Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

| Colli Dau Fab yn Ffrainc,…

Advertising

Clorianu a Choroni.

News
Cite
Share

Clorianu a Choroni. Mae'r byd wedi bod yn y glorian am dros bedan blytiedd, ctceibyn hyn mae'r dded- fryd wedi el chyhoeddi. Catwyd rhat gvvledyud fu yn y glorian yn briu, coronwyd eraill, Honai rai o honynt cyn eu do. lanu, eu bod yu auorchfygol, a lIes i wlad yn ogystal ag 1 bersouau unigol yw eu rhoddi, yn awr ac eilwaith, yn y glorian. Ar rai cyfnfou He digon anhyfryd ywlr glorian. Ytio gweiii- teil) ijgdod ac anheil- yngdod gwledydd a phersonau, gwelir y gau yu cael ei wrthod ar gwir yn cael ei goroni. Mae clorian cywir, safouol, o werth anrnhris- iadwy i gymdeithas, Ba athrylith, dvsgeidiaeth, dewrder ac ainynedd y gwledydd yn y glorian, a gwel- wyd tnor barod oelid y gwledydd, i roddi bob peth eu heinioes, am eu bodolaeth, am goron. Nid cloriauau y rhytel, ond clorianau ar- holiadau sydd yn havvlio ein sylw yn awr, er uad oes, hyd y gwn i, ddim un arholiad safouol yn em plith pryd y dylai amryw fod. Gwelir yn y DRAFOD ddiweddaf awgrym yr Athraw E. T. Edmunds B. Sc., ynglyn a thretuu arholiadau cerddorol yn y Wladfa o dan nawdd y Tome Solffa. Pe svKveddolid ei awgrymiad cawsid yma arholiadau satonol inewn cerddoriaeth, yr hyn syinbvlai y bobl ieuainc i ddringo olr naill arholiad i'r liall nes cyrraedd gwybod- aeth gerdiorol tied eang a inanwl, os lIwydd- aut i ddvtod i tyny a safon yr arholiadau. A'r Safon sy'u gosod gwerth arnynt. Deailwu fod Miss Davies, yr hon sy'n rhoddi gwersi ar y berdoneg i nifer lied fawr o ddisgyblion, yn trefnu i gael arholiad o dan uawdd yr lustituto Musical G. Verdi." Mae arhoiwyr o'r Institute uchod yn dyfod i glorianu'r ymgeiswyr, ac i goroni y rhai llwyddianus. Llougytarchwn Miss Davies ar ei gwaith yn llwyddo i gysylitu plant y Wiadf,-i ali- sef- ydliad uchod. Rhagor o'r un peth I Gellid yr un mor hawdd gysylltu plant a phobl ieuainc y Wladfa a rhyvvsefydliad add- ysgol, inegis, Institute of Commerce" per- thvtiol i'r wlad hon neu rhyw wlad arall, a pharatoi y bob! ieuainc i basio eu haroliadau. Pobl yr ysgolion, y colegau, a'r arholiadau sy'n cipio'r swyddi yn awr yn mhob gwlad. Cyn y rhyfel yr oedd llawer yn Nghymru yn methu caet i mewn i'r swydd yma, na'r swydd aral! ,am nad oedd ganddynt diploma nid oedd gauddyntddangoseg eu bod wedi bod yn ngloriauau'r arholwyr ac wedi dyfod allan yn gymeradwy. Beth y mae'f diploma yn ei arwyddo ? Arwydda yn y lie cyutaf fod ei pherchenog wedi bod yn ymgodymu yn ddyfal a diwyd gydag anhawsderau, a'i fod i raddau helaeth wedi eu gorchfygu. Golyga yu yr ail le ei fod wedi ei gymhwyso ar gyfer gwaith y bu'n cael ei h vfforddi ynddo. A golyga hef- yd fod ganddo feddwl diwylliedig. Pan bydd Ull yn ymgeisydd am swydd arbenig dan y Llywodraeth, y Cyugor Sirol, neu un- rhyw gorphoraeth, gofynir iddo ar uuwaith am ei diploma. Math o sicrwydd yw'r dip'oma fod yr ym- geisydd, sy'n ei meddu, wedi ei glorianu a chael ei goroni gan bobl safouol o ran dysg a phrofiad. Disgwyl yr ydym y gwelir yn fuan amryw o blant y Wiadfa yn sefyll a phasio arhol- iadau fydd yn eu gosod rnewn safle i gystad- lu am wahanol swyddi. Ond os na wnant ymwthio yn mlaeu drwy arholiadau, rhaid edrych ar blant cenhedloedd eraill yn cael eu coroni mewn caulyniad i'r clorianu. Nid hapus ywlr syniad fod plant y Cymry yn debyg o fod arol plant cenhedloedd eraill yn ngyrfa addysg yn wir, nis gall y syniad beidio dolurio teimladau rhieni a phob gwir Gymro. Eto rhaid i ni wynebu ffeithiau sydd i'w gweled yn symudyn gyflyrn i'n cyf- eiriad oddiwith yr awdurdodau. Ein dyl- edswydd yw deffro a'u gwynebu yn hytrach nac ymollwng dauyut. Wn i ddim faint o bobl y Wiadfi wna wgu wrthyf am awgrymu yn ddistaw y posiblrwvdd i ni anghofio gwerth addysg fel cymwysder i wynebu brwydrau'r dyfodol. Yn awr, os daw gwell ysgolheigion i gys- tadlu i'n herbyn ni Gymry'r Camwy-os daw dynion wedi derbyn gwell hyfforddiant add- ysgol yn y gangan yma a'r gangen arall i'n I gwrthWYllebu, ofer fydd dibynu, fel y gwneir i raddau yn awr, ar ymlyniad y Cymro wrth sefydliadau Cymreig-y mae y peth yna yn colliyn gyflyrn, air ULJig beth wnagadw Cymro lymfalchioyn ei sefydliadau yw rhagoriaeth y sefydliadau eu hunain. Rhaidcael gwell cyfleusderau a manteis- ion os am godi y bobl ieuanc i fod o wasan- aeth i'w ceuedl. Rhaid cael arholiadau saf- ouol yn ngolwg y Llywodraeth o fewn cyr- raedd y bobl ieuaine, a rhaid iddynthwythau basio yr arholiadau hyny. Ofnai llawer yu Nghymru y buasai man- teision addysg yr ysgolion a'r colegau yn di- eithrio y bechgyn oddiwrth ddeltrydau a sefydliadau Cymreig. Ond fel arall y bu. Ysgolheigion goreu Cymru yw ei charedig- ion pennaf. Brwydrant dros' nodweddion goreu eu cenedl. Gweithiant ddydd a dos i godi eu gwlad i binacl addysg a chrefydd, diwylliant a rhin- wedd. Mae yn werth i ni gofio mai plant tlodion Cymru yw y rhan fwvaf o'i phrif ysgolheig- ion heddyw, a'i phrif arweinwvr yn fasnach- ol, addysgol, gwleidyddol a chrefvddol. Mynner gael ffordd agored i blant y Wladfa i basio arholiadau uchaf y Weriniaeth, ac i lenwi ei phrif gadeiriau—mynner eu gweled yn cael eu coroni wedilr clorianu.