Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

IY RHYFEL.I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Y RHYFEL. Mewvddion gydd'r Pellebr. I ( HAV AB AGENCY.) Ionawr 30. PARIS.-Mae Atmenscid yr awyrenwr Archentaidd yn dyweud ei too yn bw.iadu croesi y Mor Werydd mewn 15eg awr heb sefyll; bwriada deithio yn 01 400 kilome- tres yr awr. AMSTERDAM.—Dywed adroddiadau gy- hoeddir gan yr "Hamburger Nachrichten" fod y Spartaciaid yn Wilhelmshaven wedi cael eu gorchfygu. LLUNDAIN.- Wrth wneud sylwadau ar brisiau cludiad nwyddau gyda'r liongau dywed y "Daily Telegraph tu-.i i:w>ddiant masnachol Prydain wedi dioddet gryn lawer yn Ne America. Mewn trefri i adnewyddu yn ffafriol ein cybylltiadau manach\ II mae'n otynol cyn- nyddu em gwasanaeth llongol. Bydd niter y liongau adeiledir gan y gwahanol wled- ydd yn ystod 1919 yn gymaint ddwy waith os nad teirgwaith a'r hyn ydoedd cyn y rhyfel. Tuedda'i prisiau i ostwng i'w hen safon cyn y rhytel. LLUNDAIti. -Dy wtd y "Morning Post" y sibrydir mewn cylchoedd eillduol fod trafodaeth yn myned yn mlaen ynglyn a ptioddi uibraltar i Ysbaen yn gyfnewid am ynys Centa. Awdurdodir y "Murning Post" i ddy- weud nad yw'r symudiad yn tarddu o'r llywodraech Ysbaenaidd yr hon na fuasai yn edrych yn tfafl iol ar y cyfryw gyf- newidiad, nid yw y symudiad ychwaith yn tarddu o'r llywodraeth Brydeinig. Ionawr 31. LLUNUAIN Yn ystod yr ymusodiad ar ffrynt Archangel ar yr 22ain cytisol ad- roddir fod y gelyn wedi ei wrthguro gyda cholled o 500 wedi eu lladd a'u clwyfo Costiodd ad ymllsodiad golied drom i'r gelyn. Ysgafn oedd ein colledion ni. BERLIN.—Mae'r llywodraeth newydd yn anghymeradwyo y polisi yn Belgium o dan yr hen lywodraeth, rhaid gwneud i fyny am y golled. AMSTERDAM.—Adrodda Handelsblad fod Hlndenburg yn dyweud y bydd iddo o fewn 15eg niwrnod feddu pedair byddinran o wirfoddolwyr i amddiffyn ffin ddwyreiniol yr Almaen. LISBON.-Trodd brwydrau rhwng Gwer- iniaethwyr a Monarchiaid yn ffafriol i'r rhai blaenaf. Mae a nryw o wiblongau Prydeinig yn ymweled a porthladdoedd Portugal. B.ERLIN.-Mae etholiadau y Cynnulliad Cyfansoddiadol fel y canlyn:- Yn ranbarth Possen mwyafrif sosialaidd o 142 yn erbyn 61 o democratiaid, 41 o geidwadwyr, 24 o sosialiaid anibydol, t8 o'r blaid Almaen- aidd werinaidd, a 7 o aelodau perthynol i wahanol bleidiau. Chwefror i. LISBoN.-Mae'r frwydr yn Vonga yn parhau gyda ffyrnigrwydd, a'r canlyniadau yn ffafriol i'r Gweriniaethwyr agsydd mewn ysbryd rhagorol. Cafodd y Monarchiaid golled drom. ODESSA.-Dywedir fod Trotsky yn Khor- koff yn annog y gwahanluoedd Cochion i ymwthio yn mlaen i Ukrania. Sibrydir fod y Bolshevikiaid wedi cymeryd Tchermigoff a'u bod yn teithio i'r de, i gyfeiriad Kieff Hey bodola sefyllfa o gyffroad VIGO.-Darfu i ddwy cruiser Weriuiaethol saethu at y Plaza Ancora. Diangodd y trigo ion i mewn i'r wlad. BERLIN.-Mewn canlyniad i arddanghos- iad o blaid y Cydbleidwyr, mae yr Almaen- wyr wedi symud y Uywodraeth i Brest Litovsr. Mae'r dirprwywr Ukranaidd yn aros i'r Bolshevikiaid gyrraedd LLUNDAIN.-Dywed y "Mo-nidg Pest" fod an y terfysgwyr yn Glasglow fwy o bleidwyr nag n unrhyw ran arall o'r de- yrnas o herwydd fod nifer fawr o Sinn Feinistiaid ac undebwyr llafur wedi eu hattynu i'r ihanbarth hwnw an yflogau uchel a chan vr addewid. na fuasai gwas- anaeth milwrol yn orfodol arnynt yno gan nad oedd yn orfodol yn yrlwerddon. Cvfyd yr helynt o'r ymgais sydd rhwng vr Undehwyr Trafnydol a'r Terfysgwyr am reolaeth llafur. Ni fuasai dim yn fwy boddhaol i'r Un- debwyr trafnydol na gwybod na fydd i'r llywodracth roddi i mewn i fygythion y ter- fysgwyr. Mae'n debyg fod 12 i 14 miliwn o weithwyr yn Prydain Fawr. Nid yw nift- y streicwyr yn cyrraedd yn llawn 200,000, ac felly nid oes ond nifer cyd- marol Lchan wrth gefn y terfysgoedd. Chwefror 3. PARIS.