Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

I Wi Gwyl yGlaniad yn Esquel.…

Yr Ysmaldod Dirwestol. I

News
Cite
Share

Yr Ysmaldod Dirwestol. [Allan o Waith TREBOR MAI, prif Englyniwr Cymru, cyhoeddedig gan I. Foulkes, Lerpwl, I 88J.J Trwy law UMBALAH. [PARHAD.] I CENINEN I DEWI HAFIIESP. I Demlydd, du nod amlwg Ya ei druth yw euwau drwg Drwy dy I a d'enw da," Gad lonydd i'r godl yna. Wrth arfer gau bader, bu Siomiant ar ymresymu, Cadw'r nod heb 'nabod neb, Erglyw'r pwnc,—Rhaglaw'r Pab. Ar ybrigyn. LLENOR O'R LLWYNI. CENINEN DEWI HAFHESP. Rho'wn genin a gwin y gynen—i westvyyr Apostol y ceubren I I Yn iach, win a cheninen, Haul yr oes yw coler wen." Yn nheml y temlau T. B. D. DEWI HAFHESP. DIRWEST. Ai spri'r te parti yw dirwest,—bwyta Lol botes a gloddest; Gwarchod ni rhag y gorchest Coler frith sy'n celu'r frest. EMWNT FYCHAN. O. Y.-Dywedwch wrth y hobl yna sydd wedi meddwi ar ddnPr glan gloew sych chwedl Capt. Hughes, er ys talm, mai ystyr y gair dirwest ydyw bwyta ac yfed yn gym- edrol, gymhesur, fel ag y byddaf fi, a phob dyn call arall sydd yn gwybod hyd a lied, uchder a dyfuder ei fola.-E.F. I MEDDWDOD. Yn lle'r yfed a'r holl raflo,A serch, Rhown fy safn i'w phwytho Gwèll gen' i gynyg trigo Heb 'y nheg, na byw o' ngho'. ÐEWI HAFHESP. I CYFARCHIAD I HAVHESP. Ac iT. T.J., yn ngnyda THREBORMAI, yn nghylck pwnge y Dw'r, [Mae arnaf ofn fod mwy yn canmol y Dw'r nag sy'n ei yfed. a mawr ydyw y mwr- wst yu bresenol tua chymydogaeth Bettws y Coed o barth cael afon Llugwy lan trwy bib- ellau at wasanaeth y trigolion ilr tai a lIeoedd ereill a chan y bydd eisiau swyddogion y'nglyn a'r anturiaeth, yr wyf yn cynnyg T. T. J., a Havhesp, un yn mhob pen, a Thre- bor yn y canol, i gymeryd siars y pibelli. Ar'air y chydwybodl Twt iawn rho'wn T. T. J.—yn flflodiard Hoff, lydan, y weilgi Onid gwell rhoi'n bibelli Yn awr ein Good Templars ni ? Pwyntio'n chwith heb beint na chwart,—wna At rywbeth mwy godart [Trebor Dim o'r swydd, os dyma'r siart Ust Dewi-dwr i Stewart A Dewi ddreng, gwnei di ddrws,i ollwng Dw'r allan yn giprws I'n gwlad byodililfouiitain glws, I'w spoutio dros y Bettws, 'Nawr, Dei, cymer yn ara' deg,—nac yf 0 gafn moch na gwartheg Y gwin rydd Getbin i'w geg, Ryw swm yn ol rhesynieg. Mae y byd, yn mhob adeg,—yn dewach Wrth gael diod londeg Peth c&s ydyw pwytho ceg, Er blino'n cario bloneg. O. GETHIN JONES. (PIV barhau.) -H»»-

Jolly News for Pro-Germans.

t,DIOLOMGARWCH.