Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

■ =EEEE—= Here we are! Here we are Here we are again! THIS TIME WITH A NICE SELECTION OF TINNED GOODS JUST ARRIVED: SAUSAGES MARGARINE PEACHES lUNCD TONGUES PEARS LARD ASPARAGUS CORNED BEEF PINEAPPLE HAMPASTE DEVILED HAM Etc., Etc. To be obtained at DANIELIS STORES, GA IMA N. iii III A I II t ATIIRAW Angel Rossi9 CERDDOROL Rhoddir gwersi ar CHW AREU PIANO yn GAIMAN a DOLAVON. Bob Dydd GWENER yn TRELEW. Fel cyvveirivvi piano, yr unig un yn y dir- iogaeth yn meddu y cymwysderau, q gjyar- antir y gwaith. Derbynir archebion drwy'r teleffon. HOTEL AMIOONI, GAIMAN. ESTUDIO JURIDICO DE LOS DOCTORES ORESTES FRANZONI ENRIQUE L. HUERGO ABOGADOS. Atienden personalmente asuntos civiles, comerciales, criminales y administrativos, debiendo otorgarse los poderes a nombre de los dos letrados. TRELEW — (CHUBUT) "EL PRQGRESO" GWEITHDY LLAW-WEITHIOL. OEPAIL GOF. GARAGE. I Lafuente & Puertolas .———————— —* 4 Celfyddydwyr mewn tridaniaeth. Adgyweiriad cerbydau a meni. Pedolir ceffylau. Gwarantir y gwaith. Pkisiau Rhesymol. GAIMAN CHUBUT. AVISO- SE VENDE una jardinera con elasticos y en buen estado. Por datos ocurrira esta Imprenta. -? <v '?'' ??????t?? -H,. a ? 5 [ ..Miss VVATTS ] I (MERCH Y DIWEDDAR MRS. WATTS). I 1337 CHAGABUGO 1337 ) BUENOS AIRES. 1 Dymuna hysbysu trigolion Chubut sydd j yn bwriadu talu ymweliad a'r Brifddinas t ei bod yn cario yn mlaen y busnes fel ac y'i cariwyd gan ei diweddar fam. i | bletty Gysmms a Teleraa Rhesymol. Astudfa Gyfreithiol. DP. OSVFLLDO della CROCE. Ymgymera a materion cyfreithiol, masnachol, a throseddol. « — Gynrychioiaeth yn Buenos Aires. CyfeirlladCALLE SARMIENTO 211, Trelew. ASTUDFA GYFREITHIOL. ni1. Raal Vilgre ha Madrid, CYFREITHIWR, Mauro Prieto I TWRNB I Materion gwladol, masnachol, troseddol, a gweinyddol. RAWSON (Chubut). Dylid tynu allan poderes yn cnw Dr. Raul Vilgre La Madrid a Mauro Prieto. Pedro y N. Martinez, TWRNEIOD. Swyddfeydd yn RAWSON a THRELEW Telefon, Rhif 10 ac 83. Materjon Gwladol, Masnachol, Troseddol, Tirol, &c. Cyfreithwyr i ymg-ynghori a hwynt yn y Brif ddinas a La Plata-Bwyr. Domingo Guglialmelli, Fernado Villa. Materion TiroI-Swyddfa La Patagonia" Arolygydd-Br. Luis E. Zeitvogdt, a Peirianydd Nbberto B. Cabos. 1 Y mae gan Br. MARTINEZ, nifer fawr o ichosion pwysig o flaen y Juzgado Letrado yn awr, yr hyn a ddengys. fod yr ymddir- .edaeth ynddo yn fawr ac fod ei gwsmeriaid ynjluosog, ^vedi 16 mlynedd olafur cysson egniol a gonest. Y mae ei enw yn ddigon adnabyddus gan ei .fod yn byw yn y dir- iogaeth er's 33 mlynedd. RICARDO BERGADA, Surgeon Dentist. Wedi graddio gyda diploma o Brif Ysgol Gwyddor Feddygol Buenos Aires. Mae y Dentist uchod yn aros, yn 11hy y Br. OWEN JONES, Trelew. FFERYLLFA HERMAN MANFRED (DYFFRYN UCHAP). ■■ o Bymunaf hysbysu'r Cyhoedd fy mod wedi ail gymeryd gofal y Fferyllfa yn Nhre Dol- avon, ac fy mod yn barbd i wasanaethu fy nghwsmeriaid fel arfer; y nwyddau o'r fath buraf ac am bris rhesymol. HERMAN MANFRED. UNDEB EGLWYSI RHYDDION Y WLADFA. Cynhelir CYMANFA BREGETHU yr Undeb uchod yn TAIR HELYGEN, Mawrth igeg a'r 2ofed, 1919. Nos Fercher y igeg, am 6 yr hwyr, pre- gethir gan y Parch. R. R. Jones, Trelew. Dydd Iau yr 2ofed, am 10 y boreu, pre- gethrr gan y Parch. D. Deyrn Walters. Cynhelir Cynhadledd am 2 p.m., pwnc dan sylw-Exodus Pen. xx. ad. 12: "Anrhy- dedda dy dad a'th fam, fel yr estyner dy ddyddiau ar y ddaear, yr hon y mae yr Ar- glwydd dy Dduw yn ei roddi i ti." Agorir y mater gan Eluned. Pregethir am 6 yr hwyr gan y Parchn. Tudur Evans ac R. R. Jones, Trelew. Arweinir y cyrddau gan y Parch. D. Deyrn Walters. RHYDDERCH IWAN, Ysgrifenydd. LECNE "LAROLA" SIN IGUAL PARA SUAVIZAR Y EMBELXECER EL CUTIS. LA TBZ. BEETHAM'S GLYCERINE & CUCUMBER j WITHOUT EQUAL fOR RENDERING THE SKIN Delicately Soft, Smooth and White. BERRY & COHEN, —TRELEW. = AstudfaGyfreithiol Y DOCTORIAID ORESTES FRANZONI A EN,RIQUE L. HUERGO, CYFREITHWYR. Ymgymerant yn bersonol a materion gwladol, masnachol, troseddol a gweinyddiol. Dylid tynu allan II poderes" yu enw y ddau gyfreithiwr. TRELEW CHUnUT $~ 1 ■■■     ImOD Mnsky c?. Olyprnp fiOOiiFO KNISCHKIK Ddymunant hysbysu eu cwsmeriaid a'r cy- hoedd yn gyffredinol eu bodaiewydd dder- byn amrywiaethmawro nwyddau ym mhob canghen o fasnach, y rai werthir am y PRISIAU ISELAF BOSIBL, ac i foddlonrwydd pawb ymwel- —— ant a'r Masnachdy. —— tV Dymunwn alw sylw neiliduol at ein cyf- lenwad o felusion am brisiau gostyngol. HBOW 25 fde Mayo y Avenida Fontana, TRELEW,

IHYSBYSIAD.