—O dan amodau neillduol caniat- eir i'r rheilffyrdd gael myned yn fuan o dan y rheolaeth fodolai cyn y rhyfel. PARIS.—Derbyniwyd gan Poincare, Pi- chon a chvnrychiolydd Clemenceau, dy- wyso Serbia yn ngorsaf y rheilffordd yn- ghanol tyrfa trwdfrydig. I.LUNDAIN. Mae Loaykarksy lly^ydd Llywodrneth Gogledd Rwssia wedi cyr- raedd Lloegr dydd Sadwrn. Dywed fod heddwch gyda'r Bolshevikiaid yn anmho- sibl. Sibrydir fod Dirprwywyr Sovietaidd yn tueddu i ymneillduo, ac y bydd i fyddin y ilafurwyr roddi eu cyflenwad o arfau a nwyddau rhvfel at wasanacth Cyngor y Milwyr. MILAN.-Dywed newydduron Hungary y bydd, yny Gynnadledd rhyngwladwr- iaethol agosaol yn Belgrade, cynllun yn cael ei gyflwyno i ystyriaeth ynglyn a mor- dwyaeth v Danube, cvflwynir y cynllun gan Gwmni rhyngwlRdwriaethol, yn cael ei arolvgu gan y Wladwriaeth, ac yn. meddu:C i,ooo,ooo o gyfalaf Gogledd Ame- rica. LLUNDAIN.-Dywed newyddion o Glasgow fod y diwrnod wedi ei dreulio yn dawel. Bydd i Gyngrair o weithwyr teyrngarol gael ei ffurfio. LLUNDAIN.-Mae Cymdeithas gweithwyr gweuol yn hawlio 44 o oriau gwaith mewn wythnos ac i dderbyn yr un gyflog ag am wythnns o 55^ o oriau gwaith. LLUNDAIN.- Dywed adroddiadau o'r Gyn- nadledd Heddwch fod Wilson, Prifweinid- ogion a zweiridozion Tramor y Cydbleid- wyr gyda chynrychiolwyr Japan, wedi cy- farfod boreu heddyw yn Quai'dorsay o 11 a. m. hyd I p. m., a buont yn gwrandaw ar y ceisiadau rnddwyd ger bron gan Venl- zelos ar ran G-oeg. Bydd i'r drafodaeth gyda Venizelos barhau y forv, ac yna ceir vmgynghoriad pellach gyda dirprwywyr Checo Slav. AMSTERDAM.—Yn ystod y brwydrau yn ranbarth Posen cymerwyd tri pentref gan yr Almaenwyr. AMSTERDAM. Dywed adroddiadau o Karlsrube fod y Cynnulliad Cenediaethol yn Baden yn mabwysiadu penderfyniad o wrthdystiad vn erbyn yr amodau newydd ynglyn a gohiriad y cadoediad. Chwefror 4. LLUNDAIN.—Mae streic y "trams" yn y ddinas vn achosi anhwvlusd« d mawr. Treuliwyd y diwrnod yn heddychol An Glasgow. Yn Manchester mae'r terfvg' yn enill tir. Dywedir fod 8,000 o weith- wyr yn Swansea wedi cyhoeddi streic. BERLIN.—Sibrydir fod y Bolshevikiaid wedi cymeryd Kieff. LLUNDAIN.—Mae 10,000 o drydanwyr yn bwgwth streic. Os gwnant streicio bydd y ddinas heb oleuni o gwbl. BERLIN.—Mae y cyn-gyfreithiwr i'r teulu ymherodrol wedi dechreu achos o ysgariad yn erbyn y Tywysog Coronog William. RHUFAIN.—Er pan aeth Itali i'r rhyfel hyd Tachwedd 30, 1918, ei chostau rhyfel yw 48,482 "millions liras", neu 1,152 "millions" yn thol ar g-yfartaledd. BASLE.-Mae cyn-Frenhines Bavaria wedi marw. Chwefror 6. LLUNDAIN. Mae'r Llywodraeth wedi cytuno i gydnabod Cynrychiolaeth o weith- wyr y rheilffordd. LLUNDAIN.-Er fod 11,000 yn rhagor O fwnwyr Scotaidd wedi streicio, mae y sef- yllfa yn gyffredinol wedi gwella, a llawer o'r streicwyr wedi ail ddechreu gweithio. LLUNDAIN.-Mae'r Gynnadledd Heddwch wedi bod yn '.rafod y cwestiwn o gyflenwad ymborth, ac anfonir dirprwyaeth i'r gwa- hanol wledydd sef Poland, Awstria, Hun- gary a Germany. Anfonir hefyd ddirprwyaeth i ystyried y cytrif o'r golled a gallu arianol gwledydd y gelyn i gyfarfod hyny. LISBoN.-Mae'r sefyllfa yn parhau heb newid. LLUNDAIN.-Mae aelodau y ddirprwyaeth gyllidol wedi cynnal eu cyfaifod cyntaf ddoe. Cynrychiol y pum gallu mawr o dan lywyddiaeth Salandra. —— 00" i

IPlentyn yr Anialwch.