Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

- - - - - - PRYDAIN A HEDDWCH.…

News
Cite
Share

PRYDAIN A HEDDWCH. ( "NID YD YM YN CARU I RHYFEL." APEL YR ARIA'WYDD WILSON AT Y GWLEDYDD SYDD YN I EHYFEIiA. Yn ystod y dyddiau diweddaf bu dau dcia,t- l/yg-d pwyeig" yn gajiJyniad i gynygion heddweli Germani. Yr oedd y c-yntaf mewn ffurf o apyl gref a ainfonwyd gan Arlywydd Unol Dalaethau yr America at y gwledycfd sv'n rhyfela gi\'da'r amcan o gael ganddyjit i eydsvnio i drafod telerau heddwch. Y daibblygiad arall ydoedrl y drafodaeth a gym- eIXddl le yn Xhy'r Cyffredin ddydd' Ian, yn n?M un y cymcrwyd rhan gan ael'od <w(?d f wedi b(A yn brwvdro yn y ffosydd fel milwa, j cyffredin. Datganodd yr aelod hwnw ei Jam rod yr amfter wedi d'od pryd y dylid gwneyd ( ymtgais i sicrhau heddvvieh anrhydeddus a tiherfvnol. ( I 11 CYNHYGIOX GERMANI. j Wrt-h ag:>r y drafodaeth vn Nhy'r Cyffied- iill, dywedodkl' Syr JOlhn Simon (R.) ei fod a r Prif Weinidog nad oedd yr ohebi'aetlh. oddiwrth. y gelyn yn gynhygiad o heddwch o gwbl. inid oedd ond aral'leririad o'r hvn a ddywedodd y Canglhellor yn San- edd Germani. Gwahoddiad ydoedd i drafod heb roddi'r syniad lleiaf beth oedd v telerau oedd' i'w trafod. Nid oedd hyjw pi gynhyg- lahl heddwch o gwbl. a chytunid fod y Prif Weinidog wedi rhoddi yr unig atebiad o't'odd bc^ibl i hyny. Xid odd v Prif W Qdnido>g wedi pail v drwg ar heddwch y cwbl a wrn- aetb ce-d-d dweyd nad cedd telerau wedi eu haw^iymu. ac mai ffolineb fydktoft trafod b"ddv.-ch heb i'r telerau gael eu hawgrym.ii. Yr oedd un ffaith hynod, fodd bv-na-g. Am y tro cyntaf ers deehreu v rhyfel fawr hen wele'r gelvn yn ;on a'r. heddwch. Yr v Prif Weinidog wedi datgan Mais v wlad yn ei atebiad. Dvwedodd C.vrnol Mildmay (T.) mai ei brofiad ef ar ol bod yn y ffryni1 ydoedd, er fod y digwyddiadiau yn Rumania we..1i taflu cy.«.god o bruddder dros y wladt hon, yr oedd ein milwyr yn y ffrviit yn gakHtog1 iawn. Yr oeddyA yn argyhoeddodig ein bod wedi cael llaw nchaf ar y gelvn, ac wedi cvr- haedd y pwynt hwnw lie v disgwylid i beth:w rf-dnd vn fwv ffafriol. Wi ne" Mr. H. B. Lees Smith, aelod ar- j all. ei brofiad ym y ffryni. Bu ef yno fel milwr cyffredin, a rhoies hynv gyfle iddo \Vybod teimladau v dvnion. Yr oedd ef vn sicr, pe y gofynid i'r dvnion oed'd yn brwvdro Yn v ffrvnt. v ceid nnfrvdodd mawr o blaid i'r boil bVidiau ddlod at eu gilydd, os y gell- id end sicrwydd y cerid allan yr ymrwym- iadan. Dywododd Mr B. Law nad oedd angen i'r un adgofio y Tv am erchvllderau rhvfel. O's oedd rhywun vn carii rhyfel—ia g-ill-ai ddweyd drosto ei hun ei fod ef -,in ei chas- han—yr oeddvnt yn zik-yb-A yn well eTbvn hyn (cym.). Nid vr arwydd am enill budd- uproliaethau ardderchog oedd yn nghalonau pobl y wlad. Yr hyn yr vdvm yn feddwl am d'ano, meddai, vdrnrw pin dynion, ein p(-rt,h- ymsan agos, y rhai sydd yn diodlcfef caledi air fa,es y rhvfel. Yr hyn vdvm vn feddwl aim dano ydvw y cartrefi -n-fi(I wedi eu din- j ystrio. a'r rba. na ddvchwelani bvth eto