Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

AMRYWION.

News
Cite
Share

AMRYWION. Anfonwyd y wefreb ganlynol gan yr Ar- aywydd Wilson i Lloyd George :—Fy llon- gyfarchiadau cywiraf. Nid oes neb wedi gwiieud mwy na chwi i ddwyn oddiamgylch y fuddugoliaeth ardderchog yma. -0- Dyina sylw wneir gan un o newyddurou Cymru Yn rnhlith v graddedigion a urddwyd yn Nijhaerdvdd, vr wythnos o'r blaeu, yr oedd Miss Mair Ap Iwan, B. A., wvres i'r gwladgarwr aduabyddus y Prif- athraw Michael D. Jones, y Bala. Ym- ddengvs ei bod yn bwriadu dychwelyd i'r Wladfa yn fuan." -0- Yn ddiweddar anrhegwyd Mr. Llovrl George a Beibl, ac fel hyn y dywedodd wrth ddiolch am yr anrheg f)yma'r Llvfr dros egwyddorion pa un yr ydyrn yn ymladd yn y rhyfel fawr hon. ac nid oes amheuaeth nad ywlr eg%,tryddorioti a gymhwysa yn rhai tragwyddol. Bydd iddynt fuddugoliaeth eto." -0- Un o arwyddeiriau yn Nghastell Nedd, lie y cynaliwyd yr Eisteddfod, oedd,—" Lloyd George a Buddugoliaeth." --0- "Colled fawr i Gymru," meddir, ac i'r deyrnas yn gyffredinol, ydoedd marwolaeth annisgwyliadwy Syr S. J. Evans. Nid, yn unig yr oedd yn Gymro i graidd ei enaid, ond yr oedd hefyd yn un o'r barnwyr mwvaf hirbeu a chliriaf ei farn a'i welediad fu erioed yn eistedd ar fainc yr Uchel-lys- oedd." —o— Mae y Parch. H. Cernyw Williams, Cor- wen, y lienor a'r esboniwr meddylgar a manwl, wedi ymddiswvddo wedi dros haner canrif o waith gweinidogaethol. Mae cron- fa wedi ei hagor i'r amcan o gythvyoo tysted iddo. —o— Dyma englynion o waith Dyfed i'r ddiw: eddar Cranogwen Efengyles i'r lesu-Ilengar oedd Yn llawn gras a gallu Haul i foes ei chenedl fu Hyd henaint yn tywynu. Dynoliaeth dan ei heulwell-gai yn deg Wenau Duw mewn angen A gwyliau hoff GwaJia hen Geir yn wag heb Cranogwen. —o— Dywed y Vorwaeris fod, hyd ddiwedd Hydref 1,580,000 o Ahnaenwyr wedi eu lladd yn ystod y rhyfel ar wahan i 260,000 nas gwyddir ddim o'u hanes. Nifer y clwyfed- igion yw 4,000,000, a rhai o honynt wedi eu clwyfo amryw weithiau. Nifer y carcharorion gymerwyd gan y Cydbleidwyr oedd 490,000. -0- Cyfrifir y bydd yn rhaid adeiladu haner miliwn o dai newyddion yn Prydain ar ol y rhvfel. Dywedir hefyd y bydd i'r milwyr yn fuan gael eu rhyddhau o'r fyddin yn 01 40,000 y dydd. -0- Yn nghyfarfodydd Eisteddfod Castell Nedd derbyniwyd rhwng pob peth tua 7.732 p., yr oedd cyfanswtn y treuliau yn 4.500 p. —o— Adroddir fod trvdydd mab (a'r diweddaf) y Cadfridog Syr Owen Thomas, wedi syrthio yn v rhyfel. Bu farw mewn canlyniad i ddamwain a'i cyfarfu pan yn ehedeg yn ei beiriant awyrol yn y nos. —— <——

IBryn Gwyn. I

I Paratoadau Masnachol.

Advertising