Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

-'11&1>--I ..IJoffion Rhyfel.…

Trial by Jury.

News
Cite
Share

Trial by Jury. Penal cases will be tried by jury in this country from next year, according to Con- gressional notices. The news will be recei- ved with pleasure by all lovers of equity and justice. By this step the criminal courts of the Argentine will be placed on a par with the most advanced nations in juridical affairs, and lest it be thought that the idea is a new one it may be remarked that as far back as 1866, when the Constitution of the country was framed, one of the clauses bid the Con- gress to reform the actual legislation in all its branches, and to establish trial by jury.From B. A. Observer. Aug. 30/1819. Bydd yn dda gan Gvmry'r Wladla ddeall, oddiwrth yr uchod, y oedn tun y flvvyddyn nesaf, yn y wlad hou, brofi achosion cospol gan reithwyr. Clywir caumoliaeth my inch ac uchel i ddeddfau'r wlad hou, oud dywedir tod gwein- yddiad y deddfau hyu) vu anloddhaol, ac mewn llawer achos ) ii fiawl). Gwyddom ni 3 ma pa men gostus a pha mor anhawdd yw cael gweithreouectd tai neu ffermydd o ddwylaw suyddugion y llywod- raeth-oedir yr amser ac ychwauegir at y costau fis ar ol mis, u blwwuhu ar ol blwyddyn, nes y mae'r pei cheiiogion yn gwangaloni ac yn bavod i aoael eu tiroedd ilr swyddogioti s, *it oedi c^flautn eu dyJed- swyddau cytreahiol. Pa hyd y goddefa Cvmry'r Wladfa drin- iaeth mor anghyfiawu ? Beth sydd arfi'ordd i ni anfon "cwyn i'r Lhwodiaeth wedi ei harwyddo gan hell GYluy'r Wladfa yn er- byn esgeulusdra ac anhegweh ei swyddog- ion ? Yr oedd yu ngw; e< ell; tadau iwy a haiarn nag y sydd yn ein gwaed ni, ac ym- laddasant yn erb\n gorthrwm hyd at golti tai, ffermydd a bywyd. Anfonir vu awr ac eilwaith gynrychiolwyr y Llywodraeth ar ymv. chart a'r Wladfa a dyna ni Gymry gwasaidd yn eu cyfarfod a'D hetiau yn ein dwylaw, a'n moduron at eu gwasanaeth, a'u llongyf-ftrchiadau iddynt, a chawn niunau yn ol ganddynt addewidiou dirif tra byddant yn ein plith heb fod ar eu calon gyflawni un o honynt. Nid gofyn ffafr ganddynt yr ydym; nid ceisio cymwynas nac eluseu yr ydym, ond gofyn yr h VII svdd ddvledus i pi, yr hyn sydd gyfiawn gofyn am weinvddiad cywir, cyfiawn a dioed o ddeddfau y Weriuiaeth yr ydvm yn byw ynddi. Beth yw hanes camlesi'r Wladfa a'i ffermydd ? Pa SWill o arian y Wladfa sydd \edi eu talu i'r swyddogion sy'n esgeulus o gyflawni eu dvledswyddau ? Troer i'r llysoedd gwladol ac i Ysgolion Elfenol y Llywodraeth yn ein plith, a gwelir mor ddifraw yw llawer o'r swyddogion hyn i weithredu yn onest. Gwyddom fod rhai athrawon egniol i gyf- ranu addysg ac i gyflawni eu dyledswyddau yn ein plith, ond gwyddom hefyd fod eraill, yn absenoli eu hunain o'r vsgolion ddyddiau lawer mown mis pryd y dylent fod yn bres- enol i gvflwyno addysg i'r plant. Colled an- rhaethol yw i'n plant golli manteision addysg., Mae lie i ofni y parheir i'n camdrin a'n gorthrymn hyd nes y safwn i fyny fel un gwr yn erbyn pob gorthrwm, trais, anghyf- iawnder a chaethjwed. Beth sy'n cyfrif fod cymaint o chwilio wedi bod yn ystod y blynyddoedd diweddaf i weithrediadau a chyfrifon swvddogion y Llywodraeth yn ein pJith? Troer i bob cylch bron—y cylchoedd swyddogol-a gwelir rhyw gancr yn bwyta bywyd ac eg- wyddorion goreu dvnoliaeth. Os na chondemniwn ni bob twyll ac an- onestrwydd—os cefnogwn ni ddynion anon- est ac anghvfiawn, yr ydym trwy hyny yn rhoddi yn ein plant a'n pobl ieuainc syniad- au isel, difraw, dibris am onestrwydd, am gyfiawnder, am ryddid—am werth egwydd- orion crefydd Crist. Bydd o werth mawr i'r wlad hon gael gweled achosion cospol \n cael eu profi gan reithwyr, ond rhaid i ninau roddi y Llywod- raeth ar ddeall fod genym ein hawliau gwladol a moesol a'n bod yn fyw iddynt ac yn bwriadu eu cael yn rhydd a'u mwynhau.

TIR HALEN._

V RHYPEL.