Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

TRELEW.

Advertising

I Rhan Prydain yn y Rhyfel.

———) ? t

News
Cite
Share

——— ) ? t <t <——— I Tynu,Tualr Diwedd. Nid yw diwedd y rhyfel fwyaf mewn hanes yn agoshau heb arwyddion a rhagredegwyr ei ddyfodiad. Er's amryw wythnosau gwefrebir newydd- ion o bob gwlad, o bob ffrynt, ac o bob sen- edd a llys milwrol, ag sydd yn amlwg ddangos nas gallai y diwedd—diwedd y gyf- lafan erchyllaf, fod yn mhell y mae y diwedd yn ymyl, ac wedi dyfod yn ystod yr wythnosau diweddaf mor gyflym fel mai prin yr ydym yn gallu sylweddoli gwirion- edd a chywirdeb cenadwri y rhagredegwyr sydd yn cludo y newyddion da o lawenydd mawr i'r holl wledydd cydbleidiol ae an- mhleidiol, ac i gorph poblogaeth yr Almaen a'i chydbleidwyr. Pwy all sylweddoli teimladau'r milwyr sydd yn gwyt)ebu ffroeiiau'r gynaumawr a man ? Gair swynol yw heddwch, a gair anymunol i'r teimlad yw rhyfel. Ond mae geiriau eraill sy'n hawlio eu lie, ie, yn hawl- io weithiau diorseddu heddwch a gorseddu rhyfel—y geiriau hyn yw dyledswydd, cyf- iawnder, rhyddid a'u nhod yw dinystrio'r egwyddorion sy'n myned o dan wraidd un- iondeb, rhyddid a heddwch. Gallasai Prydain a'r Unol Dalaethau gadw eu heddwch trwy beidio gorseddu rhyfel ond gwynebwyd y gwledydd hyn gan ddyl- swydd, cyfiawnder, rhyddid, ac anmhosibl eu troi heibio heb gwympo o dan warth a chondemniad mil a mwy o oesau. Mae dyledswydd, cyfiawnder a rhyddid bob arnser yn hawliolr aberth mwvaf, ac ni phetrusodd Prydain a'r Unol Dalaethau wneud yr aberth. Yn y man ceir cyfrifon ddengys mai Prydain sydd wedi colli mwyaf—neu wedi gwneud mwyaf o aberth—mewn dynion ac arian, a phwy yn ngoleuni ei haberth a wad fod ganddi hawl i fyw, a byw yn anrhyddus yn mysg gwledydd anrhydeddusaf y byd. Buasai cywilydd gan lu mawr droedio eto ddaear Prydain-a Chymru yn arbenig-pe buasai wedi llwfrhau yn ngwyneb yr aberth oedd yn ei gwynebu er mor fawr a chalon- rwygol ydoedd ond gan iddi ei wynebu mor aiddgar, mor hunanaberthol, mor ddiysgog, bydd troedio ei daear yn anrhydedd, a chofio ei hunanaberth yn lIawenydd, a myfyrio ar ei buddugoliaeth yn enyn parch ac edmygedd pawb sydd hoff ganddo ddysgeidiaeth Gwar- edwr y byd. Sawl calon yn Nghymru sy'n llamuo law- enydd wrth ragweled diwedd y rhyfel ? Y calonau oedd yn sylweddoli gliriaf yr aberth, sy'n llawenhau fwyaf yn y rhagolwg am heddwch dioed, Graddau sylweddoliad yr aberth yw gradd- au y Ilawenydd. A diamau fod pawb wedi ei lenwi a llawenydd mawr dros ben.

Advertising