Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

27 articles on this Page

"y GELYN WRTH Y DRWS."

Ji 11 Sarzine 11 Blood Mixture.

I YR HOWITZERS PRYDEINIG.

; Y BAD TAN-FORAWL B :1. i

-- - - iCRACOW.

I——————————————'——'—————————…

(UIM PERSON UN SWYDC

SGWRS EFFEITHIOL.

TARW GWYLLT LLANG1AN

News
Cite
Share

TARW GWYLLT LLANG1AN GYRU POET. AR FFO. Ddydd Mun. tra yr oedd tref Pwllheli mewn distawrwydd boreol, deuai frarmwr o ardal Llangian a tharw glas teir-oed i'r dref. amcan o'i anfon i FirmLngham. Nid oed'd' tenyn yn rhwvrn wrtho n80 mo-drwv vn ei drwyn. Hvd nes y cyrhaeddodd v farw odre'r dref yr oedd dan Ivwodraeth y ffon oedd gan y ffarmw; ond' yn Ala Road o S-ma efe yn dechrear caj-lamu yrmlaen. Ceisiodd rhai dynion ei rwystro drwy godi eu breich- lau i fyny a gwneyd pob swn bron er mwyn iddd sylweddoli \t hyn a wnai, ond ni chy- merai svlw o neb ond i'r dyben o gelgio eu cornio. Fellv ffoaij pawb yn yr Ala rhagddo. Wrth si op Mr. James Williams, yr oedd tair "Sisters of Mercy" a ffodus iddynt oedd fod y siop yn agos gan iddo anelu am danvnt. Ceisiodd' dau lane-un adnabyddus iawn fel "cha.rger" ar gae y bel- 'd'roed— rhoddi atalfa ar ruthriadau gwallgof y tarw, gan neidio, ysgwyd eu cotiau a'u breichiau, gan lefain Hw; Ho, Ho!" Ond er mor wrol 1 oeddynt, bu ra.id iddynt ffoi am eu heinioes i siop gyfagos a neidSo dros y counter i ddio- gelwoh. Ceisiodd hen lane chwim ei droed 'ddogio' yr an ifail gwallgaf ond gorfodw-vd yntaol i redeg i'w siop rhag y cyrn oedd yn dyiod y tu ol iddo. Ymlaen a'r tarw i gy- feiriad Capel Salem, a llawer o bobl ar ei ol ond neb yn sefyll o'i flaen. Tu ol v ca- pel, ar y rhiw lyma. geffvl a throl i "!awr vngofal dau was ffarm. Gwelodd v ddau was beth oeda' wedi digwydd, a rhoddasant v droi ar draws v ffordd. drwy yr hvn yr atal- iwyd y ta.rw rhag- tmyned yn y cyfieimad j hwnw. Trodd yn ol. a phan ddaeth ar garlam i lawr y rfiiw rhedai y bobl wrth yr ugeiniau am v cyntaf i chwilio am le diogel-rhai i dai ereill i swycfafeydd, lleill tu ol i ddorau maT- ion, a neidiod' ereill dros reiliau. Rhuthrodd yr anifail drwy y Lleiniau ac at Xorth Street, gan ge:cio cornio pawb geisient ei rwystro i fyned rhagddo. Wrth ymdrechu ymosod ar ddaju ddyn yn ymyl Tanyrallt aeth yn erbvn y mur a ehwympodd, ond yr oedd ar ei 'cJraed mewn eiliad, a fFwrdd ag ef i gyfeiriad Yso-ol Troedyrallt. Yr oedd y plant ar ddyfod allan i'r ffordd. ond llwyddwyd i'w cadw v tu fewn i'r rheiliau lie yr oeddynt yn gwneyd twrw mor fawr fel y gwvlltioda' y tarw fwy byth, a rhedodd i fyny y ffordd. Digwyd'dodd fed gan 'Mr. John Morris, ffarmwr, adeihd ffwag yn ymy!, a llwyddbdd i droi y tarw i fewn id'õ.b. Aeth Mr. J. Pies Jones i ymofyn pedair o wartheg, a phan ddaethant hwy yno aeth v tarw gyda hwy yn ddi-dwrw i'r orsaf. IDdvdJ er yr oedd Owen Griffith. Llawrdref, Llangian, gerbron yr ustusiard1 am ddyfod a'r tarw i'r dref heb fod dan reolaeth briodol. Erlv"nid ef gan Mr. C. L. Roberts, Arolvg-ydd y Gorphoraeth yr hwn a gyn- rychiolid gan Mr. W. Cradoc Daviee. Tyst- iodd John Roberts a Howell Williams, iddynt wele'd' v tarw heb na rhaff yn rIlwvm vnddo, na modrwy yn ei drwyn, a'i fod yn carlamu drwy yr heolydd gan beryglu diogelwch pawb ddigw-yddant fod yno ar y pryd. Dirwywyd y diffjTiydd i 5s, costau 9s.

I Caernarfon

Ffestiniog

Advertising

Y GERMANIAID GIR EIN GLANAU.

D?-tganiad y Morlys.

Mynegriad y Swyddfa Ryfel.

Fwhuthr am Orsaf y Rheilffordd.…

EFFEITHIAU YR1 YMOSODIAD.i

GERMANIAID YN BELGIUM.

.Y Colledion.

r Eu Lladd yn yr Heolydd.

Tebyg i Belgium. 1

Gorchuddio a Mwg.:

Y CWEST.

Ei Lladd Pan yn Cael ei I…

> Dychryn Hen Wr.

SCARBOROUGH MEWN i GALAR.

ARWYDDION I LONG:AU'R GELYN.