Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

.... Dydd y Cenhedloedd Bychain.

News
Cite
Share

Dydd y Cenhedloedd Bychain. Ar doriad y rhyfel allan, dros bedair blynedd yn ol, cawn sgrif o dan y penawd uchod gan Syr (). M, Edwards, ac er iddi ymddangos yr adeg hono y mae yn werth dyfvnu yn helaeth o honi yn awr gall trior amserol a chywir ei syniadau fel y gwelir oddiwrth a ganlyn Dyddiau ingot, pryderus, yw'r dyddiau hyn. Y mae Gormes yn ymosod ar Ryddid. Y mae bywyd cenhedloedd bychain y ddaear mewn perygl. Wele wlad fawr, cartref dysg a gwyddon- iaeth ym meddwl llawer o honom, yn taflu mantell heddwch yi-naitti,, yri cychwyti allati fel crvf arfog, i osod ci throed di-drugaredd ar genhedloedd bychain agwan y byd. Am y rhyfel ofnadwy hwn yr Almaen yn unig sy'n gyfrifol. Cytuna cenhedloedd gwareiddiedig y byd mai at ei chydwybod hi yr erys y euogrwydd pan ddaw dydd cyfrif, barn a meddwl. Yr ydnn yn credu na Iwyrida'r Almaen, o herwydd credwn na oddefa Duw i ryddid y cenhedloedd bychain a'i gwasanaethodd ddi- flanu o'r byd. Bydd yr ymdrech yn erbyn Prwssia yn un galed, a chyst filoedd o fyw. vdau, a dinystria fw,viii.-tiit bywyd i deulu- oedd a gwledydd. Ond ni lwydda hi yh y pen draw. Y mae wedi gwneud camgymer- iadau sydd yn sicr o'i dinystrio. Bvdd y rhyfel vn hir a cbwerw nid ydym ni eto ond prin ddechreu ymladd. Ond daw y diwedd rvwbryd, ac md Gor- mes fydd yn fuddugoliaethus pan ddaw. Mjeddyliodd yr Almaen fod svniadau cen- hedloedd eraill am foesoldeb gwleidyddol yr un a'i moesoldeb hi. A barnu oddiwrth ei hanes, ni thybia hi fod a fynno'r deg gorch- ymyn ddim ag ymwneud cenhedloedd a'u gilvdd. Barn drymaf dyn drwg yw ei fod yn medd- wl fod pawb arall vn ddrwg. Tybiodd yr Almaen na fuasai Prydain yn cadw amod fuasai'n ailes iddi. Gwlad fasnachol oedd Prydain, heb fyddin gwerth son am dani pwy berygl oedd ihon ddvrysu holl olwynion ei masnach aruthrol er mwyn cadw ei haddewid i wlad fechan wan ? Heblaw hynny gall cenedl gael digon o esgusodion dros dorri ei gair a medrai Prydain ddweud fod yr Almaen ei hun wedi gwneud yr un addewid bwvsig i Belgium. Ond yr oedd Prydain yn fwy anrhydedrlus nag y medrai'r Almaen gredu ei bod, a gwe!- odd ymhellach. Gyda syndod chwerw gwelodd v Kaiser Brvdain yn vmdaflu i'r rhyfel. Wedi hynnv sylweddolodd y bydd- ai'r rhvfel, ar ei goreu, yn un hir ac ansicr. Gwelodd ynysoedd y mor yn codi yn ei er- byn, a daw eu byddinoedd i'r maes, wrth eu miioedd, os bydd eisiau, am flynyddoedd lawer. Tybiodd yr Almaen fod pob gwlad yn trin ei threfedigaethau a'r gwledydd orchfygwyd fe! y trinia hi hwy. Tvbiodd vr Almaen fod Prydain yr un mor drahaus. Nis gallai Prydain feiddio, yn ol meddwl vr Almaen, ymyryd mewn rhvfel ar V cvfandir. Os-gwnai, troai ei threfedigaeth- aii mawrion eu cefn arni, a deuent yn wled- ydd anibvnol. Codai'r India mewn gwrthryfel, dim and f long Alrnaenaidd daflu pelen i ffrwydro yn un o'i phorthladdoedd, ac ysgubai'r Prydein- w\r olaf i'r mor. A chodai Deheudir Affrig, fU"ll ymlaod mor gyndyn a ni mor ddiwedoar, oherwydd gvvelent eu cyfle wedi dod. Ymddryllio wuai Prydain pe ceisiau wrthWt uebu'r Almaen. Ac yn awr dangos y gwahauiaeth rhwng dull y ddwy wlad tuag at eu tiriogaethau. Y mae cydxmdeimlad tel pe wedi difodi'r pellder rhwng i hannau ymherodraeth was- gasedig Prydain. Y mae byddinoedd Cana- da ac Australia yn prysuio i'r maes o'u bodcl. Y mae milwyr yr India yno'lI barod, a'u tyvv) sogion. g\ da h wy. A rhyfeddaf oil, dywed y Boeriaid nad oes eisiau cymhorth yn Aftrig i ymladd yn er- byn yr AJmaeuw) r, gwnant hwy hynny. Ac yn eu harwain y mae Lill ogadlywydd- ion galiuocaf yr yinheiodraeth, mab yng nghyfraith Kruger ei hun. Ni fu erioed dys- tsolaeth fwy ryfedd i undeb ymherodraeth, a hwnnvv wedi ei seilio ar ryddid pob rhan, nag ymdaith unol pob rhan o yrnherodraeth, Prvdain i'r gad dros r\ddid y byd. Tsbiodd yr Almaen na ruthrai gwerin PI ydaill, oherwydd gwyadai mai'r werin sylij llywodtaethu yma, i ryfel. Gwerin o weithwyr ydyw, pobl ddatbodus fel rheol, ac ar y cyfan yn bobl gydwybodol a chrefyddol Teimlodd y werin trwy reddf mai arni hi ,r ymosodai'r Alm,aen Yng nghvnadledd y cenhedloedd i drefnu heddwch daw tynged bron bob cenedl yn Ewrob vn destv n riadl. A hwnnw fydd dvdd cenhedloedd bychain. Yn y dydd hwnnw try llygaid y byd at Brydain fel amddiffynydd y cenhedloedd b\ chain. Prydain vn unig, hyd yn hyn, sydd wedi cxfuno undeb a rhyddid bion i berfieith- rwydd. Daw hawliau cenhedloedd bychain de Ewrob gerbron hefyd. Dylai Montenegro fynvddig ddewr gael sicrwydd heddwch, Ih lai Sei via, yr hon y gwnawdei hysbryd bron yn llofruddiog trwy oithrwm, gaet gweled na chaethiwir y Serb mwy. Ac am byth. rhaid thyddhau'r Groegwr, y Bulgar, a'r Roumaniaid thag hen ofn y Twrc. Rhaid roi s\ Iw i Bohemia, hen gar- trefjohli Hus a Jerome Prag a bu Hun- gary'n hiraethu am ryddin gvnt. Bvdd raid i Finland gqel ei rhyddid yn 01. Bvdd raid i Rwssia gadw ei haddewid at hen devrnas Poland, a rhoddi i(i(ii,-mecii cyf- uno v rhannau ddelir gan Rwssia. Prwssiar ae Awstria vn awr,— rvddid i leoli ei hun unwaith eto."

DIOLCHGARWCH.

Advertising

w w w *; Diwedd Trychineb…

In Memoriam.1