Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Liverpool & London & Globe ùtda. Etablecida en 1836. Compania Inglesia de Seguros contra Incendios. Sucursal en la Republica Argentina CALLE RECONQUISTA 46 (Piso Baj) B.A. -0- FONDOS ACUMULADOS (mas de) $73,900,000 oro (o $ 165,500,000 ell.) SINIESTROS PAGADOS por la Compania en 81 auos$988,837,961 c/1. -0- Representante en el CHUBUT: A. LLOYD JONES, Drofa Dulog." 1iII\!MIiIiI a m Pedro y N. Martinez, TWRNBIOD. Swyddfeydd yn RAWSON a THRELEW Telefon, Rhif 10 ac 83. Materion Gwladol, Masnachol, Troseddol, Tirol, &c. Cyfreithwyr i ymgynghori â hwynt yn y Brif ddinas a La Plata-Bwyr. Domingo Guglialmelli; Fernado Villa. Materion Tirol-Swyddfa La Patagonia" Arolygydd-Br. Luis E. Zeitvogdt, a Peirianydd Noberto B. Cabos. Y mae gan Br. MARTINEZ, nifer fawr o achosion pwysig o flaen y Juzgado Letrado yn awr, yr hyn a ddengys fod yr ymddir- iedaeth ynddo yn fawr ac fod ei gwsmeriaid yn lluosog, wedi 16 mlynedd o lafur cysson egniol a gonest. Y mae ei enw yn ddigon adnabyddus gan ei fed yn byw yn y dir- iogaeth er's 33 mlynedd. LUIS SCARANO ===== T R ELE W, = B F? B-t Sm ww ? L.LAW ■QELFYDD. Ymgymera a gosod i fyny melinau gwynt, &c., ac adgyweirio peiriannau o bob math. Arbeuigrwydd mewn trefnu haddon-dai. S. 1/. Ii' Simon Kaminsky owmm. Olynatyp flDQLFO KfllSQflfllK Ddymunant hysbysu eu cwsmeriaid a'r cy- hoedd yn gyffredinol eu bod newydd dder- byn amryvviaeth mawr o nwyddau ym mhob canghen o fasnach, y rai werthir am y PRISIAU ISELAF BOSIBL, ac i foddlonrwydd pawb ymwel- —— ant a'r Masnachdy. —— tr Dymunwn alw sylw neillduol at ein cyf- lenwad o felusion am brisiau gostyngol. HEOL: 25 de Mayo y Avenida Fontana, TRELEW, RICARDO BERGADA, Surgeon Dentist. Wedi graddio gyda diploma o Brif Ysgol Gwyddor Feddygol Buenos Aires. Mae y Dentist uchod yn aros yn nhy y Br. OWEN JONES, Trelew. f ^MISS WATTS J 1 (MERCH Y DIWEDDAR MRS. WATTS ) ] 1 J 1337 CHACABUCO 1337 BUENOS AIRES. J 1 Dymuna hysbysu trigolion Chubut sydd ¥ yn bwriadu talu ymweliad a'r Brifddinas | S ei bod yn cario yn mlaen y busnes fel ac £ I y'i cariwyd gan ei diweddar fam. J j bletty CysciFiis a Telem Rhosymol. l 7 HYSBYSIAD czØ Pan yn NHRELEW ymweiwch a I STOR DILLLADAU NEWYDD I BERRY a COHEN, I sydd yn agos i'r Neøadd Golta. 141!1d. Astudfa Gyfreithiol. Dr. OSVIIHDO della CROCE. Ymgymera a materion cyfreithiol, masnachol, a throseddol. Cynrychiolaeth yn Buenos Aires. Cyfeiriad :-CALLE SARMIENTO 211, Trelew. ASTUDFA GYFREITHIOL. Dp. Raul Vilgpe ha Madrid, CYFREITHIWR, Mauro Prieto TWRNE Materion gwladol, masnachol, troseddol, a gweinyddol, RAWSON (Chubut). Dylid tynu allan "poderes" yn enw Dr. Raul Vilgre La Madrid a Mauro Prieto. MARTIN CUTILLO, —TWRNE,— Trosglwyddiad cyfreithiol o hawliadau am Nodau a Trwyddedau. TRELEW, CHUBUT. TEIRW HOLSTEIN. AMRYW o Deirw ieuainc