Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

.. - - ... Nodion.

News
Cite
Share

Nodion. Gan Gaimanydo. Trodd canlyniad yr Etholiad diweddafhwn eto yn ein herbyn braidd, do collasom er mawr cywilydd inni y ddwy sedd oedd i'w llamv ar Gyngor y Weinran. Codir Wchw fawr heddyw—tranoeth y frwydr, a phrys- urir i brotestio ger bron y Rhaglawiaeth yn erbyn cadarnhau a selio yr Etholiad ar gyf- rif rhyw anghatfael neu gilydd. -0- Y ddau aeth i mewn eleni gyda mwyafrif llavvu oeddynt y Bwyr. L, E. Berreta a Pedro Pa bio, y naill a'r Hall o'r dref collodd dwy ardal boblog eu cyfle i gael gwr i'w cynrych- ioli, ac i amddiftyn en hiawnderau ar y Cyngor. Pie buoch chwi'n hepian a phlethu dwylo, dwedwch ? Na sonier mwyach am hawl na braint, iawuder na rhyddid. Hedd- weh fo i'w Ilweh yn medd anniwail y gorft- enol mwy. -0- Y NADOLIG, Cydrhwngtri a phedwar ar y gloch nawn dydd nadolig, er fod yr hin yn boeth rhyf- eddol, ac er i ledfegin a honaigryn awdurd- od orchymyn ar gwahardd Ilnrhyw fath ar gynnuUiad ar ddydd Etholiad, ymgasglodd nifer lted dda yughyd, ac.ar draeth yr afon yn ymyl y ddau gapel, a than adanedd glyd yr helyg cysgodfawr, buwyd yn cydwledda a chydymgoinio'u ffri am oriau bwygilydd, ac felly'n treulio rhan o'r Nadolig mewn Hawen hwyl. -0- Edrychem yn inlaen gyda llawer o aidd- garwch a phleser at y wledd oedd yn eiu haros yn nghyfarfod yr hwyr gan Obeithlu Bethel, ac yn ddilys ddigon ni siomwyd un- dyn. Bu'n llwyddiant perffaith drwyddo. Gwnaeth y plant bach eu gwaith yn rhagor- 01, ac 01 disgyblaeth fanwl ac hyfforddiant trylwyr ar bob un. A'r cyfan yn ffrwyth llafur a gwasanaeth enfawr eu harweinydd- y Parch. D. D. Walters. Llywyddid y cwrdd gan y Parch. Tudur Evans, ond Mr. Walters oedd arweinydd y gan, hyrwyddwr yr adrodd a threfnydd yr actio, a tliymalr rhaglen aed drwyddi.— Ton gan y parti oedd yno wrth law i gyn- orthwyo'r plant The Saving Grace," yna cyfres o adroddiadau gan W. Ernest Roberts, Jileiriouweu Puw a Trefor Roberts. Yn ystod y cyfarfod canodd plant bach y Gobeithtu amryw ddarnau tlysion allan o Planty Beiblr gan Gwylfa, megis—" Draw, draw ymhell 11 "Abel ieuanc mwy nid yw" Ei ga(iwlil fyw" &c. Adroddiad gan Deiniol Roberts. Adrodd a chanu actol gan Miriel Rees. Unawd gan Gwyneth Rees. Ymgoin,—"Cynhilo" cydrhwng Olwen a Elinor Jones. Adroddiadan gan Ada Jones, Yr esgid sydd yn gwasgu gan E. Gwyn Evans a Mae'r deryn yn dweud gan Cath- rine Ellis. Unawd gan Annie Williams, Adrodd, Y pethau mawr," gan May R. Daniel, a'r Cam o'i Ie" gan Geraint D. Walters. Ymgom, II Y Blodeu cydrhwng Annie a Morfydd Evans. Can actol Yr Adar gan y Gobeithlu yn dda odiaeth. Ad- roddiadau gan Ester Puw a Margaret Ritchie. Pedwarawd, gan Elinor Jones, Fflavia Davies, Edna a Olwen Jones. Ym- gom actol "Y Doctor" cydrhwng Llinos Jones a Mefin Evans, cncoriwyd y ddaufach hyn yn 61 i'r llwyfan a chaed yr ymgom eilwaith. Cyfres o adroddiadau eto gan— Mair Ellis. E. Gwyn Evans loan G. Edmunds a Fflavia Davies. Carol Nadolig gan y parti Adroddiadau gan C. Ellis a Meinir Jones. Adrodd Y Pregethwr gan Geraint Gwyn Gwisgai'r Geraint ddiwyg y pregethwr yn Nghymru, ac actiai ef i'r dim. Unawd Canwyll fy liygaid wyt ti gan Elvira Davies. Ymgom acto I "Chwareu a gweith- io cydrhwng Edith Evans a Ethel Jones. Drama fer cydrhwng nifer o'r plant,— "Prynu'r Caneri" Encoriwyd y rhain yn gryf eto, ond yr oedd yn rhy hwyr. Can- wyd i ddiweddu'r ewrdd-11 Maeln well yn mlaen o hyd gan y parti. Bu cryn ddifyr- weh yn mhlith y plant tra y rhenid rhyng- ddynt ffrwythau amryfath y "Goeden Nad- olig hardd oedd ar y llwyfan. Yr oedd yr Hen Gapel dan ei sang, ac yn anghysurus o boeth, ond pawb yn llygad a chlust i gyd yn mwynhau'r cyngherdd. Mynodd y dorf yn ystod y cyf- arfod gael codi ar ei thraed er dangos ei gwerthfawrogiad a'i hedmygedd o wasan- aeth a llafur cariad Mr. Walters gyda phlant bach y gymydogaeth. ■—tmJBK Jfl ——

I Manion.

I Gleanings.

——i41....———— "Blighty."

Advertising

I Yr Ysgoi Ganolraddol. I