giar- | trof. Yr hyn vdvm Vll teddiw,1, am dano yd- yw y dynion sydd wedi eu hailallnogi a we I i r j o gwrnoas vr heolydd (cvrrn.). Nid ydym yn cafu rhyfel ac on y ?wdmi ragolwg y sicr- 4 heit] vr amcaniom. ig-vrhaedd v ihai. yr ydym wedi ly>d' yn ymhdd. drwy hedtdweh yforu nid yr un dvn a groo.si'hawai hyny yn fwy n P. mvfi. Actth Mr. Bonar T "W vmlaem i | d'dwevd ei fod vn hawdd dwevd "Gadewch i ni gael telerau heddwch." A ellid cael tel- erau heddwch mwv vmi;wymedig- na'r cytnn- debau oedd vn dio^eln annibyniaeth Bel- sri'im? A e1'!ia cael sicrwydd, ar bapvr neu I drw .addewid. a roddai fwv o Terwlvdd idri- "iiiTt nae a feddant cvn. v rhvfel. Yr oedd I O-prniani wedi swnevd cytth.vssiein heddwch. Ir brt dir? Ar v tir fod e"1 bvdebnoedd Wf'"iIj vn l-iwyddfaniiS'. Kid' oodd yr un dKTi oedd wedi rhodkla vslvriaeth i'r am-o-vlchiad- a-'i allai oredu v v =icrwvdd v sof- vuid am di-^o me""n wnrhvw ffordd prall ond drivx- wnevd i'r Germaniaid svlweddoli n, oedd ceisio cren ai-swvd vn tain, ac nad o°dd TT'?'.taria?t? vn rh?i v bvd (crm.V N?d í vdtm. mpdd?i. vn vm?dd a"T) d.?'r?)?h€t?. na? am fwv o fel ccn^ll. Yr vdvm vn ym- laifd am ddau heth, Am hed^wcih yn awr? Ie. Ond vr vdvm hefvd vn vm lqd" am sicr- f wydd am heddwch a,r ol hyn (cym.). APEL YR ARLYWYDD WILSON. Mae yr Arlywvdd Wilson yn ei lythyr at Brydain, (lrwy y LIjts Genliadwr yn Llun- dain, yn dweyd ei fod yn cynyg cwre i weitih- redn amo ynglyn a'T rh.yfel v gobeithiai y rhoddid ystyriaeth iddo. Yr oedd ef (yr Ar- lywydd). meddai, wedi bod yn medklwl am y mater ers fro bellach, ac nid oedd a wnelai y cynhygion heddwch wnaed gan. Germani ddim a.g ef. Yr awgrymiad a wnai ydoedd fo'd i'r holl wkdyJd oedd miewn rhyfel a'u gilydd ddatgall1 eu golygia.dau ar gwestiwn dod i heddwch. a gwneyd cytuhdeb a vstvrid yr sierwydd digonol na eid i helynlb o'r ffath eto yn y dyfodol. Nid oedd o bwys ganddo pa ffordd a gym or id i ddwyn hyn odffiam- gyloh. Buatsai ef yn falch o fod o wasam- aet-h yn y mater, neu gymervd y cam oyn- taf geisio cvrhaedd vr amcan, os y byddai hyny yn dderbyniol. Dymunai alw sylw mai yr un oed'd amcauion oedd gan arwieinwyr y gwledydd sydd yn rhyfela mewn gpJwg, ac yr f'd<1 nab ochr yn awyrddus i amddiffyn budd- eenedloedd' bvchiaioi, a. ehael, sicrwydid ne;11d¡y;T -,it y dvfodol. Ychwanegjaii fod Llv- wod»-aeth a phobl yr Unol Dalaethau yn eym- eryd gvmainl o ddyddottxlob mewn encrhau heddwch i'r bvd a,? oedfd v gwfledydd oedd yn rhvfela. Yr oedd ef (yr Arlywydd) fellv vn t-e.imlo ei fod i'w evfiawnhau yn ei waith yn aw.grymu i'r gwaihanol wledydd ddaitgan eu golygiadiau ar v cwestiwn. Wrth derfynu tlvwedai yr Arlywydld "Gallai fod hteddwch yn ner"- nag a wyddom. ac nad ydyw y telertm y ma,e'r gwledydd vn sefvli i fyny fir*ystynt yn l'hai na-d ellid eu setilo.

CYMANFA DDIRWESTOL ARFON A…

iARFON

| MEIRION j

::-" ,-_.- - -_ - .-. DIWEDOARAF.

ADOLYQI AD YR WYTH NOS

HEDDWCH A SAFLE YR AMAETHWYR

Advertising

[No title]

.GWRTHDARAWIAD CERBYDRESI.

| MEIRION j