Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Dechreu y Flwyddyn 1919.

News
Cite
Share

Dechreu y Flwyddyn 1919. Cyrhaeddodd yr agerlong Demerara (ar yr hot) y bum yn deithiwr) Montevideo y dydd cyntaf o'r flwyddyn un deg naw ddwy waith, rhif digon rhyfedd ac fel pe yn awyddus am gysoudeb, dyma y flwyddyn yn dechreu dadlenu ei chyfrinion yn unig i flaeaoriaid y gweithwyr, y rhai oedd wedi rhag-gynlluuio streic gyffredinol yn Llun- daiu, Efrog Newydd, Montevideo a Buenos Aires. Nid oes a fynno yr ysgrifenydd ond yn unig a Pnrifddinas y Weriniaeth Arianin. Pan yn glauio yno 'nawn Sadwrn y 4ydd cynfisol, y peth cyntaf a dynodd fy sylw ydoedd Uuosogrwydd a bywiogrwydd rhyt- eddol y bobl, olafiaid rhai o hotiviit oeddynt ddiarhebol am eu harafwch dros ddeugain tnlynedd yn ol. Na, na 'does yma ddim son am (manana) yfory, pawb yn mynd a mynd yn gyflym-gwyr traed yr un wedd a phobl yr olwynion, a hyiiny trwy y gwres mawr wyth deg pump gradd yn y cysgod Tra yr aeddwn i yn sychu chwys bob dau funud, inae pawb yma yn pasio heibio fel pe i ddal trell a redai yn unig un waith yr wythncs. 0 'nawn Sadwrn hyd fore Mercher yr wyth- nos ddilynol, parhaodd y bobl yng ughanol • swn byddarol i wibio fel mellt o'r naill fan ilr liall yii y dditias fawr. Eithr yr wythfed dydd o'r flwyddyn newydd, dyna lotiyddwch, ie, tawelwch llethol, tawelwch a bwysodd yn drwm ar filoedd o'r preswylwyr, nidoherwydd diffyg treuliad, eithr am na ellid am unrhyw arian gael dim i'tv dreulio. Cauwyd bron yr oll o'r hotels, y llaethdai, y restaurants a'r con fiterias cyn y trydydd dydd o'r streic, trwy y Sadwrn ac hyd ganol dydd Sul y iafed hir- gofiadwy. 0 fewn hanner milldir o gylch -Plaza Mayo, nid oedd fwyd i'w gael o gwbl, oddieithr i'r rhai oedd yn byrdaio i fewn yn yr hotels. Ni cheisiaf ddisgrifio y sefyllfa echrydus, eithr pan ddarllenais fore Sadwrn am y clwyfedigion, ac yn arbenig y ddau ddyn a laddwyd y tu allan i'r Prif lythyrdy, un o ba rai oedd yn cyflenwi ei ddy ledswydd ya y fynedfa i'r ilythyrdy o'r ystryd Reconquista, lie y bum inau yn ymofyn stamps dd wyawr cyn i'r trychineb gvmeryd He. Er byred yr amser, prin bedwar diwrnod, parhad y gwarchae, oblegid yn ymarferol dyna ydoedd, heblaw colled ar fywydau a toster y clwyfedigion, ac er holl ymdrechion canmoladwy yr heddlu a'r mil- wyr yn wyr meirch, traedfilwyr a'r morfil- wyr, yr oedd sefyllfa y ddinas mor drwyadl yn flaw y gweithwyr-y streicwyr, fel ym mhen tridiau yn ychwanegol buasai y sefyll- fa yn annioddefol. Fan atelir y trenau o bob cyfeiriad sydd yo cludo bwydydd a diodydd i ddinas o fil- iwna thri chwarter o bobl, nid ydvw vchyd- ig foduron a throliau yn cael eu cludo gan geflfylau ond megis diddim. Traffic dyma'r agoriad anffaeledig sydd ar hyn o bryd yn llaw gweithwyr pob gwlad os medrant ddod i gyd-ddealltwriaeth a'u gilydd pryd i gloi drws trafnidiaeth gwlad, wrth reswm rhaid iddynt sylweddoli y cloant y drws arnynt eu huuain hefyd, ac yiietnl hwynthwy fydd flaenaf yn dioddef. Rhyleddu a wnaethum wedi gweled cryn gyai yng Nghymru, yn ystod y tair blynedd diweddaf, weled y ddinas hon mor wastraff- us ar fara y bob!, bara goreu efaHai a wneir yn yr holl fyd. Gwelais mewn tri neu bedwar o eisteddleoedd o dan y feinciau dorthau bychain wedi eu taflu a'u gadael. Ym mhen pedwar diwrnod wedin nid oedd dim bara i frecwest. "Yng nghanol ein bywyd yr ydym yn angau." Llamodd fy nghalon pan welais y twr a'r doc anferth a chostus a atirhegodd Prydain y wlad honag ef-mae yn anrhydedd ar y rhoddwr ac ar y derbynydd; ac Ol mor hardd a glan ydoedd y ddinas fawr hon wythnos i heddyw,—Beth am dani y funud yma? Yrnataliaf, canys daw yn iawn cyn nos yfory I Swm y cwbl a geisiaf ysgrifenu ydyw, mai yr un broblem fawr sydd eisieu ei gweithio allan yn ymarferol ymhob gwiad-" Gwna i eraill fel y dymunet i eraill wneud i ti." Brysied y bore wawrio pan y Hawn sylweddolir hyn gan bob dos- barth, cyfalafwyr a sosialiaid. 0 J. S. W. »

IUno'r Gwledydd.'I

Advertising

I" Lloyd George yw ein Lincoln…

Advertising