawer o J fechgyn gwlad, yn gorfod byw ar dri phryd y dydd, pan yr urterant, gael tam:iid pryd a fynont. Wei, fy nhad. ychydig o newyddion 1 a fedraf eu hanton i chwi. Buom yn brysur ofuridw-y yn vstod y pythefnos diweddaf, yn SI-fyll wrth ein gyn ui rios ;t dydd. Bu mwy o fvwydro y!a yn vst-od y ta;r wythnos ddi- J weddaf na.c fl. fu er lii,n ydym yn y v, lad fvii yddig a.c anghysbeli hon. Nig gallaf bro- ffwydo beth fyd'd cmlyniad hyn oil. Un peth a Wll, fod ein cyflegrau mawrion yn g n' mil | mwy nerthol a diny.Ht-riol na thai y gelyniou, gan fod y rhan fwvaf o'r peleni taiflvd a an- FOIL int i'n mysg yn rhai bollnl ddiwerth a d:- j berygl. Mae tun 40 o bob cant ohonynt na ffrwydrmt o gwbl. hynny yw, nid ydynt well na, phelenau meirwon. Buom fel mintai o fflKnelwvr yn ffixlus iawn yn wir,-peleni y g^lynion yn (Y8gyn wrth vr ugeiniau yn ein r:! no], ac. hob wneud un ni wed i neb ohonora. Credaf fod newyddion ealono?ol yn bresem? ar hyd yr hoU f!'rynt Ddwyreunol. Ge?ir dyw'd y ma?ftau yn rhuo Hm nUdiroedd gwmpas. 0 y fath wahan'?.cth yw bvwyd fel hwn i fywyd tawel pentvefi Anwyl Cymru. j fy nwhd, mrgis yr hen Goed-Ystumgwern fwyn. Nis gollwch ddirnad nwr ffodus ydyçh, Anwyd did, ni feddaf fwy i'w v tt,) hwn. Hvoerai eich bod oil yn iich yn JBryn- Teg. Gill mai hwn fydd y llvthyr 'duveddaf ) a geweh oddivma cyn y Nadolirr; felly, dym- unaf i chwi oil Nadolig Hon a dedwvdd, mor j Ion ac v bydd yn bosibl i chwi ei fwynhau yr anigy'chiadau blin as y mae ein-gwlad ynddi yn awr. ac hefyd Blwyddvn Newydd i ndH i chwi i phiwb Nn yr hen Ddyffryn mi- wvl, ac; o gan Dduw na ^vddai yn flwyddyn mor dda ncs y dygaj i'r byd heddweh a thang- J nefedd bytb-barhsol. Cofiwch fi at bawb a hidi'>nt, ofvn yn fy nghvlch. Rhoddwch fv > jcrch cvwiraf l'iti h&nwvl fam, LUlled a Budd, j ug bach Cyn terfynu gr.ddefwch i mi drwyddo chwi rldiolcn calon i awdwr gallnotr Cwrs v Rhyfe1" am ei ysgrifau darlunipdol a deall- j adwy o wythnos i wythnos vn v Genedl. t M aeiit yf y:-grifau goren a ddarllenaie eriocd.. Boddlieir milv.r, qv vn y rhyfel. drwyddynt. Eich cv wir fab. t ITHEL. j

BYRDDAU A GIf INilJRA1J. I

Advertising

_ - ..- '''_-.-_'- >,-BUDDUCOllAETH…

[No title]

.-.. < Y LLYWODRAETH A'R TIR

————^ ip ^ j DYDD MAWRTH.…

Advertising

————^ W ^ TY R CYFFREDIN.

I^ w ^ I DYDD MERCHEFL

I __TY'rR ARGLWYDDI

Cyngor Plwyl Llanddeiniolen.…

————^ m ^ jCyngor Gwledipr…

Advertising