Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

me Dalicr Sylwi WED. CYRHAEDD GYDA'R "ASTURIANO" ——— STOC HAF, SEF HETIAl MERCHED (Ultima Moda) AC AMRYW BETHAU ERAILL. OS AM FARGEINION PEIDIWCU AC OEDI GALW YN  '-Bttr''—? M- B 'M S t'T?tr)ttt?**?W Casa Britanfca, QAIMAN. Hefyd, fe fydd STOR BRITANICO, DOLAVON, yn agored DYDD LLUN NESAF gyda'r stoc new- ydd. O. E. OWEN. Estudio Juridico DBL. Doctor ENRIQUE L, HUERGO ABOGADO. Asuntos civiles, comerciales, criminalesy administrativos. Acepta los poderes a su solo nombre. TRELEW — CHUBUT OODWYD khwtig Trelew a Rawson tyre perthynol i fodur. Trosglwyddir hi i'w pherchenog ond talu am yr hysbysiad. Am fanylion pellach, ymofyner yn Swyddfa'r DRAFOD. ENCONTRADO. Entre TRELEW y RAWSON una cubierta de automovil. Se dara al dueno pagando los gastos del aviso. For mas datos dirigirse a la Imprenta Y DRAFOD. FFERYLLFA HERMAN MANFRED (DYFFRYN UCHAF). -0- Dymunaf hysbysu'r Cyhoedd fy mod wedi ail gymeryd gofal y Fferyllfa yn Nhre Dol- avon, ac fy mod yn barod i wasanaethu fy nghwsmeriaid fel arfer; y nwyddau o'r fath buraf ac am bris rhesymol. HERMAN MANFRED. YN EISIEU AR WERTH. Dwy gaseg waith, gyfebol, o ddosparth canolig drwm. Hefyd, cerbyd llaeth dwy olwyn. YN EISIEU. Teulu (gwr a gwraig) i ofalu am dyddyn. Y gwr i wneud gvvaith cyffredin fferm, a'r wraig i goginio a godro. Telerau da i deulu cymhwys. Ymofyner a F. HADDOCK, HOTEL AMICONI, GAIMAN. YN EISIEU. Fforddolwr i ofalu am ffyrdd gwaelod y Dyffryn Uchaf. Ar archiad Cyngor y Graiman, derbynir cynuygion. TOMAS F. Puw, Ysgrifennydd. MISS VVATTS B (MERCH Y DIWEDDAR MRS. WATTS). & 1337 ——— CHACABUCO 1337 g I BUENOS AIRES. I 1 Dymuna hysbysu trigolion Chubut sydd I yii bwriadu talu ymweliad a'r Brifddinas J I ei bod yn cario yn mlaen y busnes fel ac Jg I y'i cariwyd gan ei diweddar fam. | Iiletty Gysqgqs a Teleraa flhesymol. j t-M< IGGJ" HYSBYSIAD | Pan yn NHRELEW ymwelwch a STOR DILLLADAU NEWYDD BERRY a COHEN, sydd yn agos i'r Nelladd Goffa. Astudfa Gyfreithiol. Utt. OSVRliDO delta CtJOCE. Ymgymera a materion cyfreithiol, masnachol, a throseddol. Cynrychiolaeth yn Buenos Aires. Cyfeiriad:—CALLE SARMIENTO 211, Trelew. ASTUDPA GYFREITHIOL. by. Raul Vilgre ha Madrid, CYFREITHIWR, Mauro Prieto TWRNE Materion gwladol, masnachol, troseddol, a gweinyddol. RAWSOIN (Chubut). Dylid tynu allan" poderes" yn enw Dr. Raul Vilgre La Madrid a Mauro Prieto. MARTIN CUTILLO, -TWRNE,- Trosglwyddiad cyfreithiol o hawliadau am Nodau a Trwyddedau. TRELEW, CHUBUT. TEIRW HOLSTEIN. I AMRYW o Dèjrw ieuainc oddeutu blwydd oed, o stoc dadforedig, ar werth gan DANIEL ROBERTS, PARC Y LLYN, BRYN GWYN. n, j;Tni ;i |„| ii|TiiimiMw. n.npii.iii Astudfa Gyfreithiol Y Doctor ENRIQUE L. HUERGO, QYFREITHIWR. Materion gwladol, masnachol, troseddol a gweinyddol. Derbynia "poderes" yn ei enw ei hun. TRELEW — CHUBUT Gttimni Goleq Trydanol Trelew, Llenwir "acumuladores" am brisiau rhesymol. Gwarantir y parhad a'r nerth. Liverpool & hondon & Globe htda. Etablecida en 1836. Compania Inglesia de Seguros contra Incendios. Sucursal en la Republica Argentina CALLE RECONQUISTA 46 (Piso Baj) B.A. -0- FONDOS ACUMULADOS (inas de) $73,900,000 oro (o $ 165,500,000 ell.) SINIESTROS PAGADOS por la Compania en 81 auos$988,837,961 c/1. —o— Representante en el CHUBUT: A. LLOYD JONES, Drofa Dulog." Pedro y, N. Martinez, TWRiVEIOD. Swyddfeydd yn RAWSON a THRELEW Telefon, Rhif 10 ac 83. Materion Gwladol, Masnachol, Troseddol, Tirol, &c. Cyfreithwyr i ymgynghori a hwynt yn y Brif ddinas a La Plata—Bwyr. Domingo -Guglialmelli, Fernado Villa. Materion Tirol-Swyddfa "La Patagonia" Arolygydd-Br. Luis E. Zeitvogdt, a Peirianydd Noberto B. Cabos. Y mae gan Br. MARTINEZ, nifer fawr o achosion pwysig o flaen y Juzgado Letrado yn awr, yr hyn a ddengys fod yr ymddir- iedaeth ynddo yn fawr ac fod ei gwsmeriaid yn Iluosog, wedi 16 mlynedd o laf ur cysson egniol a gonest. Y mae ei envo yn ddigon adnabyddus gan ei fod yn byw yn y dir- iogaeth er's 33 mlynedd. LUIS SCARANO = TRELEW, = LLAW-GELFYDD. ———— 4. -——— Ymgymera a gosod i fyny melinau gwynt, &c., ac adgyweirio peiriannau o bob math. Arbenigrwydd mewn trefnu haddon-dai. S. K. k Simon Kaminsky OWMNI. Olynoiyp flDOItfO 0ISCHNIK — Ddymunant hysbysu eu cwsmeriaid a'r cy- hoedd yn gyffredinol eu bod newydd dder- byn amrywiaeth mawr o nwyddau ym mhob canghen o fasnach, y rai werthir am y PRISIAU ISELAF BOSIBL, ac i foddlonrwydd pawb ymwel- —— ant a'r Masnachdy. —— Dymunwn alw sylw neillduol at ein cyf- lenwad o felusion am brisiau gostyngol. HEOL: 25 de Mayo y Avenida Fontana, TRELEW, RICARDO BERGADA, Surgeon Dentist. Wedi graddio gyda diploma o Brif Ysgol Gwyddor Feddygol Buenos Aires. Mae y Dentist uchod yn aros yn nhy y Br. OWEN JONES, Trelew.