oddeutu blwydd oed, o stoc dadforedig, ar werth gan DANIEL ROBERTS, PARC Y LLYN, BRYN GWYN. "I'4tI. 88If¡(JI> J Astudfa Gyfreithiol y Doctor ENRIQUE L. HUERGO, CYFREITHIWR. Materion gwladol, masnachol, troseddol a gweinyddol. Derbynia "poderes yn ei enw ei hun. TRELEW — CHUBUT Gaimni Golea Trydanol Trelew. Llenwir acumuladores" am brisiau rhesymoi. Gwarantir y parhad a'r nerth. BRYN C- W V N XN GynghercM Gystadleaol TACHWEDD 14eg, 1918. RHESTR O'R TESTYNAU. RHYDDIAETH. 1. Traethawd," Anghenion Cymdeithasol y WJadfa." Gwobr $10. 2. Ysgrif, Hanes datblygiad y gyfundrefn ddyfrhaol." Gwobr $5. 3. Stori fer Wladfaol. Gwobr$5. 4. Llythyr at Frawd yn y Rhyfel. Gwobr $3. BARDDONIAETH. 5. Englyn, Y Nithiwr." Gwobr $3. 6. Can (i rai heb enill o'r blaen), Awel y Mor." Gwobr $5. ADRODDIADAU. 7. Prif adroddiad, "BoreuOIaf" (H.Derfel)> o'r "Adroddwr" (Deiniol Fychan). Gwobr $5. 8. Adrodd i blant dan I 5eg oed, "Blodeuyn Unig" (Dyfed). Gwobr iaf, $2; 2il, $1.. 9. Adrodd i blant dan i2eg oed, "Mae'r Deryn yn Dweyd." Gwobr iaf, $2; 2il, $1. CERDDORIAETH. 10. Parti heb fod dros 16 mewn nifer, bt. Elizabeth" (Rhif 18, Emyn 51, o'r Caniedydd Cynulleidfaol newydd). Gwobr $20. i i. Parti o blant, 12 mewn nifer (heb fod dros 14eg oed), "Dringwn yn Uwch," o Perorydd yr Ysgol Sul." (Caniateir i bedwar mewn oed i gynorthwyo.) Gwobr $ 15. 12. Unawd i 4rai dros 40ain oed, "Seopas" (Ton Rhif 313, Emyn Rhif 668, "Hymn- au a Thonau y M. C."). Gwobr $3. 13. Unawd i feibion," Y Cymro iGwladgar- ol," o Ceinion y Gan." Gwobr $3. 14. Unawd i ferched, Y Fenyw Fach a'r Beibl Mawr," o Ceinion y Gan." Gwobr $3. 15. Unawd i rai dan i5eg oed, "In Memor- iam (Rhif 53, Caniedydd Cynulleid- faol newydd), Gwobr iaf,$2; 2il, $1, 16. Unawd i rai dan i2eg oed, "Y MiJwr Bach (Rhif 60 Caniedydd" newydd). Gwobr iaf, $2; 2il, $1. AMRYWBON. 17. Ebysgrifiaeth i rai dan iseg oed. Gwobr iaf, $2 2il, $1. 18. Llawysgrifio i rai dan 12eg oed, Psalm cxxxiv." Gwobr iaf,$2; 21I, $1. 19. Ffon o unrhyw bren yn tyfu yn y Wladfa, Gwobr $3. 20. Table Centre goreu. Gwobr $3. 21. Dalen-nodydd (Book-mark) i rai dan iseg oed. Gwobr iaf, $2 2il, $1. Enwau y gwahanol feirniaid, ynghyd a'r adeg, i'r cyfansoddiadau, ac enwau yr ym- geiswyr ar y gwahapol destynau, i yin- ddangos yr wythnos nesaf. BEIRNIAID. Rhif i, Br. Evan G. Ellis, Bryn Gwyn Rhif 2, Br. William Evans, Maes yr Haf Rhif 3, Br. William O. Evans Rhif 4, Br. R. E. Hughes Rhifau 5-9, Br. Deiniol; Rhifau 10-16, Br. Edward Morgan, Bryn Crwn; Rhif 17, Br. William H. Williams, Bryn Gwyn; Rhif 18, Br. Richard Nichols, Gaiman Rhif 19, Br. Sam Hughes, Bryn Gwyn; Rhifau 20, 21, Fones William O. Evans. Cyfansoddiadau i fod yn llaw y gwahanol feirniaid erbyn Tachwedd 4ydd, 1918. Enwau yr ymgeiswyr ar yr adrodd a'r canu i fod yn llaw yr Ysgrifennydd erbyn Tachwedd 4ydd, 1918. R. E. HUGHES, Ysgrifennydd.